Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Manecki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4937-1836

ResearcherID: C-6985-2018

Scopus: 6507010219

PBN: 900441

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 261, z ogólnej liczby 266 publikacji Autora


1
 • $^{40}Ar/^{39}Ar$ geochronologic evidence of Eurekan deformation within the West Spitsbergen Fold and Thrust Belt
2
3
 • Activation mechanisms of fluorescence in halite
4
 • Adsorption of phosphate by clinoptilolite exchanged with Pb
5
 • Adsorption of phosphate by clinoptilolite exchanged with Pb, Zn and Cd
6
 • AFM observations of weathering and microbiological alterations on the surface of calcite buried in arctic soil (Spitsbergen)
7
 • Age of regional metamorphism in the Karkonosze-Izera Terrane, Variscan Sudetes
8
 • Alterations on the apatite and calcite surface buried in arctic soil (Spitsbergen): an AFM and SEM study
9
 • Analiza stanu czystości i możliwości zagospodarowania zbiornika machowskiego – wyniki wstępne
10
 • Anionic substitutions in the lead apatites series $Pb_{10}(PO_{4})_{6}Cl_{2}$ – $Pb_{10}(AsO_{4})_{6}Cl_{2}$ – $Pb_{10}(VO_{4})_{6}Cl_{2}$ (preliminary results)
11
 • An exhumed mid-crustal attachment zone: results of AMS fabric analysis of the Orlica–Śnieżnik massif, Poland & Czech Republic
12
 • Application of hard X-ray total scattering and Pair Distribution Function for characterization of amorphous Si-ferrihydrites
13
 • Application of modern glass fertilizers for in situ immobilization of Pb pollution in acidic soils
14
 • Application of modern glass fertilizers for {\em in situ} immobilization of Pb pollution in acidic soils
15
 • Application of modern glass ferttilizers in Phosphate Induced Metal Stabilization (PIMS)
16
 • Application of muscovite geobarometer to greenshist facies metapelites from West Spitsbergen
17
 • Application of the sequential extraction procedure for speciation of selected heavy metals in airborne particulate matter
18
 • Aqueous cadmium removal by hydroxylapatite and fluoroapatite
19
20
 • Arsenate substitution in synthetic hydroxylapatite – structural characterization of the $Ca_{5}(PO_{4})_{x}(AsO_{4})_{3-x}OH$ solid solution
21
 • Assaying arsenate and phosphate concentrations using the blue molybdate method
22
 • Assaying arsenate and phosphate concentrations using the blue molybdate method
23
 • Assesment of contamination of water and sediments in the Wilga River, Poland
24
 • A comparative study of the most effective amendment for Pb, Zn and Cd immobilization in contaminated soils
25
 • A Raman spectroscopic study of hydroxyl analogues of pyromorphite-mimetite solid solutions