Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Włodarczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem18144
201522
201411
201211
200733
200622
2005321
200422
2003431
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1899
201522
201411
201211
2007321
200622
200533
2004211
2003413
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18117
201522
201411
201211
2007321
200622
200533
200422
2003422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem18216
201522
201411
201211
200733
200622
200533
200422
200344
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18216
201522
201411
201211
200733
200622
200533
200422
200344
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18216
201522
201411
201211
200733
200622
200533
200422
2003441
2
 • Catalytic removal of chlorinated volatile organics over $Cr-$ and $Pd-doped$ $Zr-pillared$ montmorillonite catalysts / W. WŁODARCZYK, K. BAHRANOWSKI, R. Janik [et al.] // W: 3\textsuperscript{rd} School on Catalysis : EFCATS European Federation of CATalysis Societies : 21–26.IX.2004 Ustroń, Poland : book of abstracts / PAN, COMODEC, CATCOLL. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. 216

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Katalizator do pełnego utleniania chlorowcopochodnych : [poster][Catalyst for total oxidation of organic chloroderivatives] / Tadeusz Machej [et al.], Krzysztof BAHRANOWSKI, Wojciech WŁODARCZYK // W: XXXIX OKK : materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 14–16 marca 2007 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 214–215, PI-89. — Bibliogr. s. 215

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Katalizatory montmorillonitowe do oczyszczania powietrza z lotnych chloropochodnych organicznych (CVOC)[Montmorillonite catalysts in purification of air from chlorinated volatile organic compounds (CVOC)] / W. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, R. Janik, T. Machej, E. M. Serwicka, K. BAHRANOWSKI // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — ISBN10: 8389936070. — S. S8-P121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modified montmorillonite as catalyst for combustion of chlorinated volatile organics / Wojciech WŁODARCZYK, Robert Janik, Tadeusz Machej, Adam GAWEŁ, Ewa M. Serwicka, Krzysztof BAHRANOWSKI // W: EUROCLAY 2007 : 22–27 July, Aveiro, Portugal : abstracts book / eds. Fernando Rocha, Denise Terroso, Ana Quintela ; Universidade de Aveiro [etc.]. — Aveiro, Portugal : Universidade de Aveiro, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-972-789-236-5. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modyfikacja materiałów ilastych w celu otrzymania układów typu PCH (Porous Clay Heterostructures)[Modification of clay materials for preparation of PCH systems] / M. Zimowska, H. Pálková, W. WŁODARCZYK, E. M. Serwicka, F. Kooli // W: XXXVIII OKK : materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2006 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 42–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Montmorillonity podpierane tytanem lub cyrkonem jako nośniki katalizatorów do usuwania lotnych chloropochodnych organicznych : [poster][Titanium- and zirconium-pillared montmorillonites as catalysts for removal of chlorined volatile organics] / W. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, K. BAHRANOWSKI, R. Janik [et al.] // W: XXXIX OKK : materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 14–16 marca 2007 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 238–239, PI-104. — Bibliogr. s. 239

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Palladowo-chromowe katalizatory otrzymane na osnowie montmorillonitu w procesach oczyszczania powietrza z chlorowanych węglowodorów alifatycznychPalladium and/or chromium doped circonium pillared montmorillonite catalysts for removal of chlorinated volatile organics from air / Wojciech WŁODARCZYK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Robert Janik, Tadeusz Machej, Adam GAWEŁ, Ewa M. Serwicka // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2005 vol. 53 no. 9, s. 797–798. — VI Międzynarodowa konferencja doktorantów i młodych pracowników nauki : Miękinia–Herl'any, 7–8 kwietnia 2005. — tekst: https://www-1pgi-1gov-1pl-17f4gh0xr0f36.wbg2.bg.agh.edu.pl/images/stories/przeglad/pdf/pg_2005_09_48.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • $Pd/Ti$-pillared clay catalysts for combustion of chlorinated volatile organics : optimisation of the synthetic procedure / K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, R. Janik [et al.], W. WŁODARCZYK // W: Europa Cat-VI : the European Catalysis forum : Innsbruck, Austria 31 August – 4 September 2003 : conference abstracts and programme / EFCATS European Federation of CATalysis Societies, National Catalysis Societies of Austria, Germany and Switzerland. — [Austria : s. n.], [2003]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • $Pd/Zr$-montmorillonity jako katalizatory do usuwania trójchloroetylenu : [abstrakt][$Pd/Zr$-montmorillonites as catalysts for removal of trichloroethylene : abstract] / K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, R. Janik [et al.], W. WŁODARCZYK // W: Materiały XXXV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego OKK : Kraków, 2–4 kwietnia 2003 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8390732564. — S. 94. — Bibliogr. s. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pillared clay catalysts for removal of chlorinated volatile organics / K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, R. Janik, [et al.], W. WŁODARCZYK // W: EUROCLAY 2003 : 10\textsuperscript{th} conference of the European Clay Groups Association : Modena, Italy June 22–26, 2003 : abstracts. — [Italy : s. n.], [2003]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Pillared montmorillonites as catalysts for removal of chlorinated volatile organic compounds from air : structural characterization / BAHRANOWSKI K., GAWEŁ A., KLIMEK A., Machej T., MATUSIK J., Michalik-Zym A., Serwicka E. M., WISŁA-WALSH E., WŁODARCZYK W. // W: MECC'12 : 6\textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : September 4–9, 2012, Průhonice : book of abstracts / eds. Martin Št'astný and Anna Žigová ; Czech National Clay Group. — [Czech Republic : s. n.], [2012]. — (Informátor ; no. 49). — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pillared montmorillonites as catalysts for removal of chlorinated volatile organic compounds from air – textural chracterization / K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, A. KLIMEK, J. MATUSIK, A. Michalik-Zym, E. Serwicka, E. WISŁA-WALSH, W. WŁODARCZYK // W: MECC 14 : 7\textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference 2014 : 16–19 September 2014 Dresden, Germany : programme and abstractbook / DTTC. — [Dresden : s. n.], 2014. — Opis wg okł.. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Podpierane montmorillonity jako katalizatory w procesach oczyszczania powietrza z par toksycznych rozpuszczalników[Pillared montmorillonites as catalysts for purification of air from toxic vapour solvents] / W. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, K. BAHRANOWSKI, R. Janik, T. Machej, E. M. Serwicka // W: Materiały XXXVII ogólnopolskiego kolokwium katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — [Kraków : IKiFP PAN], [2005]. — S. 39–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rola pary wodnej w procesie konwersji trichloroetenu na katalizatorze montmorillonitowym[The role of water vapour in trichloroethylene conversion on montmorillonite catalyst] / W. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, K. BAHRANOWSKI, R. Janik, T. Machej, E. M. Serwicka // W: XXXVIII OKK : materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2006 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 206–207. — Bibliogr. s. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Smectites as catalysts for removal of air pollutants / Krzysztof BAHRANOWSKI, Janusz Janas [et al.], Wojciech WŁODARCZYK // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2003 z. 22, s. 19–21. — Bibliogr. s. 21. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz konferencji „Perspektywy rozwoju nauk mineralogicznych w Polsce” = Papers of the meeting of the Mineralogical Society of Poland and the conference “Perspectives of the progress of mineralogical sciences in Poland” : Cieszyn, 19–21. 09.-2003 / red. zesz. Łukasz Karwowski, Leszek Marynowski ; PTM. — Kraków : PTM, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Syntetyczny minerał warstwowy kanemit jako prekursor mezoporowatych sit molekularnych typu FSM[Synthetic layered mineral kanemite as precursor of mesoporous molecular sieves of the FSM type] / A. Michalik, W. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, K. BAHRANOWSKI, E. M. Serwicka // W: Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 17–19 marca 2004 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [Kraków : IKiFP PAN], [2004]. — ISBN10: 8390732580. — S. 301–302

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18