Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Ziółkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2653-935X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a0473920af

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Alternatywne formy zatrudnienia pracowników
2
 • Atypowe formy zatrudnienia jako alternatywa w walce z bezrobociem
3
 • Bariery dla transferu wiedzy wewnątrz organizacji
4
 • Dwie dekady rewolucji, czyli rozwój mediów elektronicznych w Polsce – studium przypadku
5
 • Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych
6
 • Knowledge diffusion centers – Krakow as example of integrator of modern business services
7
 • Koncepcja flexicurity w kontekście determinantów rynku pracy w Polsce
8
 • Megatrends determining the boundaries of modern organizations
9
 • Narzędzia wspomagające przepływ wiedzy w organizacji
10
 • Narzędzia wspomagające przepływ wiedzy w organizacji
11
 • Organizacje przyszłości
12
 • Przywództwo transformacyjne jako recepta na przeprowadzenie głębokich zmian w organizacjach wchodzących na rynki Unii Europejskiej
13
 • Rola organizacji sieciowych w kształtowaniu koncepcji zarządzania wiedzą
14
 • Rola zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora kreatywnego
15
 • Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedze
16
 • Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzę
17
 • Rynek pracownika: nowe wyzwania dla działów HR w zmieniającej się sytuacji na rynku pracy
18
 • Strategia IT jako podstawa strategii ogólnej przedsiębiorstwa
19
 • Telepraca – narzędzie tworzenia globalnych organizacji wirtualnych, w kontekście uwarunkowań polskich
20
 • Telepraca – wykorzystanie potencjału pracowników niepełnosprawnych
21
 • The role of trust in a knowledge-based economy
22
 • The use of IT systems in processes of knowledge diffusion within an organization
23
 • Transfer wiedzy a zaufanie – problemy, wyzwania, szanse
24
 • Współczesna wizja organizacji – odpowiedź na wyzwania rynku globalnego
25
 • Wybrane problemy zarządzania wiedzą w branży ubezpieczeniowej