Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Sopata, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2917-3090 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56764532200

PBN: 5e709208878c28a04738ee06

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
 • Aktualizacja rzeźby terenu górniczego oparta na pomiarach GPS-RTK
2
 • An analysis of the interaction during simultaneous use of copper ore and salt deposits in the LGOM mines with regard to displacement and deformation of rock mass
3
 • Badania rozkładów odkształceń poziomych w rozetach pomiarowych
4
 • Der Einfluss der Pikotage in Tübbingschächten des LGOM auf die Verteilung und die Dynamik vertikaler Deformationen
5
 • Determination of the coefficient of proportionality between horizontal displacement and tilt change using UAV photogrammetry
6
 • Dokładność Numerycznego Modelu Terenu tworzonego w oparciu o satelitarny pomiar GPS
7
 • Doświadczenia z badań wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjne
8
 • Doświadczenia z badań wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjne
9
 • Funkcje aproksymujące przeciętny przebieg wskaźników deformacji dla wyznaczania parametrów rozproszenia losowego pogórniczych przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu
10
 • Horizontal strains over the length of single section of observation line – problem analysis
11
12
 • Integration of the leveling observations and PSInSAR results for monitoring deformations caused by underground mining
13
 • Interferometric monitoring within protection pillars of mining areas in LGOM
14
 • Koncepcja łączenia metody InSAR i metod geodezyjnych w celu monitorowania terenów górniczych
15
 • Land surface subsidence due to mining-induced tremors in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
16
 • Lokalne zmiany wektorów przemieszczenia w czasie nad eksploatacją górniczą
17
 • Metodyka geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów mostowych na terenach górniczych
18
 • Mining hazards analysis with simultaneous minig copper ores and salt deposits in LGOM (Legnica-Głogów Copper Belt) mines with regard to dynamic influences
19
 • Mining shafts deformation research in LGOM with database project
20
 • Monitoring and modelling the deformation state of a dyke of a flotation tailings reservoir of a copper ore mine
21
 • Monitorowanie i prognozowanie wpływów górniczych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej InSAR
22
 • Możliwości wykorzystania metody InSAR w monitoringu zagrożenia terenów górniczych
23
 • Możliwości wykorzystania pogórniczych niecek obniżeniowych do oszacowania objętości pustek w zrobach poeksploatacyjnych
24
 • Możliwości wykorzystania Satelitarnej Interferometrii Radarowej InSAR w monitoringu terenów górniczych
25
 • Ocena dokładności pomiarów geodezyjnych wiaduktu drogowego