Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Orlińska-Gondor, mgr inż.

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem13814
20073111
200633
200511
2004321
2003312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem13121
2007321
200633
200511
200433
200333
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem13121
2007321
200633
200511
200433
200333
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1313
200733
200633
200511
200433
200333
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem13211
2007312
200633
200511
200433
200333
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1349
2007312
200633
200511
200433
20033211
 • Changes in personel function in the knowledge economy context – results based on empirical research / Dagmara LEWICKA, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Education and economy 2007 : materials of international scientific conference / compiled: Udo Meriste, Väino Rajangu, Virve Siirde ; Tallinna Tehnikaülikool, Haridusuuringute Keskus, Tallinna Kolledž. — Tallinn : [s. n.], 2007. — Na s. tyt. dod.: The conference is held to mark the 90\textsuperscript{th} anniversary of Tallinn University of Technology, the 30\textsuperscript{th} anniversary of the Educational Research Centre and the 10\textsuperscript{th} anniversary of Tallinn College of Tallinn University of Technology.. — ISBN: 978-9985-59-725-5. — S. 62–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Inwigilacja w miejscu pracy – cele, metody i efektySurveillance at work – goals, means and effects / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — ISBN10:  8388979124. — S. 127–136. — Bibliogr. s. 136, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Nowe tendencje w zakresie realizacji funkcji personalnej – analiza na podstawie badań empirycznychNew trends in personnel function realisation – an analysis based on empirical research / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Dagmara LEWICKA, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446. — 2007 R. 40 nr 3–4, s. 9–22. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Poziom kompetencji polskich menedżerów personalnych – analiza na podstawie badań empirycznych[The level of the competence of Polish personnel managers – based on empirical research] / Dagmara LEWICKA, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Stanisławy Borkowskiej. — Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. — (HR). — ISBN: 978-83-7526-173-8. — S. 220–232. — Bibliogr. s. 231–232

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Stres jako kategoria jednostkowa i organizacyjna[Stress as an individual and organizational category] / Ewa BECK, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 239–262. — Bibliogr. s. 261–262

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • System motywacji płacowej inżynierów z działu przygotowania produkcji : studium przypadkuMotivation system for production planning engineers : case study / Grzegorz DUBIEL, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 183–194. — Bibliogr. s. 193, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wykorzystanie koncepcji projektowania pracy ({\em job design}) w zarządzaniu wiedzą – możliwości i ograniczeniaImplementation of job design theories in knowledge management – possibilities and limitations / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR, Paweł BZOWY // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4 : Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1139–1149. — Bibliogr. s. 1149, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji[Human resources management based on the conception of competence] / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 168–191. — Bibliogr. s. 190–191

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zarządzanie organizacjami wirtualnymi w oparciu o kompetencjeCompetency based management in virtual organizations / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR, Sławomir ZIÓŁKOWSKI // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-059-6. — S. 305–313. — Bibliogr. s. 312, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zasady i komponenty {\em action learning} jako metody doskonalenia kompetencji zawodowych i osobistychPrinciples and components of action learning as the method of development professional and personal skills / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4 : Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1125–1138. — Bibliogr. s. 1138, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: action learing, doskonalenie kompetencji pracowników

  keywords: action learning, human resources development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie metodologii action learning w programach outplacementowychApplication of action learning's methodology in outplacement programs / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 373–380. — Bibliogr. s. 380

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie modeli kompetencyjnych w zarządzaniu potencjałem pracownikówImplementation of competencies structures in human capital management / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 3 Zarządzanie, s. 269–275. — Bibliogr. s. 275

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zjawisko stresu we współczesnych organizacjach[The phenomen of stress in today organizations] / Ewa BECK, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // W: Problemy społeczne we współczesnych organizacjach / red. Katarzyna Markiewicz, Monika Wawer. — Warszawa : Difin, 2005. — ISBN10: 83-7251-535-2. — S. 239–249. — Bibliogr. s. 249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: