Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Majka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6792-6866

ResearcherID: S-2673-2018

Scopus: 25422587700

PBN: 3983878

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 130, z ogólnej liczby 183 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2019]
 • Tytuł$^{40}Ar/^{39}Ar$ geochronologic evidence of Eurekan deformation within the West Spitsbergen Fold and Thrust Belt
  AutorzyDavid A. Schneider, Karol Faehnrich, Jarosław MAJKA, Maciej MANECKI
  ŹródłoCircum-arctic structural events: tectonic evolution of the arctic margins and trans-arctic links with adjacent orogens / eds. Karsten Piepjohn, [et al.]. — Boulder : The Geological Society of America, 2019. — S. 153–168
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1130/2018.2541(08)

2
 • [referat, 2019]
 • TytułA multi-method geochronological approach to constrain subduction and exhumation of the Vaimok Lens, Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
  AutorzyChristopher BARNES, Jarosław MAJKA, David Schneider, Katarzyna WALCZAK, Michał BUKAŁA, Karolina KOŚMIŃSKA
  ŹródłoICYG 2019 : XXtextsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — S. 18–19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2019]
 • TytułA statistical approach to discordant detrital zircon data from Scandinavian Caledonides
  AutorzyGrzegorz ZIEMNIAK, Jarosław MAJKA, Maciej MANECKI
  ŹródłoICYG 2019 : XXtextsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — S. 132–133
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2016]
 • TytułA tectonic window into the crystalline basement of Prins Karls Forland, Svalbard
  AutorzyKarol Faehnrich, Maciej MANECKI, David Schneider, Jerzy CZERNY, Per Inge Myhre, Jarosław MAJKA, Karolina KOŚMIŃSKA, Chris Barnes, Maria Maraszewska
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2016 : Vienna, Austria, 17–22 April 2016. — [Vienna : s. n.], [2016]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2017]
 • TytułAcross the Caledonian suture: UHP gneisses of the Middle Allochton and ultra-mafic rocks of the Upper Allochton in central Jämtland : mid-conference field excursion
  Autorzyleaders: Iwona Klonowska, Jarosław MAJKA, Marian Janák, David G. Gee
  ŹródłoIEC 2017 [Dokument elektroniczny] : 12th International Eclogite Conference : high- and ultrahigh-pressure rocks - keys to lithosphere dynamics through geologic time : Åre, Sweden, August 26–29, 2017 : abstract book and mid-conference excursion field guide / eds. Michał Bukała, Maria Młynarska. — [Sweden : s. n.], [2017]. — S. 141–166
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2018]
 • TytułAge dating and microstructure analysis of shear zones found within the Seve Nappe Complex in the Åre region, Jämtland, Scandinavian Caledonides
  AutorzyCameron Alessandrini, Jarosław MAJKA
  ŹródłoHerl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29textsuperscript{th}–April 3textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — S. [6]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAn incipient study: a multi-faceted thermochronological approach investigating exhumation of UHP terranes within the Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
  AutorzyChristopher BARNES, Jarosław MAJKA, Katarzyna WALCZAK, David Schneider
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2016 vol. 45, s. 33–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBa- and Ti-enriched dark mica from the UHP metasediments of the Seve Nappe Complex, Swedish Caledonides
  AutorzyJarosław MAJKA, Łukasz Kruszewski, Åke Rosén, Iwona Klonowska
  ŹródłoMineralogia / Mineralogical Society of Poland. — 2015 vol. 46 no. 1–2, s. 41–50. — tekst: https://goo.gl/hMXLUa
 • keywords: oxy-ferrokinoshitalite, oxyannite, Scandinavian Caledonides, calcic gneiss

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mipo-2017-0001

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCarbonate alteration of ophiolitic rocks in the Arabian-Nubian Shield of Egypt: sources and compositions of the carbonating fluid and implications for the formation of Au deposits
  AutorzyArman Boskabadi, Iain K. Pitcairn, Curt Broman, Adrian Boyce, Damon A. H. Teagle, Matthew J. Cooper, Mokhles K. Azer, Robert J. Stern, Fathy H. Mohamed, Jarosław MAJKA
  ŹródłoInternational Geology Review. — 2017 vol. 59 no. 4, s. 391–419. — tekst: https://goo.gl/ZXPOfA
 • keywords: serpentinite, gold, Arabian-Nubian Shield, listvenite, fluid-mobile elements, Sr isotopes, stable isotopes, carbonation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/00206814.2016.1227281

10
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCompilation of geothermobarometry and the KFMASH system – an example from Wedel Jarslberg Land, Svalbard
  AutorzyJarosław MAJKA
  ŹródłoMineralogia Polonica – Special Papers. — 2007 vol. 31, s. 197–198
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2007]
 • TytułConditions of contact metamorphism in the Eastern envelope of the Giant Mts. (Karkonosze) granite : preliminary report
  AutorzyM. Stasik, J. MAJKA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDating metamorphic rims using LA-ICP-MS depth profiling technique on zircon from the Snasahögarna diamond-bearing gneiss, Scandinavian Caledonides
  AutorzyKatarzyna WALCZAK, Iwona Klonowska, Jarosław MAJKA, Christopher BARNES, Christopher McFarlane
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2017 vol. 47, s. 39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2020]
 • TytułDeciphering the brittle failure of eclogites at high-pressures: hydrofractures as fluid-escape pathways
  AutorzyMichał BUKAŁA, Károly Hidas, Carlos J. Garrido, Christopher BARNES, Iwona KLONOWSKA, Jarosław MAJKA
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2020 : [sharing geoscience online : 4-8 May 2020]. — [s. l. : s. n.], [2020]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułDefining tectonic boundaries using detrital zircon signatures of Precambrian metasediments from Svalbard's Southwestern Caledonian Basement Province
  AutorzyGrzegorz ZIEMNIAK, Karolina KOŚMIŃSKA, David A. Schneider, Jarosław MAJKA, Henning Lorenz, William C. McClelland, Virginia T. Wala, Maciej MANECKI
  ŹródłoCircum-arctic structural events: tectonic evolution of the arctic margins and trans-arctic links with adjacent orogens / eds. Karsten Piepjohn, [et al.]. — Boulder : The Geological Society of America, 2019. — S. 81–94
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1130/2018.2541(05)

17
 • [referat, 2017]
 • TytułDetrital zircon age signatures of Precambrian metasediments from southern Wedel Jarlsberg Land and Sørrkapp Land (Spitsbergen) defining a major tectonic boundary within the Southwestern Svalbard’s Caledonian Basement Province
  AutorzyGrzegorz ZIEMNIAK, Karolina KOŚMIŃSKA, Jarosław MAJKA, David Schneider, Henning Lorenz, Chris BARNES, Maciej MANECKI
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2017]
 • TytułDetrital zircon provenance from the Atomfjella Complex and Mosselhavøya Group, northern Ny Friesland, Svalbard
  AutorzyJakub Bazarnik, William C. McClelland, Jarosław MAJKA, Karolina KOŚMIŃSKA, Karsten Piepjohn
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat, 2015]
 • TytułDetrital zircon U-Pb geochronology of metasediments from southwestern Svalbard's Caledonian Province
  AutorzyKarolina KOŚMIŃSKA, David A. Schneider, Jarosław Majka, Henning Lorenz, David G. Gee, Maciej MANECKI, Chris Barnes
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2015 : Vienna, Austria, 12–17 April 2015 : abstracts & programme. — [Vienna : s. n.], [2015]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDiamond-bearing gneisses in the Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides - what is known about their P-T-t evolution?
  AutorzyIwona Klonowska, Marian Janák, Jarosław MAJKA, Igor Petrík, Nicolaus Froitzheim, David G. Gee, Vlasta Sasinková
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2016 vol. 45, s. 67–68. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/mpsp30/Vol45_2016.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2017]
 • TytułDiamond-bearing UHP Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
  AutorzyKlonowska I., Janák M., Petrík I., MAJKA J., Holmberg J., Broman C., Sasinková V., Yoshida K.
  ŹródłoIEC 2017 [Dokument elektroniczny] : 12th International Eclogite Conference : high- and ultrahigh-pressure rocks - keys to lithosphere dynamics through geologic time : Åre, Sweden, August 26–29, 2017 : abstract book and mid-conference excursion field guide / eds. Michał Bukała, Maria Młynarska. — [Sweden : s. n.], [2017]. — S. 66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2008]
 • TytułDo the oldest conodonts in the world come from Svalbard?
  AutorzyNikolay B. Kuznetsov, Jarosław MAJKA, Jerzy CZERNY, Tatyana Yu. Tolmacheva, Marek Michalik, Alicja Kawalec-Majka, Maciej MANECKI
  ŹródłoIXtextsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3textsuperscript{rd}–6textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDo the oldest conodonts in the world come from Svalbard?
  AutorzyN. B. Kuznetsov, J. MAJKA, J. CZERNY, T. Yu. Tolmacheva, M. Michalik, A. Kawalec-Majka, M. MANECKI
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 266
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: