Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Ziółkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2653-935X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a0473920af

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Alternatywne formy zatrudnienia pracowników[Alternative forms of workers' employment] / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 215–235. — Bibliogr. s. 234–235

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Atypowe formy zatrudnienia jako alternatywa w walce z bezrobociemAtypical forms of employment – the other way of working against unemployment / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 201–202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bariery dla transferu wiedzy wewnątrz organizacjiKnowledge transfer in organization - barriers and limitations / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 322, s. 243–255. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_322/18.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: menedżerowie średniego szczebla, transfer wiedzy wewnątrz organizacji, bariery zarządzania wiedzą

  keywords: knowledge transfer, middle managers, knowledge sharing barriers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dwie dekady rewolucji, czyli rozwój mediów elektronicznych w Polsce – studium przypadku[Two decades of the revolution, the development of electronic media in Poland - a case study] / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Organizacja kreatywna : teoria i praktyka / red. nauk. Piotr Wachowiak, Sylwester Gregorczyk. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa, 2018. — ISBN: 978-83-8030-215-0. — S. 339–349. — Bibliogr. s. 348–349

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnychOrganizational culture of a company working in the internet sector / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — ISBN10:  8388979124. — S. 503–510. — Bibliogr. s. 510, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Knowledge diffusion centers – Krakow as example of integrator of modern business services / Sławomir ZIÓŁKOWSKI, Iwona Gawron // W: Science, business, and universities : cooperation, knowledge transfer, and entrepreneurship / eds. Joanna Duda, Tomasz Bernat. — New York : Routledge, cop. 2022. — (Routledge Studies in International Business and the World Economy). — Dod. ISBN: 978-1-032-19236-9. — ISBN: 978-1-032-19234-5 ; e-ISBN: 978-1-003-25827-8. — S. 61–76. — Bibliogr. s. 75–76. — tekst: https://tiny.pl/9b5j8

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4324/9781003258278-6

7
 • Koncepcja flexicurity w kontekście determinantów rynku pracy w PolsceThe concept of flexicurity - labour market conditions in Poland / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-278-1. — S. 675–689. — Bibliogr. s. 688-689

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Megatrends determining the boundaries of modern organizations / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 5545–5551. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-06-24]. — Bibliogr. s. 5550–5551, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: globalization, outsourcing, organization, coopetition, crowdfunding, crowdsourcing, megatrends, coinnovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Narzędzia wspomagające przepływ wiedzy w organizacjiTools supporting the proces of knowledge flow in organisation / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami : Częstochowa, 16–17 listopada 2016 r. : streszczenia artykułów. — [Częstochowa : s. n.], [2016]. — S. 47. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, przepływ wiedzy, narzędzia zarządzania wiedzą

  keywords: knowledge flow, tools of knowledge managements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Narzędzia wspomagające przepływ wiedzy w organizacjiTools supporting the process of knowledge flow in organization / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Wyzwania współczesnego zarządzania : kreowanie kapitału intelektualnego organizacji : monografia / red. nauk. Leszek Kiełtyka, Waldemar Jędrzejczyk, Paweł Kobis. — Warszawa : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2016. — ISBN: 978-83-7285-815-3. — S. 217–225. — Bibliogr. s. 224–225, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, przepływ wiedzy, narzędzia zarządzania wiedzą

  keywords: knowledge flow, tools of knowledge managements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Organizacje przyszłości : wyzwania dla zarządzania wiedzą w sieciachFutures organizations : challenges for knowledge management in networks / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 224, s. 229–238. — Bibliogr. s. 237, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/21_07.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, podejście procesowe, organizacje sieciowe, organizacje wirtualne

  keywords: knowledge management, virtual organizations, network organization, process model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przywództwo transformacyjne jako recepta na przeprowadzenie głębokich zmian w organizacjach wchodzących na rynki Unii Europejskiej[Transformational leadership as a way to making changes in new EU-companies] / Sławomir ZIÓŁKOWSKI, Paweł BZOWY // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie : [Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania 2004 PAN – Kielce] / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit ; KNOiZ PAN ; AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Wydawnictwo AŚ im. Jana Kochanowskiego, 2004. — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — ISBN10: 8387798436. — S. 541–551. — Bibliogr. s. 550–551

