Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Włodarczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Active, selective and robust Pd and/or Cr catalysts supported on Ti-, Zr- or [Ti,Zr]-pillared montmorillonites for destruction of chlorinated volatile organic compounds
2
 • Catalytic removal of chlorinated volatile organics over $Cr-$ and $Pd-doped$ $Zr-pillared$ montmorillonite catalysts
3
 • Katalizator do pełnego utleniania chlorowcopochodnych
4
 • Katalizatory montmorillonitowe do oczyszczania powietrza z lotnych chloropochodnych organicznych (CVOC)
5
 • Modified montmorillonite as catalyst for combustion of chlorinated volatile organics
6
 • Modyfikacja materiałów ilastych w celu otrzymania układów typu PCH (Porous Clay Heterostructures)
7
 • Montmorillonity podpierane tytanem lub cyrkonem jako nośniki katalizatorów do usuwania lotnych chloropochodnych organicznych
8
 • Palladowo-chromowe katalizatory otrzymane na osnowie montmorillonitu w procesach oczyszczania powietrza z chlorowanych węglowodorów alifatycznych
9
 • $Pd/Ti$-pillared clay catalysts for combustion of chlorinated volatile organics
10
 • $Pd/Zr$-montmorillonity jako katalizatory do usuwania trójchloroetylenu
11
 • Pillared clay catalysts for removal of chlorinated volatile organics
12
 • Pillared montmorillonites as catalysts for removal of chlorinated volatile organic compounds from air
13
 • Pillared montmorillonites as catalysts for removal of chlorinated volatile organic compounds from air – textural chracterization
14
 • Podpierane montmorillonity jako katalizatory w procesach oczyszczania powietrza z par toksycznych rozpuszczalników
15
 • Rola pary wodnej w procesie konwersji trichloroetenu na katalizatorze montmorillonitowym
16
 • Smectites as catalysts for removal of air pollutants
17
 • Syntetyczny minerał warstwowy kanemit jako prekursor mezoporowatych sit molekularnych typu FSM
18