Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Pyssa, dr inż.

poprzednio: Rokita

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0596-2167 orcid iD

ResearcherID: DXA-9127-2022

Scopus: 36344054900

PBN: 5e70922c878c28a047391278

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza porównawcza danych teoretycznych i empirycznych w procesie sorpcji gazów na węglu kamiennym
  AutorzyJanina MILEWSKA-DUDA, Justyna ROKITA, Jan DUDA
  ŹródłoKarbo. — 2000 R. 45 nr 7, s. 218–222
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja gazów

  keywords: sorption, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAzbest i odpady azbestowe : budowa, właściwości fizyczne i chemiczne azbestu
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoNowoczesna Gospodarka Odpadami. — 2014 nr 3, s. 24–29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAzbest – występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymi
  AutorzyJustyna PYSSA, Grażyna Maria Rokita
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2007 t. 23 z. 1, s. 49–61. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96670-29761?filename=The%20asbestos%20_%20occurence_.pdf
 • słowa kluczowe: azbest, zastosowanie, postępowanie z odpadami azbestowymi, choroby wywołane przez azbest, występowanie

  keywords: asbestos, occurrence in aquatic environment, use, management of asbestos wastes, illness triggered off by asbestos

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2005]
 • TytułCo-combustion of coal and biomass – Polish experiences in environment protection aspect
  AutorzyTomasz MIROWSKI, Justyna PYSSA, Adam SZURLEJ, Grzegorz Wielgosz
  Źródło14th European biomass conference & exhibition : biomass for energy industry and climate protection : Paris, France 17–21 October 2005. — [France : s. n.], [2005]. — S. 1495–1498
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2018]
 • TytułConditions of hazardous waste management in Poland in aspect of sustainable development
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 87
 • keywords: hazardous waste, cost of recovery and cost of disposal of hazardous waste, impact on environment, economic and ecological criteria of selection of method of disposal of hazardous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułEkonomiczne aspekty ekologicznych zagrożeń : oleje odpadowe – i co dalej?
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoNafta & Gaz Biznes. — 2005 nr 6/8, s. 44, 46–48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2001]
 • TytułEmisja zanieczyszczeń powietrza w aglomeracji krakowskiej
  AutorzyJustyna ROKITA
  ŹródłoPaliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 239–241
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2017]
 • TytułEnvironmental, technical and technological aspects of hazardous waste management in Poland
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoEEMS : Energy, Environment and Material Systems : international conference : 13textsuperscript{th}–15textsuperscript{th} September 2017, Polanica-Zdrój, Poland : book of abstracts / Opole University of Technology. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, 2017. — S. 185–186
 • keywords: hazardous waste, cost of recovery and cost of disposal of hazardous waste, impact on environment, economic and ecological criteria of selection of method of treatment of hazardous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEnvironmental, technical and technological aspects of hazardous waste management in Poland
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 19 art. no. 02021, s. 1–9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171902021

11
 • [referat, 2016]
 • TytułExtractive waste from hard coal mining in Poland balance, status of management and environmental aspects
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 117
 • keywords: waste recovery, extractive waste, gangue, legal, technical aspects, ecological aspects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułExtractive waste from hard coal mining in Poland – balance, status of management and environmental aspects
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 14 art. no. 02024, s. 1–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171402024

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułGospodarka odpadami przemysłowymi : oleje odpadowe – ekologiczna bomba?
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoNafta & Gaz Biznes. — 2005 nr 4/5, s. 48, 50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułGospodarka odpadami przemysłowymi na przykładzie odzysku ołowiu ze zużytych akumulatorów
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. 2, s. 15–26. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96641-29733?filename=The%20industrial%20waste.pdf
 • słowa kluczowe: ołów, wykorzystanie gospodarcze, własności fizyczne, utylizacja akumulatorów kwasowo-ołowiowych, otrzymywanie ołowiu, zastosowanie ołowiu, własności chemiczne

  keywords: lead, physical properties, chemical properties, economic using, recycling of acid-lead accumulators, application of lead, receiving of lead

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKierunki zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoNowoczesna Gospodarka Odpadami. — 2014 nr 4, s. 18–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2018]
 • TytułKierunki zagospodarowania zużytych opon samochodowych
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — S. 52–53
 • słowa kluczowe: energia elektryczna, odpady wielomateriałowe, opony samochodowe, procesy przemysłowe

  keywords: electricity, multi-material waste, car tires, industrial processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2018]
 • TytułKierunki zagospodarowania zużytych opon samochodowych
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym a racjonalne gospodarowanie zasobami [Dokument elektroniczny], [T. 2] / red. nauk. Joanna Kulczycka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — S. 37–48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKruszywa w Polsce – zasoby, produkcja oraz kierunki wykorzystania
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 5, s. 38–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułLogistics of waste electrical and electronic equipment : regulations, technology and practice
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9643–9649
 • słowa kluczowe: koszty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, logistyka zużytego sprzętu chłodniczego, prawodawstwo WEEE, produkcja AGD w Polsce, wskaźniki zbierania

  keywords: costs, used/waste electric and electronic equipment, logistics of used refrigerating equipment, WEEE legislation, collection rates, household goods production in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2015]
 • TytułLogistics of waste electrical and electronic equipment : regulations, technology and practice
  AutorzyJustyna PYSSA
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 101
 • keywords: costs, used/waste electric and electronic equipment, WEEE legislation, collection rates, household goods production in Poland, logistic of used refrigerating equipment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułModern technologies of sewage sludge management – logistical system of waste water treatment plant
  AutorzyJustyna PYSSA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9633–9642
 • słowa kluczowe: osady ściekowe, biotechnologiczne i termiczne metody zagospodarowania osadów ściekowych, koszty zagospodarowania osadów ściekowych

  keywords: sewage sludge, biotechnological and thermal methods of managing sewage sludge, costs of sewage, sludge management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2015]
 • TytułModern technologies of sewage sludge management – logistical system of waste water treatment plant
  AutorzyJustyna PYSSA
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 99
 • keywords: sewage sludge, biotechnological and thermal methods of managing sewage sludge, costs of sewage sludge management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOcena stanu kośćca u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawów
  AutorzyRokita G. M., Pluskiewicz W., Halaba Z. P., PYSSA J.
  ŹródłoOrtopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. — 2009 vol. 11 Supl. 2, s. 154–155, P38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOcena stanu kośćca u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawów
  AutorzyGrażyna Rokita, Wojciech Pluskiewicz, Zenon Halaba, Justyna PYSSA
  ŹródłoPrzegląd Lekarski. — 2010 t. 67 nr 5, s. 409–413
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: