Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Pyssa, dr inż.

poprzednio: Rokita

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0596-2167 orcid iD

ResearcherID: DXA-9127-2022

Scopus: 36344054900

PBN: 5e70922c878c28a047391278

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza danych teoretycznych i empirycznych w procesie sorpcji gazów na węglu kamiennymComparative analyses of theoretical and empirical data in the process of gases sorption on hard coal / Janina MILEWSKA-DUDA, Justyna ROKITA, Jan DUDA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 R. 45 nr 7, s. 218–222. — Bibliogr. s. 222, Summ., Streszcz., Rez., Reś

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja gazów

  keywords: sorption, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Azbest i odpady azbestowe : budowa, właściwości fizyczne i chemiczne azbestu[Asbestos and asbestos waste : stucture, physical and chemical properties of asbestos] / Justyna PYSSA // Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. — 2014 nr 3, s. 24–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Azbest – występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymiThe asbestos – occurrence, using and the way of dealing with asbestic waste material / Justyna PYSSA, Grażyna Maria Rokita // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 1, s. 49–61. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96670-29761?filename=The%20asbestos%20_%20occurence_.pdf

 • słowa kluczowe: azbest, zastosowanie, postępowanie z odpadami azbestowymi, choroby wywołane przez azbest, występowanie

  keywords: asbestos, occurrence in aquatic environment, use, management of asbestos wastes, illness triggered off by asbestos

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Co-combustion of coal and biomass – Polish experiences in environment protection aspect / Tomasz MIROWSKI, Justyna PYSSA, Adam SZURLEJ, Grzegorz Wielgosz // W: 14th European biomass conference & exhibition : biomass for energy industry and climate protection : Paris, France 17–21 October 2005. — [France : s. n.], [2005]. — Opis częśc. wg programu konf.. — S. 1495–1498. — Bibliogr. s. 1498, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Conditions of hazardous waste management in Poland in aspect of sustainable development / Justyna PYSSA // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 87. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: hazardous waste, cost of recovery and cost of disposal of hazardous waste, impact on environment, economic and ecological criteria of selection of method of disposal of hazardous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Ekonomiczne aspekty ekologicznych zagrożeń : oleje odpadowe – i co dalej?Economic aspects of ecology threats : what about the waste oils? / Justyna PYSSA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2005 nr 6/8, s. 44, 46–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Emisja zanieczyszczeń powietrza w aglomeracji krakowskiejThe emission of air pollution in Cracow's agglomeration / Justyna ROKITA // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — ISBN10: 8387854530. — S. 239–241. — Bibliogr. s. 241, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Environmental, technical and technological aspects of hazardous waste management in Poland / Justyna PYSSA // W: EEMS : Energy, Environment and Material Systems : international conference : 13\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} September 2017, Polanica-Zdrój, Poland : book of abstracts / Opole University of Technology. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, 2017. — ISBN: 978-83-65235-89-3. — S. 185–186

 • keywords: hazardous waste, cost of recovery and cost of disposal of hazardous waste, impact on environment, economic and ecological criteria of selection of method of treatment of hazardous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Environmental, technical and technological aspects of hazardous waste management in Poland / Justyna PYSSA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 19 art. no. 02021, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/spkbFq [2017-10-30]. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-23. — International Conference Energy, Environment and Material Systems (EEMS 2017) : 13-15 September 2017, Polanica Zdrój, Poland

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171902021

11
 • Extractive waste from hard coal mining in Poland balance, status of management and environmental aspects / Justyna PYSSA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 117

 • keywords: waste recovery, extractive waste, gangue, legal, technical aspects, ecological aspects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Gospodarka odpadami przemysłowymi : oleje odpadowe – ekologiczna bomba?Industry waste management : waste oils – an environmental bomb? / Justyna PYSSA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2005 nr 4/5, s. 48, 50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Gospodarka odpadami przemysłowymi na przykładzie odzysku ołowiu ze zużytych akumulatorówThe industrial waste management on the example of the recycled lead from accumulators / Justyna PYSSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 2, s. 15–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96641-29733?filename=The%20industrial%20waste.pdf

 • słowa kluczowe: ołów, wykorzystanie gospodarcze, własności fizyczne, utylizacja akumulatorów kwasowo-ołowiowych, otrzymywanie ołowiu, zastosowanie ołowiu, własności chemiczne

  keywords: lead, physical properties, chemical properties, economic using, recycling of acid-lead accumulators, application of lead, receiving of lead

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kierunki zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce[Directions of sewage sludge treatment in Poland] / Justyna PYSSA // Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. — 2014 nr 4, s. 18–23. — Bibliogr. s. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kierunki zagospodarowania zużytych opon samochodowychDirections for the disposal of end-of-life tyres / Justyna PYSSA // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 52–53

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, odpady wielomateriałowe, opony samochodowe, procesy przemysłowe

  keywords: electricity, multi-material waste, car tires, industrial processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kierunki zagospodarowania zużytych opon samochodowychDirections for the management of end-of-life tyres / Justyna PYSSA // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym a racjonalne gospodarowanie zasobami [Dokument elektroniczny], [T. 2] / red. nauk. Joanna Kulczycka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — Zawiera materiały z konferencji: "Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne wykorzystanie surowców" : [18–19 września 2018, Kraków]. — e-ISBN: 978-83-62922-92-5. — S. 37–48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia_gospodarka.pdf [2019-03-21]. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kruszywa w Polsce – zasoby, produkcja oraz kierunki wykorzystaniaAggregates in Poland – resources, production and utilization trends / Justyna PYSSA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 5, s. 38–44. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Logistics of waste electrical and electronic equipment : regulations, technology and practiceLogistyka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego : przepisy, technologia i praktyka / Justyna PYSSA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9643–9649. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9648–9649, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: koszty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, logistyka zużytego sprzętu chłodniczego, prawodawstwo WEEE, produkcja AGD w Polsce, wskaźniki zbierania

  keywords: costs, used/waste electric and electronic equipment, logistics of used refrigerating equipment, WEEE legislation, collection rates, household goods production in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Logistics of waste electrical and electronic equipment : regulations, technology and practice / Justyna PYSSA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 101

 • keywords: costs, used/waste electric and electronic equipment, WEEE legislation, collection rates, household goods production in Poland, logistic of used refrigerating equipment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla : praca zbiorowa. T. 1, Bazy i prognozy gospodarki surowcami energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego[The model of ecological and economic forecasts of clean coal production and utilization. Pt. 1, Basis and forecasts of energy resources management as well as strategies and directions of fuel-energy sector development] / pod red. Jerzego Sablika ; [autorzy]: J. Sablik [et al.], R. NEY, W. SUWAŁA, A. SZURLEJ, T. MIROWSKI, K. S. SZTABA, Z. BLASCHKE, T. TUMIDAJSKI, E. MOKRZYCKI, J. PYSSA. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2004. — 138 s.. — Bibliogr. s. 129–138. — ISBN10: 83-87610-72-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modern technologies of sewage sludge management – logistical system of waste water treatment plantNowoczesne technologie zagospodarowania osadów ściekowych – system logistyczny oczyszczalni ścieków / Justyna PYSSA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9633–9642. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9640–9642, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: osady ściekowe, biotechnologiczne i termiczne metody zagospodarowania osadów ściekowych, koszty zagospodarowania osadów ściekowych

  keywords: sewage sludge, biotechnological and thermal methods of managing sewage sludge, costs of sewage, sludge management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modern technologies of sewage sludge management – logistical system of waste water treatment plant / Justyna PYSSA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 99

 • keywords: sewage sludge, biotechnological and thermal methods of managing sewage sludge, costs of sewage sludge management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena stanu kośćca u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawówThe assessment of bone status in women with rheumatoid arthritis / Rokita G. M., Pluskiewicz W., Halaba Z. P., PYSSA J. // Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja ; ISSN 1509-3492. — 2009 vol. 11 Supl. 2, s. 154–155, P38. — Tekst pol.-ang.. — III Środkowo europejski kongres Osteoporozy i osteoartrozy = IIIrd Central European congress on Osteoporosis and osteoarthritis : XV zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy = XVth congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis : Kraków, 24–26 września 2009 : programme : abstracts. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena stanu kośćca u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawówThe assessment of bone status in women with rheumatoid arthritis / Grażyna Rokita, Wojciech Pluskiewicz, Zenon Halaba, Justyna PYSSA // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2010 t. 67 nr 5, s. 409–413. — Bibliogr. s. 413

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: