Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Ziółkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2653-935X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a0473920af

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem281846
202211
202111
201933
2018321
201711
2016211
2015211
201411
2013211
201211
201011
200811
200711
200633
20043111
2003211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem282242
202211
202111
2019321
2018321
201711
2016211
201522
201411
2013211
201211
201011
200811
200711
200633
200433
200322
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem28253
202211
202111
201933
2018321
201711
201622
201522
201411
201322
201211
201011
200811
200711
200633
200433
200322
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2828
202211
202111
201933
201833
201711
201622
201522
201411
201322
201211
201011
200811
200711
200633
200433
200322
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem281414
202211
202111
2019312
201833
201711
2016211
201522
201411
201322
201211
201011
200811
200711
200633
200433
200322
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem28208
202211
202111
201933
201833
201711
2016211
201522
201411
2013211
201211
201011
200811
200711
2006312
2004312
20032111
 • Alternatywne formy zatrudnienia pracowników[Alternative forms of workers' employment] / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 215–235. — Bibliogr. s. 234–235

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Atypowe formy zatrudnienia jako alternatywa w walce z bezrobociemAtypical forms of employment – the other way of working against unemployment / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 201–202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bariery dla transferu wiedzy wewnątrz organizacjiKnowledge transfer in organization - barriers and limitations / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 322, s. 243–255. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_322/18.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: menedżerowie średniego szczebla, transfer wiedzy wewnątrz organizacji, bariery zarządzania wiedzą

  keywords: knowledge transfer, middle managers, knowledge sharing barriers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dwie dekady rewolucji, czyli rozwój mediów elektronicznych w Polsce – studium przypadku[Two decades of the revolution, the development of electronic media in Poland - a case study] / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Organizacja kreatywna : teoria i praktyka / red. nauk. Piotr Wachowiak, Sylwester Gregorczyk. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa, 2018. — ISBN: 978-83-8030-215-0. — S. 339–349. — Bibliogr. s. 348–349

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnychOrganizational culture of a company working in the internet sector / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — ISBN10:  8388979124. — S. 503–510. — Bibliogr. s. 510, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Knowledge diffusion centers – Krakow as example of integrator of modern business services / Sławomir ZIÓŁKOWSKI, Iwona Gawron // W: Science, business, and universities : cooperation, knowledge transfer, and entrepreneurship / eds. Joanna Duda, Tomasz Bernat. — New York : Routledge, cop. 2022. — (Routledge Studies in International Business and the World Economy). — Dod. ISBN: 978-1-032-19236-9. — ISBN: 978-1-032-19234-5 ; e-ISBN: 978-1-003-25827-8. — S. 61–76. — Bibliogr. s. 75–76. — tekst: https://tiny.pl/9b5j8

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4324/9781003258278-6

7
 • Koncepcja flexicurity w kontekście determinantów rynku pracy w PolsceThe concept of flexicurity - labour market conditions in Poland / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-278-1. — S. 675–689. — Bibliogr. s. 688-689

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Megatrends determining the boundaries of modern organizations / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 5545–5551. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-06-24]. — Bibliogr. s. 5550–5551, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: globalization, outsourcing, coopetition, crowdfunding, crowdsourcing, megatrends, coinnovation, organization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Narzędzia wspomagające przepływ wiedzy w organizacjiTools supporting the proces of knowledge flow in organisation / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami : Częstochowa, 16–17 listopada 2016 r. : streszczenia artykułów. — [Częstochowa : s. n.], [2016]. — S. 47. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, przepływ wiedzy, narzędzia zarządzania wiedzą

  keywords: knowledge flow, tools of knowledge managements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Narzędzia wspomagające przepływ wiedzy w organizacjiTools supporting the process of knowledge flow in organization / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Wyzwania współczesnego zarządzania : kreowanie kapitału intelektualnego organizacji : monografia / red. nauk. Leszek Kiełtyka, Waldemar Jędrzejczyk, Paweł Kobis. — Warszawa : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2016. — ISBN: 978-83-7285-815-3. — S. 217–225. — Bibliogr. s. 224–225, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, przepływ wiedzy, narzędzia zarządzania wiedzą

  keywords: knowledge flow, tools of knowledge managements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Organizacje przyszłości : wyzwania dla zarządzania wiedzą w sieciachFutures organizations : challenges for knowledge management in networks / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 224, s. 229–238. — Bibliogr. s. 237, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/21_07.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, podejście procesowe, organizacje sieciowe, organizacje wirtualne

  keywords: knowledge management, virtual organizations, network organization, process model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przywództwo transformacyjne jako recepta na przeprowadzenie głębokich zmian w organizacjach wchodzących na rynki Unii Europejskiej[Transformational leadership as a way to making changes in new EU-companies] / Sławomir ZIÓŁKOWSKI, Paweł BZOWY // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie : [Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania 2004 PAN – Kielce] / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit ; KNOiZ PAN ; AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Wydawnictwo AŚ im. Jana Kochanowskiego, 2004. — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — ISBN10: 8387798436. — S. 541–551. — Bibliogr. s. 550–551

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rola organizacji sieciowych w kształtowaniu koncepcji zarządzania wiedząThe role of the network organizations in knowledge management / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015 + CD. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0611). — ISBN: 978-83-7464-770-0. — S. 191–199. — Bibliogr. s. 198

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, organizacje sieciowe

  keywords: knowledge management, network organizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rola zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora kreatywnegoThe role of knowledge management in creative sector companies / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2018 t. 19 z. 8 cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach : od teorii do praktyki, s. 427–438. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 437–438, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf

  orcid iD
 • keywords: knowledge management, creative sector, cultural industry, externalisation of tacit knowledge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzeThe role of human resources management in shaping the knowledge-based organizational culture / Iwona Gawron, Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Sławomir Ziółkowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, wiedza, kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi

  keywords: knowledge management, knowledge, organizational culture, human resources management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzęThe role of human resources management in shaping the knowledge-based organizational culture / Sławomir ZIÓŁKOWSKI, Iwona Gawron // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 529–541. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 540–541, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, wiedza, kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi

  keywords: knowledge management, knowledge, organizational culture, human resources management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rynek pracownika: nowe wyzwania dla działów HR w zmieniającej się sytuacji na rynku pracyWorkers' labour market: new chalanges for the HR divisions on the changing job market / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 625–632. — Bibliogr. s. 632

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Strategia IT jako podstawa strategii ogólnej przedsiębiorstwaIT strategy as a basis of an enterprise strategy / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 1 : Zarządzanie, s. 337–345. — Bibliogr. s. 345, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: strategia IT

  keywords: IT strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Telepraca – narzędzie tworzenia globalnych organizacji wirtualnych, w kontekście uwarunkowań polskichTelework – the tool for building virtual organizations; Polish characteristic / Sławomir ZIÓŁKOWSKI, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. — ISBN: 978083-7481-097-5. — S. 248–255. — Bibliogr. s. 254–255, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Telepraca – wykorzystanie potencjału pracowników niepełnosprawnychTeleworking as an example of use abilities of the disabled / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 3, s. 341–347. — Bibliogr. s. 346–347

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The role of trust in a knowledge-based economy / Iwona Gawron, Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: New trends in management: regional and cross-border perspectives / eds. Włodzimierz Sroka, [et al.]. — London : London Scientific Ltd., 2018. — ISBN: 978-0-9954618-4-0. — S. 93–108. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: trust, knowledge, knowledge-based economy, relations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The use of IT systems in processes of knowledge diffusion within an organization / Iwona Gawron, Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Functioning and development of enterprises [Dokument elektroniczny] : contemporary challenges / ed. by Jerzy Duda, Iwona Skalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-66364-36-3. — S. 43–47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 46–47. — tekst: http://www.b2b.zarz.agh.edu.pl/J.%20Duda,%20I.%20Skalna,%20Functioning%20and%20development%20of%20enterprises.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Transfer wiedzy a zaufanie – problemy, wyzwania, szanseKnowledge transfer and trust – problems, challenges, opportunities / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Człowiek w organizacji – nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi : monografia / red. nauk. Anna Bazan-Bulanda, Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7193-720-0. — S. 97–105. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, zaufanie, organizacja, transfer wiedzy

  keywords: knowledge management, trust, knowledge transfer, organization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Współczesna wizja organizacji – odpowiedź na wyzwania rynku globalnego[Contemporary vision of organisation – reply to the challenges of global market] / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 59–73. — Bibliogr. s. 73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wybrane problemy zarządzania wiedzą w branży ubezpieczeniowejSelected problems of knowledge management in the insurance industry / Iwona Gawron, Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Przedsiębiorczość, innowacje i wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem : monografia = Entrepreneurship, innovation and knowledge in the management of enterprise / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : ATH Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2013. — ISBN: 978-83-63713-46-1. — S. 173–183. — Bibliogr. s. 182–183, Streszcz.. — S. Ziółkowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: