Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Majka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6792-6866 orcid iD

ResearcherID: S-2673-2018

Scopus: 25422587700

PBN: 5e7094a3878c28a0473c0c9e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 175, z ogólnej liczby 230 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2019]
 • Tytuł$^{40}Ar/^{39}Ar$ geochronologic evidence of Eurekan deformation within the West Spitsbergen Fold and Thrust Belt
  AutorzyDavid A. Schneider, Karol Faehnrich, Jarosław MAJKA, Maciej MANECKI
  ŹródłoCircum-arctic structural events: tectonic evolution of the arctic margins and trans-arctic links with adjacent orogens / eds. Karsten Piepjohn, [et al.]. — Boulder : The Geological Society of America, 2019. — S. 153–168
2
 • [referat, 2019]
 • TytułA multi-method geochronological approach to constrain subduction and exhumation of the Vaimok Lens, Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
  AutorzyChristopher BARNES, Jarosław MAJKA, David Schneider, Katarzyna WALCZAK, Michał BUKAŁA, Karolina KOŚMIŃSKA
  ŹródłoICYG 2019 : XXtextsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — S. 18–19
3
 • [referat, 2019]
 • TytułA statistical approach to discordant detrital zircon data from Scandinavian Caledonides
  AutorzyGrzegorz ZIEMNIAK, Jarosław MAJKA, Maciej MANECKI
  ŹródłoICYG 2019 : XXtextsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — S. 132–133
4
 • [referat, 2016]
 • TytułA tectonic window into the crystalline basement of Prins Karls Forland, Svalbard
  AutorzyKarol Faehnrich, Maciej MANECKI, David Schneider, Jerzy CZERNY, Per Inge Myhre, Jarosław MAJKA, Karolina KOŚMIŃSKA, Chris Barnes, Maria Maraszewska
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2016 : Vienna, Austria, 17–22 April 2016. — [Vienna : s. n.], [2016]. — S. [1]
5
 • [referat, 2017]
 • TytułAcross the Caledonian suture: UHP gneisses of the Middle Allochton and ultra-mafic rocks of the Upper Allochton in central Jämtland : mid-conference field excursion
  Autorzyleaders: Iwona Klonowska, Jarosław MAJKA, Marian Janák, David G. Gee
  ŹródłoIEC 2017 [Dokument elektroniczny] : 12th International Eclogite Conference : high- and ultrahigh-pressure rocks - keys to lithosphere dynamics through geologic time : Åre, Sweden, August 26–29, 2017 : abstract book and mid-conference excursion field guide / eds. Michał Bukała, Maria Młynarska. — [Sweden : s. n.], [2017]. — S. 141–166
6
 • [referat, 2018]
 • TytułAge dating and microstructure analysis of shear zones found within the Seve Nappe Complex in the Åre region, Jämtland, Scandinavian Caledonides
  AutorzyCameron Alessandrini, Jarosław MAJKA
  ŹródłoHerl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29textsuperscript{th}–April 3textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — S. [6]
7
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAn incipient study: a multi-faceted thermochronological approach investigating exhumation of UHP terranes within the Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
  AutorzyChristopher BARNES, Jarosław MAJKA, Katarzyna WALCZAK, David Schneider
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2016 vol. 45, s. 33–34
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBa- and Ti-enriched dark mica from the UHP metasediments of the Seve Nappe Complex, Swedish Caledonides
  AutorzyJarosław MAJKA, Łukasz Kruszewski, Åke Rosén, Iwona Klonowska
  ŹródłoMineralogia / Mineralogical Society of Poland. — 2015 vol. 46 no. 1–2, s. 41–50. — tekst: https://goo.gl/hMXLUa
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułBrittle deformation during eclogitization of early paleozoic blueschist
  AutorzyMichał BUKAŁA, Christopher J. BARNES, Pauline Jeanneret, Károly Hidas, Stanisław Mazur, Bjarne S. G. Almqvist, Karolina KOŚMIŃSKA, Iwona KLONOWSKA, Juraj Šurka, Jarosław MAJKA
  ŹródłoFrontiers in Earth Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 8 art. no. 594453, s. 1-17. — tekst: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2020.594453/pdf
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCarbonate alteration of ophiolitic rocks in the Arabian-Nubian Shield of Egypt: sources and compositions of the carbonating fluid and implications for the formation of Au deposits
  AutorzyArman Boskabadi, Iain K. Pitcairn, Curt Broman, Adrian Boyce, Damon A. H. Teagle, Matthew J. Cooper, Mokhles K. Azer, Robert J. Stern, Fathy H. Mohamed, Jarosław MAJKA
  ŹródłoInternational Geology Review. — 2017 vol. 59 no. 4, s. 391–419. — tekst: https://goo.gl/ZXPOfA
11
 • [referat, 2022]
 • TytułChronology of magmatism and accretion in the Köli Nappe Complex: the tectonic evolution of Iapetus oceanic terranes in the Swedish Caledonides
  AutorzyIsabel S. M. CARTER, Simon Cuthbert, Katarzyna Walczak, Jarosław MAJKA
  Źródło2022 MSG RIP St Andrews [Dokument elektroniczny] : Metamorphic Studies Group Research in Progress Metteing : April 11, 2022, St Andrews, UK. — St Andrew : University of St Andrews, [2022]. — S. [1]
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułComment on the paper: “Evolution of a gneiss in the Seve nappe complex of central Sweden – Hints at an early Caledonian, medium-pressure metamorphism” by Li et al. (2020) : discussion
  AutorzyIwona KLONOWSKA, Jarosław MAJKA, Marian Janák, Igor Petrík, Nikolaus Froitzheim, David G. Gee, Simon CUTHBERT
  ŹródłoLithos. — 2021 vols. 400–401, art. no. 106067, s. 1-6
13
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCompilation of geothermobarometry and the KFMASH system – an example from Wedel Jarslberg Land, Svalbard
  AutorzyJarosław MAJKA
  ŹródłoMineralogia Polonica – Special Papers. — 2007 vol. 31, s. 197–198
14
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2007]
 • TytułConditions of contact metamorphism in the Eastern envelope of the Giant Mts. (Karkonosze) granite : preliminary report
  AutorzyM. Stasik, J. MAJKA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 17
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułContrasting coronas: microscale fluid variation deduced from monazite breakdown products in altered metavolcanic rocks associated with the Grängesberg apatite-iron oxide ore, Bergslagen, Sweden
  AutorzyJarosław MAJKA, Adam WŁODEK, Erik Jonsson, Karin Högdahl
  ŹródłoGFF. — 2022 vol. 144 iss. 2, s. 89–96. — tekst: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/11035897.2022.2083224?needAccess=true
16
17
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDating metamorphic rims using LA-ICP-MS depth profiling technique on zircon from the Snasahögarna diamond-bearing gneiss, Scandinavian Caledonides
  AutorzyKatarzyna WALCZAK, Iwona Klonowska, Jarosław MAJKA, Christopher BARNES, Christopher McFarlane
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2017 vol. 47, s. 39
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułDeciphering late Devonian-early Carboniferous emph{P–T–t} path of mylonitized garnet-mica schists from Prins Karls Forland, Svalbard
  AutorzyKarolina KOŚMIŃSKA, Frank S. Spear, Jarosław MAJKA, Karol Faehnrich, Maciej MANECKI, Karsten Piepjohn, Winfried K. Dallmann
  ŹródłoJournal of Metamorphic Geology. — 2020 vol. 38 iss. 5, s. 471–493. — tekst: https://onlinelibrary-1wiley-1com-1r3ntz4jt0015.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/epdf/10.1111/jmg.12529
19
 • [referat, 2020]
 • TytułDeciphering the brittle failure of eclogites at high-pressures: hydrofractures as fluid-escape pathways
  AutorzyMichał BUKAŁA, Károly Hidas, Carlos J. Garrido, Christopher BARNES, Iwona KLONOWSKA, Jarosław MAJKA
  ŹródłoEGU General Assembly 2020 [Dokument elektroniczny] : 4–8 May 2020 : online. — [Austria : EGU], [2020]. — S. [1–2]
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułDecompressional equilibration of the Midsund granulite from Otrøy, Western Gneiss Region, Norway
  AutorzyJohanna Holmberg, Michał BUKAŁA, Pauline Jeanneret, Iwona KLONOWSKA, Jarosław MAJKA
  ŹródłoGeologica Carpathica. — 2019 vol. 70 no. 6, s. 471–482. — tekst: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/70-6/article-927/#
21
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułDefining tectonic boundaries using detrital zircon signatures of Precambrian metasediments from Svalbard's Southwestern Caledonian Basement Province
  AutorzyGrzegorz ZIEMNIAK, Karolina KOŚMIŃSKA, David A. Schneider, Jarosław MAJKA, Henning Lorenz, William C. McClelland, Virginia T. Wala, Maciej MANECKI
  ŹródłoCircum-arctic structural events: tectonic evolution of the arctic margins and trans-arctic links with adjacent orogens / eds. Karsten Piepjohn, [et al.]. — Boulder : The Geological Society of America, 2019. — S. 81–94
22
 • [referat, 2017]
 • TytułDetrital zircon age signatures of Precambrian metasediments from southern Wedel Jarlsberg Land and Sørrkapp Land (Spitsbergen) defining a major tectonic boundary within the Southwestern Svalbard’s Caledonian Basement Province
  AutorzyGrzegorz ZIEMNIAK, Karolina KOŚMIŃSKA, Jarosław MAJKA, David Schneider, Henning Lorenz, Chris BARNES, Maciej MANECKI
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. [1]
23
 • [referat, 2017]
 • TytułDetrital zircon provenance from the Atomfjella Complex and Mosselhavøya Group, northern Ny Friesland, Svalbard
  AutorzyJakub Bazarnik, William C. McClelland, Jarosław MAJKA, Karolina KOŚMIŃSKA, Karsten Piepjohn
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. [1]
24
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułDetrital zircon U-Pb geochronology of a metasomatic calc-silicate in the Tsäkkok Lens, Scandinavian Caledonides
  AutorzyChristopher J. BARNES, Jarosław MAJKA, Michał BUKAŁA, Erika Nääs, Sabine Rousku
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2021 vol. 47 iss. 1, s. 21-31. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/4088/2597