Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Orlińska-Gondor, mgr inż.

asystent

Faculty of Management
WZ-kzoks


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2007]
 • TytułChanges in personel function in the knowledge economy context – results based on empirical research
  AutorzyDagmara LEWICKA, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR
  ŹródłoEducation and economy 2007 : materials of international scientific conference / compiled: Udo Meriste, Väino Rajangu, Virve Siirde ; Tallinna Tehnikaülikool, Haridusuuringute Keskus, Tallinna Kolledž. — Tallinn : [s. n.], 2007. — S. 62–66
2
 • [chapter, 2003]
 • TytułInwigilacja w miejscu pracy – cele, metody i efekty
  AutorzyAgnieszka ORLIŃSKA-GONDOR
  ŹródłoOrganizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — S. 127–136
3
 • [article, 2007]
 • TytułNowe tendencje w zakresie realizacji funkcji personalnej – analiza na podstawie badań empirycznych
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Dagmara LEWICKA, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR
  ŹródłoHumanizacja Pracy. — 2007 R. 40 nr 3–4, s. 9–22
4
 • [chapter, 2007]
 • TytułPoziom kompetencji polskich menedżerów personalnych – analiza na podstawie badań empirycznych
  AutorzyDagmara LEWICKA, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR
  ŹródłoZarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Stanisławy Borkowskiej. — Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. — S. 220–232
5
 • [chapter, 2006]
 • TytułStres jako kategoria jednostkowa i organizacyjna
  AutorzyEwa BECK, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR
  ŹródłoNowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — S. 239–262
6
 • [chapter, 2004]
 • TytułSystem motywacji płacowej inżynierów z działu przygotowania produkcji : studium przypadku
  AutorzyGrzegorz DUBIEL, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 183–194
7
 • [article, 2003]
 • TytułWykorzystanie koncepcji projektowania pracy ({em job design}) w zarządzaniu wiedzą – możliwości i ograniczenia
  AutorzyAgnieszka ORLIŃSKA-GONDOR, Paweł BZOWY
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 4 : Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1139–1149
8
 • [chapter, 2006]
 • TytułZarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji
  AutorzyAgnieszka ORLIŃSKA-GONDOR
  ŹródłoNowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — S. 168–191
9
 • [chapter, 2006]
 • TytułZarządzanie organizacjami wirtualnymi w oparciu o kompetencje
  AutorzyAgnieszka ORLIŃSKA-GONDOR, Sławomir ZIÓŁKOWSKI
  ŹródłoZarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 305–313
10
 • [article, 2003]
 • TytułZasady i komponenty {em action learning} jako metody doskonalenia kompetencji zawodowych i osobistych
  AutorzyAgnieszka ORLIŃSKA-GONDOR
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 4 : Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1125–1138
11
 • [chapter, 2004]
 • TytułZastosowanie metodologii action learning w programach outplacementowych
  AutorzyAgnieszka ORLIŃSKA-GONDOR
  ŹródłoPoszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 373–380
12
 • [article, 2004]
 • TytułZastosowanie modeli kompetencyjnych w zarządzaniu potencjałem pracowników
  AutorzyAgnieszka ORLIŃSKA-GONDOR
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2004 t. 49 z. 3 Zarządzanie, s. 269–275
13
 • [chapter, 2005]
 • TytułZjawisko stresu we współczesnych organizacjach
  AutorzyEwa BECK, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR
  ŹródłoProblemy społeczne we współczesnych organizacjach / red. Katarzyna Markiewicz, Monika Wawer. — Warszawa : Difin, 2005. — S. 239–249