Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Bilska, mgr

asystent

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1046
200622
200511
2004312
200322
200222
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem10424
200622
200511
2004312
2003211
200222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1055
200622
200511
2004321
2003211
200222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1019
200622
200511
200433
2003211
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1019
2006211
200511
200433
200322
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1055
200622
200511
2004321
2003211
2002221
 • Application of Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) to investigation of moulding sands with furan resins hardening processZastosowanie fourierowskiej spektrometrii w podczerwieni (FTIR) do badania procesu utwardzania mas z żywicami furanowymi / Marta BILSKA, Mariusz HOLTZER // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 2, s. 233–242. — Bibliogr. s. 242

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie procesu utwardzania masy z żywicą furanową Kaltharz U404U metodą fourierowską spektroskopii w podczerwieniiInvestigating the hardening process of moulding sand with furan resin Kaltharz U404U by the method of Fourier transform infra-red spectroscopy (FTIR) / Marta BILSKA, Mariusz HOLTZER // W: DOKSEM 2002 : seminár doktorandov : 16. 10.–17. 10. 2002 Súl'ov : zborník prednášok / zostavil Juraj Neudeker ; Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inžinierstva. — Žilina : EDIS-vydatel'stvo ŽU, 2002. — S. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka mas formierskich i rdzeniowych, stosowanych w odlewniach żeliwa, w aspekcie wymywalności z nich szkodliwych substancjiCharacteristics of moulding sands and cores used in iron foundries – in terms of eluting harmful substances / Mariusz HOLTZER, Jan Lech LEWANDOWSKI, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 6, s. 482–488. — Bibliogr. s. 488. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dopuszczalne stężenia i progi wyczuwalności substancji szkodliwych w warunkach pracy w odlewniMaximum exposure limit and odour of chemical substances on the working conditions in foundry / Mariusz HOLTZER, Iwona Kargulewicz, Beata GRABOWSKA, Marta BILSKA // W: Spolupráce 2002 : VIII. mezinárodní konference : Řeka, duben 2002 : sborník / Vysoká škola báňská. Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra slévárenství ; Slévárny Třinec, a. s.. — Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2002. — Na okł. dod. Współpraca = Spolupráca. — S. 63–69. — Bibliogr. s. 69, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Leaching of harmful substances from some moulding and core sands used in steel foundries / Mariusz HOLTZER, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // W: Formovací materiály a snižování nákladů na odlitek : 19. a 20. 4. 2005 Milovy : mezinárodní konference, 8. Roč. = Formmaterialien und Kostenabbau bei Gu\ss stück-Herstellung = Moluding materials and cost reductions for casting. — Brno : České slévárenská společnost, 2005. — S. 157–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Masa ze spoiwem akrylowym – ocena pod względem ekologicznym i zdolności do regeneracjiSands with acrylic binders – their impact on natural environment and reclamability assessment / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Marta BILSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2006 t. 56 nr 10–11, s. 578–583. — Bibliogr. s. 583, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.. — Międzynarodowe Targi Kooperacji i Podwykonawstwa Przemysłowego MIDEST

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena szkodliwości dla środowiska pyłu żeliwiakowegoEvaluation of harmfulness of cupola dust for environment / Mariusz HOLTZER, Magdalena KAWALEC, Marta BILSKA, Agnieszka MALINOWSKA // Materiálové Inžinierstvo = Materials Engineering ; ISSN 1335-0803. — 2003 Roč. 10 č. 3, s. 239–242. — Bibliogr. s. 242, Res.. — VI Sympozjum Metalurgiczne

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Szkodliwość mas formierskich z procesu wykonywania odlewów[Toxic effect of moulding and core sands] / Mariusz HOLTZER, Marta BILSKA // W: Hutní analytika 2004 : sborník přednášek z 24. ročníku konference : 19.–23. dubna 2004 na Svratce / Pracovní skupina Metalurgická Analytika [et al.]. — [Rusko : s. n.], [2004]. — S. 169–173. — Bibliogr. s. 173, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ dodatku octanu etylu (rozcieńczalnika) na wytrzymałość masy ze spoiwem epoksydowymAn effect of ethyl acetate (diluent) addition on the strength of moulding sand with epoxy binder / Barbara HUTERA, Beata GRABOWSKA, Marta BILSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2006 t. 56 nr 4, s. 166–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.. — Praca prezentowana na Międzynarodowych Targach Odlewnictwa FOND-EX w Brnie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wymywalność szkodliwych substancji z niektórych mas formierskich i rdzeniowych stosowanych w odlewniach żeliwaLeaching of harmful substances from some moulding and core sands used in iron foundries / Mariusz HOLTZER, Jan Lech LEWANDOWSKI, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr. 10–11, s. 870–874. — Bibliogr. s. 874. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: masa rdzeniowa, masa formierska, odlewnictwo

  keywords: core sand, foundry practice, mouldings sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu: