Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Gołdasz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kmcp, Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0746-1112 orcid iD

ResearcherID: L-5965-2018

Scopus: 35247901900

PBN: 5e70920b878c28a04738f0b1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 105, z ogólnej liczby 114 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza pola temperatury podczas dogrzewania głowy krzepnącego wlewka
  AutorzyAndrzej GOŁDASZ, Zbigniew MALINOWSKI, Beata HADAŁA, Marcin RYWOTYCKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2009 R. 76 nr 11, s. 794–799
2
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza pola temperatury w czasie krzepnięcia i stygnięcia wlewka kuźniczego
  AutorzyA. GOŁDASZ, Z. MALINOWSKI
  ŹródłoKomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16–19 stycznia 2005 / eds. A. Piela, J. Lisok, F. Grosman. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — S. 81–89
3
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza porównawcza modeli promieniowania cieplnego w piecu przepychowym
  AutorzyRobert STRAKA, Andrzej BUCZEK, Andrzej GOŁDASZ, Marcin RYWOTYCKI, Tadeusz TELEJKO
  ŹródłoSWCIM – 2010 : materiały XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy / Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Katedra Techniki Cieplnej. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, [2010]. — S. 511–516
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułAnaliza pracy cieplnej pieca grzewczego o pracy ciągłej
  AutorzyAndrzej GOŁDASZ, Artur SZAJDING, Marcin RYWOTYCKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2020 t. 87 nr 4, s. 121–124
5
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza warunku brzegowego wymiany ciepła na granicy wlewek-wlewnica
  AutorzyAndrzej GOŁDASZ, Zbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoGospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : X ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Cęstochowy 9.–11. 10. 2002 / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska ; Huta „Częstochowa” S.A.. — Częstochowa : PC KPPiOŚ, 2002. — S. 87–96
6
 • [materiały konferencyjne (red.), 2010]
 • TytułArtykuły laureatów XLVII sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej
  Autorzypod red. Leszka KURCZA i Andrzeja GOŁDASZA
  DetailsKraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2010. — 317, [2] s.
7
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania nad wpływem konstrukcji pieców i wyłożenia ogniotrwałego na straty ciepła do otoczenia
  AutorzyBeata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI, Andrzej GOŁDASZ, Marcin RYWOTYCKI
  ŹródłoKonferencja metalurgiczna pt. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji ciężkich odkuwek swobodnie kutych w celu spełnienia szczególnych wymagań dotyczących czystości metalurgicznej oraz własności mechanicznych [Dokument elektroniczny] : 25.09.2015 Ostrowiec Świętkorzyski / Celsa Huta Ostrowiec. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 1–10
8
 • [referat, 2008]
 • TytułBadanie bilansu ciepła w procesach walcowania kształtowników
  AutorzyA. GOŁDASZ, B. HADAŁA, Z. MALINOWSKI
  ŹródłoPLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–5]
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułComparison of four models of radiative heat transfer between flat surface to evaluate the temperature field based on example of the continuous casting mould
  AutorzyM. RYWOTYCKI, Z. MALINOWSKI, K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, A. GOŁDASZ, B. HADAŁA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 209–213
10
 • [referat, 2010]
 • TytułComparison of the temperature field prediction by 2D and 3D finite element models in the continues : [abstract]
  AutorzyMALINOWSKI Zbigniew, HADAŁA Beata, CEBO-RUDNICKA Agnieszka, GOŁDASZ Andrzej
  ŹródłoMETAL 2010 : 19. mezinárodní konference metalurgie a materiálů = 19textsuperscript{th} International Metallurgical and Materials Conference : sborník konference = conference proceedings : 18.–20. května 2010 = May 18textsuperscript{th}–20textsuperscript{th} 2010 Czech Republic / TANGER, spol. s r.o. [ect.]. — Ostrava : TANGER, spol. s r.o., cop. 2010. — S. 25
11
 • [referat, 2001]
 • TytułCzystsza produkcja jako istotny element zarządzania środowiskowego
  AutorzyLeszek KURCZ, Elżbieta KUPIEC, Andrzej GOŁDASZ
  ŹródłoProblemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych : IV konferencja : Ustroń, wrzesień 2001 : materiały konferencyjne / zespół red. Jan Konieczyński [et al.] ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza. — [Gliwice : Wydawnictwa Politechniki Śląskiej], [2001]. — S. 175–180
12
 • [materiały konferencyjne (red.), 2006]
 • TytułEnergia-Ekologia-Etyka : III konferencja : Kraków, 17–19 maja 2006 : materiały konferencyjne
  Autorzyeds. mater. konf.: Agnieszka CEBO, Andrzej GOŁDASZ ; Studenckie Towarzystwo Naukowe Caloria
  DetailsKraków : Wydawnictwo STN, 2006. — 236 s.
13
 • [referat, 2009]
 • TytułEstimation of the solution accuracy to the billet temperature field in the process of rolling
  AutorzyZbigniew MALINOWSKI, Andrzej GOŁDASZ, Beata HADAŁA
  ŹródłoCMM 2009 : 18th international conference on Computer Methods in Mechanics : 18–21 May 2009, Zielona Góra, Poland : short papers / eds. M. Kuczma, K. Wilmański, W. Szajna. — Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009. — S. 299–300
14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułHeat flux identification at the charge surface during heating in chamber furnace
  AutorzyA. GOŁDASZ, Z. MALINOWSKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 2021–2026
16
 • [referat, 2015]
 • TytułHeat transfer coefficient for a hot plate protected by a thermal shield
  AutorzyAndrzej GOŁDASZ, Zbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoNHT 2015 : Numerical Heat Transfer 2015 – Eurotherm seminar no. 109 : 27-30 September, 2015, Warsaw, Poland : book of abstracts / ed. by: Andrzej J. Nowak, Jerzy Banaszek, Božidar Šarler ; Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, Institute of Heat Engineering. Warsaw University of Technology. — Gliwice–Warsaw : ITT, SUT, 2015. — S. 83-84
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułIdentification of the heat transfer coefficient at the charge surface heated on the chamber furnace
  AutorzyA. GOŁDASZ, Z. MALINOWSKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2017 vol. 62 iss. 2A, s. 509–513. — tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/120604/edition/105016/content
18
 • [referat, 2016]
 • TytułIdentyfikacja strumienia ciepła na powierzchni wsadu nagrzewanego w piecu komorowym : [streszczenie]
  AutorzyAndrzej GOŁDASZ, Zbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : VII międzynarodowa konferencja : Krynica, 1$div$3 czerwca 2016 : materiały konferencyjne / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2016]. — S. 43–44
19
 • [monografia, 2017]
 • TytułIdentyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła w komorach pieców grzewczych
  AutorzyAndrzej GOŁDASZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 90, [1] s.
20
 • [referat, 2016]
 • TytułIdentyfikacja współczynnika wymiany ciepła na powierzchni nagrzewanego wsadu
  AutorzyAndrzej GOŁDASZ, Zbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoPLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 55–56
21
 • [referat, 2016]
 • TytułIdentyfikacja współczynnika wymiany ciepła podczas nagrzewania wsadu w piecu komorowym
  AutorzyAndrzej GOŁDASZ, Zbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoKomPlasTech 2016 : informatyka w technologii metali : Wisła, 17–20 stycznia 2016 : program XXIII konferencji KomPlasTech : streszczenia prac. — [Wisła : s. n.], [2016]. — S. 42–43
22
 • [referat, 2011]
 • TytułInfluence of cooling parameters and casting speed on the temperature field of the continuous casting of strand
  AutorzyHADAŁA Beata, MALINOWSKI Zbigniew, CEBO-RUDNICKA Agnieszka, GOŁDASZ Andrzej, TELEJKO Tadeusz
  ŹródłoMETAL 2011 : 20. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 18.–20. května 2011 : Brno, Czech Republic : sborník konference / TANGER, spol. s r. o., [etc.]. — Ostrava : TANGER spol. s r. o., 2011. — S. 37
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułInfluence of the radiation shield on the temperature of rails rolled in the reversing mill
  AutorzyA. GOŁDASZ, Z. MALINOWSKI, B. HADAŁA, M. RYWOTYCKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 275–279
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułInverse solution to the vertical plate cooling by radiation and convection in air
  AutorzyB. HADAŁA, Z. MALINOWSKI, A. GOŁDASZ, A. CEBO-RUDNICKA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2022 vol. 67 iss. 3, s. 1167–1178. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol3_2022/48.pdf
25
 • [książka, 2006]
 • TytułKronika Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego 2004–2006
  Autorzypod red. Jadwigi OREWCZYK i Leszka KURCZA ; przy współpr. Agnieszki CEBO i Andrzeja GOŁDASZA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Studenckie Koła Naukowe AGH-UST
  DetailsKraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — 364 s., [8] k.