Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Peszko, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8628-0036

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913597

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw w korzystaniu z funduszy strukturalnych
2
 • Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw w korzystaniu z funduszy strukturalnych
3
 • Aktywność mikroprzedsiębiorców w korzystaniu z funduszy strukturalnych
4
 • Bariery utrudniające korzystanie z funduszy unijnych przez sektor MSP
5
 • Collaboration of Polish enterprises in feld of innovative activities
6
 • Działalność inwestycyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce na tle kraju
7
 • Działalność inwestycyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce na tle kraju
8
 • Elementy reengineeringu w procesie zmian strukturalnych przedsiębiorstwa na przykładzie hutniczego przedsiębiorstwa remontowego w Krakowie
9
 • Employees' autonomy and company's innovativeness in small and medium-sized enterprises
10
 • Finansowanie inwestycji przez małe i średnie przedsiębiorstwa w wybranych województwach Polski
11
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój MSP w Polsce
12
 • Investments and development of Polish SMEs
13
 • Istota i znaczenie zespołu projektowego w zarządzaniu projektami
14
 • Małopolskie MSP korzystające z funduszy strukturalnych
15
 • Micro-, small-, and medium-sized enterprises using structural funds
16
 • Plany inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu kryzysu
17
 • Pomoc publiczna dla sektora energetyki odnawialnej
18
 • Poziom absorbcji środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej
19
 • Programy PHARE 2000, PHARE 2001, PHARE 2002 w Małopolsce oraz środki z funduszy strukturalnych jako pomoc w rozwoju sektora MSP
20
 • Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty
21
 • Regional institutions supporting entrepreneurship in lesser Poland
22
 • Restructuring the concept of enterprise competitiveness
23
 • Rozkład liczby klientów ze względu na porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku na przykładzie hipermarketu branży budowlano-dekoracyjnej Leroy Merlin
24
 • Specyfika klientów punktów konsultacyjno-doradczych wykazujących zapotrzebowanie na informację w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze MSP
25
 • Studium przypadku aliansu strategicznego pomiędzy Orbisem S. A. a Accor sp. z o. o.