Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Peszko, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913597

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • [referat, 2008]
 • TytułAktywność małych i średnich przedsiębiorstw w korzystaniu z funduszy strukturalnych
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2008. — S. [1–10]
2
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułAktywność małych i średnich przedsiębiorstw w korzystaniu z funduszy strukturalnych
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoWybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej = Selected issues of functioning of Polish economy subsystems / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — S. 77–85
3
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułAktywność mikroprzedsiębiorców w korzystaniu z funduszy strukturalnych
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoDoskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Oranizacji Przesiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE, 2008. — S. 461–468
4
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułBariery utrudniające korzystanie z funduszy unijnych przez sektor MSP
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoProcesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. — Kraków : AE, 2006. — S. 335–342
5
 • [referat, 2010]
 • TytułDziałalność inwestycyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce na tle kraju
  AutorzyJoanna DUDA, Agnieszka PESZKO
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2010. — S. [1–24]
6
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułDziałalność inwestycyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce na tle kraju
  AutorzyJoanna DUDA, Agnieszka PESZKO
  ŹródłoWybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 69–90
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułElementy reengineeringu w procesie zmian strukturalnych przedsiębiorstwa na przykładzie hutniczego przedsiębiorstwa remontowego w Krakowie
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2004 t. 49 z. 4: Ekonomia, Informatyka, Matematyka, Zarządzanie, s. 441–447
8
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułFinansowanie inwestycji przez małe i średnie przedsiębiorstwa w wybranych województwach Polski
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoPotencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : KEiOP UE, 2007. — S. 733–741
9
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułInstytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój MSP w Polsce
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoZarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania – innowacje – strategie / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. — S. 33–45
10
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułMałopolskie MSP korzystające z funduszy strukturalnych
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoZarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — S. 53–62
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMicro-, small-, and medium-sized enterprises using structural funds
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoManagerial Economics. — 2014 vol. 15 no. 1, s. 97–106
12
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułPlany inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu kryzysu
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoWyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2009. — S. 263–269
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułPomoc publiczna dla sektora energetyki odnawialnej
  AutorzyAgnieszka PESZKO, Bartosz SOLIŃSKI
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2005 t. 50 z. 2–3, s. 367–380. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ZAGADNIENIA/50-2/50-2-17.pdf
14
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułPoziom absorbcji środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — S. 106–114
15
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułProgramy PHARE 2000, PHARE 2001, PHARE 2002 w Małopolsce oraz środki z funduszy strukturalnych jako pomoc w rozwoju sektora MSP
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 167–177
16
 • [monografia, 2014]
 • TytułPrzedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty
  AutorzyMateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Mariusz KUDEŁKO, Rafał KUSA, Agnieszka PESZKO, Michał TECZKE, Łukasz WACŁAWIK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 109, [1] s.
17
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułRegional institutions supporting entrepreneurship in lesser Poland
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoDevelopmental challenges of the economy and enterprises after crisis / eds. Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. — S. 405–411
18
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułRestructuring the concept of enterprise competitiveness
  AutorzyAdam Peszko, Agnieszka PESZKO
  ŹródłoDilemmas of restructuring of modern economy and enterprises : theory, methods, practice / ed. by Ryszard Borowiecki, Marek Dziura ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — S. 29–41
19
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułRozkład liczby klientów ze względu na porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku na przykładzie hipermarketu branży budowlano-dekoracyjnej Leroy Merlin
  AutorzyAgnieszka PESZKO, Paweł Półtorak
  ŹródłoSystemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu / red. nauk. Jan T. Duda. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — S. 221–228
20
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułSpecyfika klientów punktów konsultacyjno-doradczych wykazujących zapotrzebowanie na informację w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze MSP
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoZarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. — Warszawa ; Kraków : KEOP AE, 2005. — S. 220–226
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułStudium przypadku aliansu strategicznego pomiędzy Orbisem S. A. a Accor sp. z o. o.
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 1 : Zarządzanie, s. 251–258
22
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułŚrodki otrzymane na rozwój przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Małopolsce w ramach programów PHARE 2000 i PHARE 2001 w 2003 roku
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoStosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mieczysława Dudka ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2004. — S. 325–333
23
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułTwo new fundamental institutions necessary for fair and effective functioning of the global economy
  AutorzyAdam Peszko, Agnieszka PESZKO
  ŹródłoEnterprises and economies in the face of contemporary challenges : management – restructuring – innovation / ed. by Marek Dziura, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of The Cracow University of Economics, 2018. — S. 273–282
24
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułWłasne oraz obce źródła finansowania inwestycji MSP w Polsce
  AutorzyAgnieszka PESZKO
  ŹródłoProcesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : FUE, 2011. — S. 75–88
25
 • [monografia, 2013]
 • TytułWybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej
  AutorzyMateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Mariusz KUDEŁKO, Rafał KUSA, Agnieszka PESZKO, Michał TECZKE, Łukasz WACŁAWIK, Jerzy WĄCHOL
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 123 s.