Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Orlińska-Gondor, mgr inż.

asystent

Faculty of Management
WZ-kzoks


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Changes in personel function in the knowledge economy context – results based on empirical research / Dagmara LEWICKA, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Education and economy 2007 : materials of international scientific conference / compiled: Udo Meriste, Väino Rajangu, Virve Siirde ; Tallinna Tehnikaülikool, Haridusuuringute Keskus, Tallinna Kolledž. — Tallinn : [s. n.], 2007. — Na s. tyt. dod.: The conference is held to mark the 90\textsuperscript{th} anniversary of Tallinn University of Technology, the 30\textsuperscript{th} anniversary of the Educational Research Centre and the 10\textsuperscript{th} anniversary of Tallinn College of Tallinn University of Technology.. — ISBN: 978-9985-59-725-5. — S. 62–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Inwigilacja w miejscu pracy – cele, metody i efektySurveillance at work – goals, means and effects / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — ISBN10:  8388979124. — S. 127–136. — Bibliogr. s. 136, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Nowe tendencje w zakresie realizacji funkcji personalnej – analiza na podstawie badań empirycznychNew trends in personnel function realisation – an analysis based on empirical research / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Dagmara LEWICKA, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446. — 2007 R. 40 nr 3–4, s. 9–22. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Poziom kompetencji polskich menedżerów personalnych – analiza na podstawie badań empirycznych[The level of the competence of Polish personnel managers – based on empirical research] / Dagmara LEWICKA, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Stanisławy Borkowskiej. — Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. — (HR). — ISBN: 978-83-7526-173-8. — S. 220–232. — Bibliogr. s. 231–232

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Stres jako kategoria jednostkowa i organizacyjna[Stress as an individual and organizational category] / Ewa BECK, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 239–262. — Bibliogr. s. 261–262

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • System motywacji płacowej inżynierów z działu przygotowania produkcji : studium przypadkuMotivation system for production planning engineers : case study / Grzegorz DUBIEL, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 183–194. — Bibliogr. s. 193, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wykorzystanie koncepcji projektowania pracy ({\em job design}) w zarządzaniu wiedzą – możliwości i ograniczeniaImplementation of job design theories in knowledge management – possibilities and limitations / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR, Paweł BZOWY // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4 : Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1139–1149. — Bibliogr. s. 1149, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji[Human resources management based on the conception of competence] / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 168–191. — Bibliogr. s. 190–191

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zarządzanie organizacjami wirtualnymi w oparciu o kompetencjeCompetency based management in virtual organizations / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR, Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-059-6. — S. 305–313. — Bibliogr. s. 312, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zasady i komponenty {\em action learning} jako metody doskonalenia kompetencji zawodowych i osobistychPrinciples and components of action learning as the method of development professional and personal skills / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4 : Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1125–1138. — Bibliogr. s. 1138, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: action learing, doskonalenie kompetencji pracowników

  keywords: action learning, human resources development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie metodologii action learning w programach outplacementowychApplication of action learning's methodology in outplacement programs / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 373–380. — Bibliogr. s. 380

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie modeli kompetencyjnych w zarządzaniu potencjałem pracownikówImplementation of competencies structures in human capital management / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 3 Zarządzanie, s. 269–275. — Bibliogr. s. 275

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zjawisko stresu we współczesnych organizacjach[The phenomen of stress in today organizations] / Ewa BECK, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Problemy społeczne we współczesnych organizacjach / red. Katarzyna Markiewicz, Monika Wawer. — Warszawa : Difin, 2005. — ISBN10: 83-7251-535-2. — S. 239–249. — Bibliogr. s. 249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: