Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bzowy, mgr

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAplikacyjna forma rozlokowania zasobów wiedzy przy wykorzystaniu systemów informacyjnych : wybrane aspekty
  AutorzyPaweł BZOWY, Marek LENART
  ŹródłoPoszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 319–325
2
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułEtyczne aspekty zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi w Polsce
  AutorzyDariusz CICHOŃ, Paweł BZOWY
  ŹródłoPoszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 425–430
3
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułLogiczne aspekty wiedzy w organizacjach
  AutorzyPaweł BZOWY
  ŹródłoOrganizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — S. 47–52
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułMotywowanie pracowników do dzielenia się wiedzą
  AutorzyPaweł BZOWY
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2004 t. 49 z. 3 Zarządzanie, s. 211–217
5
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułNarzędzia i techniki analizy strategicznej w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  AutorzyPaweł BZOWY
  ŹródłoNowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — S. 100–119
6
 • [referat, 2004]
 • TytułPrzywództwo transformacyjne jako recepta na przeprowadzenie głębokich zmian w organizacjach wchodzących na rynki Unii Europejskiej
  AutorzySławomir ZIÓŁKOWSKI, Paweł BZOWY
  ŹródłoPrzedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie : [Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania 2004 PAN – Kielce] / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit ; KNOiZ PAN ; AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Wydawnictwo AŚ im. Jana Kochanowskiego, 2004. — S. 541–551
7
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułWiedza i jej pozycja w organizacji
  AutorzyPaweł BZOWY
  ŹródłoNowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — S. 36–58
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułWykorzystanie koncepcji projektowania pracy ({em job design}) w zarządzaniu wiedzą – możliwości i ograniczenia
  AutorzyAgnieszka ORLIŃSKA-GONDOR, Paweł BZOWY
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 4 : Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1139–1149
9
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułZarządzanie wiedzą : kontekst procedur korporacyjnych
  AutorzyPaweł BZOWY
  ŹródłoZarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 93–99