Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Kowal, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5461-4732 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6603703039

PBN: 5e70923a878c28a04739205d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • Analiza wybranych determinant wartości spółki węglowej
2
 • Analysis and development of competencies of faculty innovation brokers
3
 • \emph{Balanced scorecard} narzędziem doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie górniczym węgla kamiennego
4
 • Commercialising academic research through spin-offs
5
 • Conditions for the innovation activities of energy sector enterprises shown on the example of mining companies
6
 • Conditions of creating academic start-ups - configuration of roles in the process
7
 • Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego
8
 • Determinanty kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego
9
 • Determinanty kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczego
10
 • Evaluation of eco-innovation and green economy in EU countries
11
 • Finansowanie przedsiębiorczości innowacyjnej w Polsce
12
 • Finansowanie przedsiębiorczości innowacyjnej w Polsce
13
 • Functioning challenges of spin-off companies in innovation ecosystem of Polish universities
14
 • General principles of a model for implementation of mining company's business strategy
15
 • Identyfikacja luk w wycenie wartości przedsiębiorstw górniczych
16
 • Implementacja strategii wyższej uczelni w oparciu o koncepcję strategicznej karty wyników
17
 • Implementation of sustainable development policy with use of Balanced Scorecard
18
 • Kluczowe czynniki sukcesu rozwoju sektora gazu ziemnego jako alternatywnego paliwa do napędu pojazdów w Polsce
19
 • Kluczowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa
20
 • Knowledge commercialization ecosystem – the case of the AGH University of Science and Technology
21
 • Mapa strategii jako narzędzie wspierające proces zarządzania przedsiębiorstwem
22
 • Metodyka identyfikacji kluczowych czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego
23
 • Model mapy strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego
24
 • Modele komercjalizacji wiedzy i technologii z wykorzystaniem spółki \emph {spin-off} w polskich uczelniach
25
 • Modele komercjalizacji wiedzy i technologii z wykorzystaniem spółki spin-off w polskich uczelniach