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rola organizacji sieciowych w kształtowaniu koncepcji zarządzania wiedząThe role of the network organizations in knowledge management / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015 + CD. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0611). — ISBN: 978-83-7464-770-0. — S. 191–199. — Bibliogr. s. 198

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, organizacje sieciowe

  keywords: knowledge management, network organizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rola zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora kreatywnegoThe role of knowledge management in creative sector companies / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2018 t. 19 z. 8 cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach : od teorii do praktyki, s. 427–438. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 437–438, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf

  orcid iD
 • keywords: knowledge management, creative sector, cultural industry, externalisation of tacit knowledge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzeThe role of human resources management in shaping the knowledge-based organizational culture / Iwona Gawron, Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Sławomir Ziółkowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, wiedza, kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi

  keywords: knowledge management, knowledge, organizational culture, human resources management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzęThe role of human resources management in shaping the knowledge-based organizational culture / Sławomir ZIÓŁKOWSKI, Iwona Gawron // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 529–541. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 540–541, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, wiedza, kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi

  keywords: knowledge management, knowledge, organizational culture, human resources management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rynek pracownika: nowe wyzwania dla działów HR w zmieniającej się sytuacji na rynku pracyWorkers' labour market: new chalanges for the HR divisions on the changing job market / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 625–632. — Bibliogr. s. 632

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Strategia IT jako podstawa strategii ogólnej przedsiębiorstwaIT strategy as a basis of an enterprise strategy / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 1 : Zarządzanie, s. 337–345. — Bibliogr. s. 345, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: strategia IT

  keywords: IT strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Telepraca – narzędzie tworzenia globalnych organizacji wirtualnych, w kontekście uwarunkowań polskichTelework – the tool for building virtual organizations; Polish characteristic / Sławomir ZIÓŁKOWSKI, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. — ISBN: 978083-7481-097-5. — S. 248–255. — Bibliogr. s. 254–255, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Telepraca – wykorzystanie potencjału pracowników niepełnosprawnychTeleworking as an example of use abilities of the disabled / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 3, s. 341–347. — Bibliogr. s. 346–347

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The role of trust in a knowledge-based economy / Iwona Gawron, Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: New trends in management: regional and cross-border perspectives / eds. Włodzimierz Sroka, [et al.]. — London : London Scientific Ltd., 2018. — ISBN: 978-0-9954618-4-0. — S. 93–108. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: trust, knowledge, knowledge based economy, relations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The use of IT systems in processes of knowledge diffusion within an organization / Iwona Gawron, Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Functioning and development of enterprises [Dokument elektroniczny] : contemporary challenges / ed. by Jerzy Duda, Iwona Skalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-66364-36-3. — S. 43–47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 46–47. — tekst: http://www.b2b.zarz.agh.edu.pl/J.%20Duda,%20I.%20Skalna,%20Functioning%20and%20development%20of%20enterprises.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Training services market in Poland during the Covid-19 pandemicRynek usług rozwojowych w Polsce w czasie pandemii Covid-19 / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2023 vol. 24 no. 4, s. 31-42. — Bibliogr. s. 40-41, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-31. — tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=618590

  orcid iD
 • słowa kluczowe: szkolenia pracowników, COVID-19, pandemia, rynek usług rozwojowych

  keywords: staff training, COVID-19, pandemic, training services market, employee development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0054.2971

24
 • Transfer wiedzy a zaufanie – problemy, wyzwania, szanseKnowledge transfer and trust – problems, challenges, opportunities / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Człowiek w organizacji – nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi : monografia / red. nauk. Anna Bazan-Bulanda, Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7193-720-0. — S. 97–105. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, zaufanie, organizacja, transfer wiedzy

  keywords: knowledge management, trust, organization, knowledge transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Współczesna wizja organizacji – odpowiedź na wyzwania rynku globalnego[Contemporary vision of organisation – reply to the challenges of global market] / Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 59–73. — Bibliogr. s. 73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: