Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Kowal, dr inż.

adiunkt

Faculty of Management
WZ-kzs


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5461-4732 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6603703039

PBN: 5e70923a878c28a04739205d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • [chapter, 2008]
 • TytułAnaliza wybranych determinant wartości spółki węglowej
  AutorzyDominik KOWAL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — S. 115–121
2
 • [chapter, 2022]
 • TytułAnalysis and development of competencies of faculty innovation brokers : evaluation and measurement methods
  AutorzyKatarzyna KLIMKIEWICZ, Arkadiusz Szmal, Marzena STASZKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Dominik KOWAL
  ŹródłoScience, business, and universities : cooperation, knowledge transfer, and entrepreneurship / eds. Joanna Duda, Tomasz Bernat. — New York : Routledge, cop. 2022. — S. 111–127
3
 • [chapter, 2011]
 • Tytułemph{Balanced scorecard} narzędziem doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie górniczym węgla kamiennego
  AutorzyMarek KARKULA, Dominik KOWAL
  ŹródłoPodejście procesowe w organizacjach / red. nauk. Stanisław Nowosielski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — S. 212–223
4
 • [chapter, 2016]
 • TytułCommercialising academic research through spin-offs
  AutorzyDominik KOWAL
  ŹródłoKnowledge – economy – society [Dokument elektroniczny] : contemporary aspects of economic transformations / ed. by Paweł Lula, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — S. 287–294
5
6
 • [proceedings, 2017]
 • TytułConditions of creating academic start-ups - configuration of roles in the process
  AutorzyArkadiusz Szmal, Dominik KOWAL
  ŹródłoSGEM 2017 : 4textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Social sciences and arts : modern science : 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 5, Business and management. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 195–202
7
 • [article, 2014]
 • TytułCzynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego
  AutorzyBarbara KOWAL, Dominik KOWAL
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr. 9, s. 44–47
8
 • [monograph, 2014]
 • TytułDeterminanty kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego
  AutorzyDominik KOWAL
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 203, [1] s.
9
 • [journal paper, 2012]
 • TytułDeterminanty kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczego
  AutorzyDominik KOWAL
  ŹródłoZarządzanie Przedsiębiorstwem. — 2012 R. 15 nr 1, s. 19–28
10
 • [article, 2023]
 • TytułEvaluation of eco-innovation and green economy in EU countries
  AutorzyLucia Domaracká, Andrea Seňová, Dominik KOWAL
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2023 vol. 16 iss. 2 art. no. 962, s. 1-19. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/2/962/pdf?version=1673756948
11
 • [proceedings, 2019]
 • TytułFinansowanie przedsiębiorczości innowacyjnej w Polsce
  AutorzyBarbara KOWAL, Dominik KOWAL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 52
12
 • [chapter, 2019]
 • TytułFinansowanie przedsiębiorczości innowacyjnej w Polsce
  AutorzyDominik KOWAL, Barbara KOWAL
  ŹródłoInnowacyjność w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 27–41
13
 • [chapter, 2022]
 • TytułFunctioning challenges of spin-off companies in innovation ecosystem of Polish universities
  AutorzyDominik KOWAL, Arkadiusz Szmal
  ŹródłoScience, business, and universities : cooperation, knowledge transfer, and entrepreneurship / eds. Joanna Duda, Tomasz Bernat. — New York : Routledge, cop. 2022. — S. 195–209
14
15
 • [chapter, 2004]
 • TytułIdentyfikacja luk w wycenie wartości przedsiębiorstw górniczych
  AutorzyArkadiusz KUSTRA, Dominik KOWAL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej / red. Włodzimierz Sitko ; PAN Lublin ; Politechnika Lubelska ; WSPA. — Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o. o., 2004. — S. 73–81
16
 • [chapter, 2010]
 • TytułImplementacja strategii wyższej uczelni w oparciu o koncepcję strategicznej karty wyników
  AutorzyJerzy FELIKS, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL
  ŹródłoZarządzanie zasobami organizacji – wybrane problemy : monografia / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — S. 135–157
17
 • [article, 2008]
 • TytułImplementation of sustainable development policy with use of Balanced Scorecard
  AutorzyB. KOWAL, D. KOWAL
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 325–328
18
 • [chapter, 2004]
 • TytułKluczowe czynniki sukcesu rozwoju sektora gazu ziemnego jako alternatywnego paliwa do napędu pojazdów w Polsce
  AutorzyDominik KOWAL, Bartosz OSTROWSKI, Jan SAS
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 565–574
19
 • [chapter, 2005]
 • TytułKluczowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa
  AutorzyDominik KOWAL
  ŹródłoStrategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2005. — S. 131–138
20
 • [proceedings, 2018]
 • TytułKnowledge commercialization ecosystem – the case of the AGH University of Science and Technology
  AutorzyArkadiusz Szmal, Dominik KOWAL
  ŹródłoSGEM 2018 : 5textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Social sciences and arts : 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 5, Business and management. Iss. 1.5, Modern science. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 601–609
21
 • [chapter, 2004]
 • TytułMapa strategii jako narzędzie wspierające proces zarządzania przedsiębiorstwem
  AutorzyDominik KOWAL, Barbara KOWAL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 463–470
22
 • [article, 2011]
 • TytułMetodyka identyfikacji kluczowych czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego
  AutorzyDominik KOWAL
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 685. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2011 nr 46 Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, s. 457–471
23
 • [journal paper, 2011]
 • TytułModel mapy strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego
  AutorzyBarbara KOWAL, Marek KARKULA, Dominik KOWAL
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 86–89
24
 • [proceedings, 2019]
 • TytułModele komercjalizacji wiedzy i technologii z wykorzystaniem spółki emph {spin-off} w polskich uczelniach
  AutorzyDominik KOWAL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 50
25
 • [chapter, 2019]
 • TytułModele komercjalizacji wiedzy i technologii z wykorzystaniem spółki spin-off w polskich uczelniach
  AutorzyDominik KOWAL
  ŹródłoInnowacyjność w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 57–70