Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Kowal, dr inż.

adiunkt

Faculty of Management
WZ-kzs


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5461-4732 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6603703039

PBN: 5e70923a878c28a04739205d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • Analiza wybranych determinant wartości spółki węglowejAnalysis of select sources of value creation in mining companies / Dominik KOWAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-51-5. — S. 115–121. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis and development of competencies of faculty innovation brokers : evaluation and measurement methods / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Arkadiusz Szmal, Marzena STASZKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Dominik KOWAL // W: Science, business, and universities : cooperation, knowledge transfer, and entrepreneurship / eds. Joanna Duda, Tomasz Bernat. — New York : Routledge, cop. 2022. — (Routledge Studies in International Business and the World Economy). — Dod. ISBN: 978-1-032-19236-9. — ISBN: 978-1-032-19234-5 ; e-ISBN: 978-1-003-25827-8. — S. 111–127. — Bibliogr. s. 125–127. — tekst: https://tiny.pl/9b5j8

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4324/9781003258278-10

3
 • \emph{Balanced scorecard} narzędziem doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie górniczym węgla kamiennegoBalanced scorecard as a tool for process improvement in the coal mining enterprise / Marek KARKULA, Dominik KOWAL // W: Podejście procesowe w organizacjach / red. nauk. Stanisław Nowosielski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 169). — ISBN: 978-83-7695-192-8. — S. 212–223. — Bibliogr. s. 222–223, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Commercialising academic research through spin-offs / Dominik KOWAL // W: Knowledge – economy – society [Dokument elektroniczny] : contemporary aspects of economic transformations / ed. by Paweł Lula, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-70-6 ; e-ISBN: 978-83-65173-71-3. — S. 287–294. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf [2017-01-25]. — Bibliogr. s. 293–294

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Conditions for the innovation activities of energy sector enterprises shown on the example of mining companiesUwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora energetycznego na przykładzie przedsiębiorstw górniczych / Robert RANOSZ, Anna Bluszcz, Dominik KOWAL // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2020 R. 22 nr 1, s. 249–256. — Bibliogr. s. 254–255, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_v1_full/IM%201-2020-v1-a36.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwa górnicze, sektor energetyczny, działalność innowacyjna, innowacje produktowe, innowacje procesowe

  keywords: energy sector, mining companies, product innovations, process innovations, innovation activities

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2020-01-82

6
 • Conditions of creating academic start-ups - configuration of roles in the process / Arkadiusz Szmal, Dominik KOWAL // W: SGEM 2017 : 4\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Social sciences and arts : modern science : 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 5, Business and management. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; ISSN 2367-5659). — ISBN: 978-619-7408-17-1. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 201–202, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: academic entrepreneurship, spin-off, technological start-ups, commercialization of knowledge, entrepreneurial behavior

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgemsocial2017/15

7
 • Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennegoFactors affecting the value of a coal mine company / Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr. 9, s. 44–47. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, podejście procesowe, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, determinanty wartości, łańcuch wartości, nośniki wartości, czynniki kreowania wartości

  keywords: mining company, value based management, factors of value creation, value factors, value carriers, value chain, process approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determinanty kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego[Determinants in creating the value of hard-coal mining enterprises] / Dominik KOWAL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 203, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0551). — Bibliogr. s. 185–201. — ISBN: 978-83-7464-694-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Determinanty kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczegoDeterminants in creating the value of hard-coal mining enterprises / Dominik KOWAL // Zarządzanie Przedsiębiorstwem ; ISSN 1643-4773. — 2012 R. 15 nr 1, s. 19–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr.. — Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji : XV konferencja : Zakopane 26–29.02.2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Evaluation of eco-innovation and green economy in EU countries / Lucia Domaracká, Andrea Seňová, Dominik KOWAL // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 2 art. no. 962, s. 1-19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18-19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-01-15. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/2/962/pdf?version=1673756948

  orcid iD
 • keywords: data analysis, ecoinnovation, green economy, EU countries, ecoinnovation index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16020962

11
 • Finansowanie przedsiębiorczości innowacyjnej w Polsce[Financing innovative entrepreneurship in Poland] / Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 52

 • słowa kluczowe: źródła finansowania, innowacje, ryzyko, działalność innowacyjna, start-up, biznes oparty na wiedzy

  keywords: technologia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Finansowanie przedsiębiorczości innowacyjnej w PolsceFinancing of innovative enterpreneurship in Poland / Dominik KOWAL, Barbara KOWAL // W: Innowacyjność w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20I%20-%20INNOWACYJNO%C5%9A%C4%86.pdf} [2010-01-31]. — ISBN: 978-83-955544-4-5 ; e-ISBN: 978-83-955544-8-3. — S. 27–41. — Bibliogr. s. 40–41, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: źródła finansowania, innowacje, ryzyko, działalność innowacyjna, start-up, biznes oparty na wiedzy

  keywords: technologia, technology, transfer, innovations, sources of financing, innovative activity, start-up, knowledge based business

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Functioning challenges of spin-off companies in innovation ecosystem of Polish universities / Dominik KOWAL, Arkadiusz Szmal // W: Science, business, and universities : cooperation, knowledge transfer, and entrepreneurship / eds. Joanna Duda, Tomasz Bernat. — New York : Routledge, cop. 2022. — (Routledge Studies in International Business and the World Economy). — Dod. ISBN: 978-1-032-19236-9. — ISBN: 978-1-032-19234-5 ; e-ISBN: 978-1-003-25827-8. — S. 195–209. — Bibliogr. s. 208–209. — tekst: https://tiny.pl/9b5j8

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4324/9781003258278-15

14
15
 • Identyfikacja luk w wycenie wartości przedsiębiorstw górniczych[The gap identification of value pricing in mining companies] / Arkadiusz KUSTRA, Dominik KOWAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej / red. Włodzimierz Sitko ; PAN Lublin ; Politechnika Lubelska ; WSPA. — Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 73–81. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Implementacja strategii wyższej uczelni w oparciu o koncepcję strategicznej karty wynikówThe university strategy implementation using the Balanced Scorecard / Jerzy FELIKS, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // W: Zarządzanie zasobami organizacji – wybrane problemy : monografia = Management of resources of organisations – selected problems / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-72-1. — S. 135–157. — Bibliogr. s. 156–157, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Implementation of sustainable development policy with use of Balanced Scorecard / B. KOWAL, D. KOWAL // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 325–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kluczowe czynniki sukcesu rozwoju sektora gazu ziemnego jako alternatywnego paliwa do napędu pojazdów w PolsceKey factors of success compressed natural gas as an alternative fuel for vehicles in Poland / Dominik KOWAL, Bartosz OSTROWSKI, Jan SAS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 565–574. — Bibliogr. s. 573, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kluczowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa[Value drivers – the main objectives that determine the growth of company's value] / Dominik KOWAL // W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2005. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 406. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; ISSN 1232-5821 ; nr 43). — S. 131–138. — Bibliogr. s. 137–138, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Knowledge commercialization ecosystem – the case of the AGH University of Science and Technology / Arkadiusz Szmal, Dominik KOWAL // W: SGEM 2018 : 5\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Social sciences and arts : 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 5, Business and management. Iss. 1.5, Modern science. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; ISSN 2367-5659). — Numer DOI dla całości książki: 10.5593/sgemsocial2018/1.5. — ISBN: 978-619-7408-65-2. — S. 601–609. — Bibliogr. s. 609, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: academic entrepreneurship, start-up, knowledge ecosystem, knowledge commercialization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgemsocial2018/1.5

21
 • Mapa strategii jako narzędzie wspierające proces zarządzania przedsiębiorstwemThe strategic map as a tool of supporting management / Dominik KOWAL, Barbara KOWAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 463–470. — Bibliogr. s. 470, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metodyka identyfikacji kluczowych czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennegoA methodology for the identification of key value factors in hard-coal mining enterprises / Dominik KOWAL // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 685. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 46 Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, s. 457–471. — Bibliogr. s. 470, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Model mapy strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennegoModel of the strategy map of hard coal mining company / Barbara KOWAL, Marek KARKULA, Dominik KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 86–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modele komercjalizacji wiedzy i technologii z wykorzystaniem spółki \emph {spin-off} w polskich uczelniach[Models of knowledge and technology commercialisation through spinoff companies at Polish universities] / Dominik KOWAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 50

 • słowa kluczowe: innowacje, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, start-up, spin-off, komercjalizacja badań, spin-out

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modele komercjalizacji wiedzy i technologii z wykorzystaniem spółki spin-off w polskich uczelniachModels of knowledge and technology commercialization through spinoff companies at Polish universities / Dominik KOWAL // W: Innowacyjność w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20I%20-%20INNOWACYJNO%C5%9A%C4%86.pdf} [2010-01-31]. — ISBN: 978-83-955544-4-5 ; e-ISBN: 978-83-955544-8-3. — S. 57–70. — Bibliogr. s. 69–70, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: innowacje, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, start-up, spin-off, komercjalizacja badań, spin-out

  keywords: innovations, academic entrepreneurship, spin-off, spin-out, start-up, commercialization of research, entrepreurship

  cyfrowy identyfikator dokumentu: