Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bzowy, mgr

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem9612
200633
20044211
2003211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem99
200633
200444
200322
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem99
200633
200444
200322
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem99
200633
200444
200322
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem99
200633
200444
200322
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem927
200633
2004413
20032111
 • Aplikacyjna forma rozlokowania zasobów wiedzy przy wykorzystaniu systemów informacyjnych : wybrane aspektyApplication form to quarter knowledge resources in according to use information : communications systems / Paweł BZOWY, Marek LENART // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 319–325. — Bibliogr. s. 324–325

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Etyczne aspekty zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi w PolsceEthics aspect of property management in Poland / Dariusz CICHOŃ, Paweł BZOWY // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 425–430. — Bibliogr. s. 430

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Logiczne aspekty wiedzy w organizacjachLogical aspects of knowledge in organizations / Paweł BZOWY // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — ISBN10:  8388979124. — S. 47–52. — Bibliogr. s. 52, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Motywowanie pracowników do dzielenia się wiedząEmployee motivation to sharing knowledge / Paweł BZOWY // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 3 Zarządzanie, s. 211–217. — Bibliogr. s. 217

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Narzędzia i techniki analizy strategicznej w zarządzaniu zasobami ludzkimi[Tools and techniques of strategic analysis in human resources management] / Paweł BZOWY // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 100–119. — Bibliogr. s. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przywództwo transformacyjne jako recepta na przeprowadzenie głębokich zmian w organizacjach wchodzących na rynki Unii Europejskiej[Transformational leadership as a way to making changes in new EU-companies] / Sławomir ZIÓŁKOWSKI, Paweł BZOWY // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie : [Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania 2004 PAN – Kielce] / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit ; KNOiZ PAN ; AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Wydawnictwo AŚ im. Jana Kochanowskiego, 2004. — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — ISBN10: 8387798436. — S. 541–551. — Bibliogr. s. 550–551

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wiedza i jej pozycja w organizacji[Knowledge and its position in organisation] / Paweł BZOWY // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 36–58. — Bibliogr. s. 57–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wykorzystanie koncepcji projektowania pracy ({\em job design}) w zarządzaniu wiedzą – możliwości i ograniczeniaImplementation of job design theories in knowledge management – possibilities and limitations / Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR, Paweł BZOWY // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4 : Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1139–1149. — Bibliogr. s. 1149, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zarządzanie wiedzą : kontekst procedur korporacyjnychKnowledge management : context of corporate procedures / Paweł BZOWY // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-059-6. — S. 93–99. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: