Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Włodarczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2004]
 • TytułCatalytic removal of chlorinated volatile organics over $Cr-$ and $Pd-doped$ $Zr-pillared$ montmorillonite catalysts
  AutorzyW. WŁODARCZYK, K. BAHRANOWSKI, R. Janik [et al.]
  Źródło3textsuperscript{rd} School on Catalysis : EFCATS European Federation of CATalysis Societies : 21–26.IX.2004 Ustroń, Poland : book of abstracts / PAN, COMODEC, CATCOLL. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. 216
3
 • [referat, 2007]
 • TytułKatalizator do pełnego utleniania chlorowcopochodnych : [poster]
  AutorzyTadeusz Machej [et al.], Krzysztof BAHRANOWSKI, Wojciech WŁODARCZYK
  ŹródłoXXXIX OKK : materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 14–16 marca 2007 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2007. — S. 214–215, PI-89
4
 • [referat, 2005]
 • TytułKatalizatory montmorillonitowe do oczyszczania powietrza z lotnych chloropochodnych organicznych (CVOC)
  AutorzyW. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, R. Janik, T. Machej, E. M. Serwicka, K. BAHRANOWSKI
  ŹródłoXLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S8-P121
5
 • [referat, 2007]
 • TytułModified montmorillonite as catalyst for combustion of chlorinated volatile organics
  AutorzyWojciech WŁODARCZYK, Robert Janik, Tadeusz Machej, Adam GAWEŁ, Ewa M. Serwicka, Krzysztof BAHRANOWSKI
  ŹródłoEUROCLAY 2007 : 22–27 July, Aveiro, Portugal : abstracts book / eds. Fernando Rocha, Denise Terroso, Ana Quintela ; Universidade de Aveiro [etc.]. — Aveiro, Portugal : Universidade de Aveiro, 2007. — S. 105
6
 • [referat, 2006]
 • TytułModyfikacja materiałów ilastych w celu otrzymania układów typu PCH (Porous Clay Heterostructures)
  AutorzyM. Zimowska, H. Pálková, W. WŁODARCZYK, E. M. Serwicka, F. Kooli
  ŹródłoXXXVIII OKK : materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2006 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2006. — S. 42–43
7
 • [referat, 2007]
 • TytułMontmorillonity podpierane tytanem lub cyrkonem jako nośniki katalizatorów do usuwania lotnych chloropochodnych organicznych : [poster]
  AutorzyW. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, K. BAHRANOWSKI, R. Janik [et al.]
  ŹródłoXXXIX OKK : materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 14–16 marca 2007 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2007. — S. 238–239, PI-104
8
9
 • [referat, 2003]
 • Tytuł$Pd/Ti$-pillared clay catalysts for combustion of chlorinated volatile organics : optimisation of the synthetic procedure
  AutorzyK. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, R. Janik [et al.], W. WŁODARCZYK
  ŹródłoEuropa Cat-VI : the European Catalysis forum : Innsbruck, Austria 31 August – 4 September 2003 : conference abstracts and programme / EFCATS European Federation of CATalysis Societies, National Catalysis Societies of Austria, Germany and Switzerland. — [Austria : s. n.], [2003]. — S. [1]
10
 • [referat, 2003]
 • Tytuł$Pd/Zr$-montmorillonity jako katalizatory do usuwania trójchloroetylenu : [abstrakt]
  AutorzyK. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, R. Janik [et al.], W. WŁODARCZYK
  ŹródłoMateriały XXXV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego OKK : Kraków, 2–4 kwietnia 2003 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2003. — S. 94
11
 • [referat, 2003]
 • TytułPillared clay catalysts for removal of chlorinated volatile organics
  AutorzyK. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, R. Janik, [et al.], W. WŁODARCZYK
  ŹródłoEUROCLAY 2003 : 10textsuperscript{th} conference of the European Clay Groups Association : Modena, Italy June 22–26, 2003 : abstracts. — [Italy : s. n.], [2003]. — S. 23–24
12
 • [referat, 2012]
 • TytułPillared montmorillonites as catalysts for removal of chlorinated volatile organic compounds from air : structural characterization
  AutorzyBAHRANOWSKI K., GAWEŁ A., KLIMEK A., Machej T., MATUSIK J., Michalik-Zym A., Serwicka E. M., WISŁA-WALSH E., WŁODARCZYK W.
  ŹródłoMECC'12 : 6textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : September 4–9, 2012, Průhonice : book of abstracts / eds. Martin Št'astný and Anna Žigová ; Czech National Clay Group. — [Czech Republic : s. n.], [2012]. — S. 112
13
 • [referat, 2014]
 • TytułPillared montmorillonites as catalysts for removal of chlorinated volatile organic compounds from air – textural chracterization
  AutorzyK. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, A. KLIMEK, J. MATUSIK, A. Michalik-Zym, E. Serwicka, E. WISŁA-WALSH, W. WŁODARCZYK
  ŹródłoMECC 14 : 7textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference 2014 : 16–19 September 2014 Dresden, Germany : programme and abstractbook / DTTC. — [Dresden : s. n.], 2014. — S. 105
14
 • [referat, 2005]
 • TytułPodpierane montmorillonity jako katalizatory w procesach oczyszczania powietrza z par toksycznych rozpuszczalników
  AutorzyW. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, K. BAHRANOWSKI, R. Janik, T. Machej, E. M. Serwicka
  ŹródłoMateriały XXXVII ogólnopolskiego kolokwium katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — [Kraków : IKiFP PAN], [2005]. — S. 39–40
15
 • [referat, 2006]
 • TytułRola pary wodnej w procesie konwersji trichloroetenu na katalizatorze montmorillonitowym
  AutorzyW. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, K. BAHRANOWSKI, R. Janik, T. Machej, E. M. Serwicka
  ŹródłoXXXVIII OKK : materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2006 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2006. — S. 206–207
16
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułSmectites as catalysts for removal of air pollutants
  AutorzyKrzysztof BAHRANOWSKI, Janusz Janas [et al.], Wojciech WŁODARCZYK
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2003 z. 22, s. 19–21
17
 • [referat, 2004]
 • TytułSyntetyczny minerał warstwowy kanemit jako prekursor mezoporowatych sit molekularnych typu FSM
  AutorzyA. Michalik, W. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, K. BAHRANOWSKI, E. M. Serwicka
  ŹródłoMateriały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 17–19 marca 2004 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [Kraków : IKiFP PAN], [2004]. — S. 301–302
18