Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Kwiczala, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ke, Katedra Elektroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • Sprzętowa implementacja modelu neuronu w układach programowalnych FPGA[Neuron hardware implementation in programmable FPGA chips] / Mariusz KWICZALA, Kazimierz WIATR // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 405–410. — Bibliogr. s. 410, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Sprzętowa implementacja sieci neuronowej w układach FPGA[Hardware implementation pf neural network in FPGA systems] / Mariusz KWICZALA, Kazimierz WIATR // W: RUC'2005 : Reprogramowalne Układy Cyfrowe : materiały VIII krajowej konferencji naukowej : Szczecin 12–13 maja 2005. — [Szczecin : Politechnika Szczecińska], [2005]. — ISBN10: 83-87362-69-7. — S. 175–182. — Bibliogr. s. 181–182, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sprzętowa implementacja sieci neuronowych – aproksymacja funkcji aktywacji[Hardware implementation of neural networks – approximation of the activation function] / Mariusz KWICZALA, Kazimierz WIATR // W: CMS'05 : Computer Methods and Systems : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 2, Regular sessions = CMS'05 : metody i systemy komputerowe / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Synteza regulatora minimalnoczasowego w oscylacyjnych systemach liniowych drugiego rzęduSynthesis of timeoptimal control in the linear oscillation systems of the second order / Adam ŚLUSARCZYK, Mariusz KWICZALA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2005 R. 51 nr 11, s. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.pak.info.pl/index.php?menu=artykulSzczegol&idArtykul=238

 • słowa kluczowe: sterowanie minimalnoczasowe, liczba przełączeń

  keywords: timeoptimal control, number of switches

  cyfrowy identyfikator dokumentu: