Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Kurowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 16637642800

PBN: 900907

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem631122723
201911
2018211
201711
201611
2015211
2014532
201311
201222
20116213
201011263
20095122
20085131
2007422
20064121
20056312
20045131
2003211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem6327333
201911
201822
201711
201611
201522
20145212
201311
201222
201166
201011731
2009523
2008523
2007422
2006422
2005642
2004523
200322
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem634320
201911
2018211
201711
201611
201522
2014541
201311
201222
2011642
20101192
2009541
2008532
2007422
2006422
200566
2004532
200322
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem63360
201911
201822
201711
201611
201522
201455
201311
201222
201166
20101111
2009514
200855
200744
200644
200566
200455
200322
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem632538
201911
201822
201711
201611
201522
2014532
201311
201222
2011651
20101165
2009523
2008523
2007422
200644
200566
200455
200322
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem633528
201911
201822
201711
201611
2015211
2014532
201311
201222
2011651
20101147
2009541
2008532
200744
2006422
2005624
2004532
2003211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza możliwości poprawy komfortu podróżowania z zastosowaniem symulacji modelu wielobryłowego tramwajuAnalysis of improvement possibilities of traveling comfort with the application of simulations of tramway multibody model / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2129–2138. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2138. — „Transcomp 2010” : computer systems aided science, industry and transport : 14th international conference : Zakopane, 6.XII–9.XII.2010, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości poprawy komfortu podróżowania z zastosowaniem symulacji modelu wielobryłowego tramwajuAnalysis of improvement possibilities of traveling comfort with the application of simulations of tramway multibody model / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // W: Transcomp 2010 : computer systems aided science, industry and transport : Zakopane, 6.XII.–9.XII. 2010, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szlachta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — [Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute], [2010]. — Na okł. dod.: abstracts. — ISBN: 978-83-7204-956-8. — S. 258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu nierówności toru na odpowiedź dynamiczną pojazdu szynowego z zastosowaniem symulacji metodą wielobryłową : [streszczenie]The analysis of influence of rail roughness on dynamic response of rail vehicle supported by multibody simulations / Piotr KUROWSKI, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 4 dod.: Logistyka nauka, s. 19. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8–9, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wpływu nierówności toru na odpowiedź dynamiczną pojazdu szynowego z zastosowaniem symulacji metodą wielobryłową : streszczenieThe analysis of influence of rail roughness on dynamic response of rail vehicle supported by multibody simulations : abstract / Piotr KUROWSKI, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // W: Transport XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa : Białowieża 21–24 września 2010 : materiały konferencyjne = The transport of the 21\textsuperscript{st} century : conference proceedings / red. nauk. Mirosław Siergiejczyk ; Politechnika Warszawska. Wydział Transportu. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7207-891-9. — S. 134. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wpływu zmian charakterystyk zawieszenia na zmienność własności dynamicznych pojazdu szynowego[An influence analysis of the characteristics changes of suspension system on the variation of dynamic properties of rail vehicle] / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2010. — ISBN: 978-83-7204-983-4. — S. 207–217. — Bibliogr. s. 216–217, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of the rail roughness influence on vehicle dynamic behavior by means of multibody simulationAnaliza wpływu nierówności toru na odpowiedź dynamiczną pojazdu szynowego z zastosowaniem symulacyjnej metody układów wieloczłonowych / Piotr KUROWSKI, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // Archives of Transport = Archiwum Transportu / Polish Academy of Sciences. Committee of Transport ; ISSN 0866-9546. — 2011 vol. 23 no. 1, s. 23–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • An application of response surface method to design optimization of a model of rail vehicle considering uncertaintiesZastosowanie metody powierzchni odpowiedzi w optymalizacji modelu pojazdu szynowego z uwzględnieniem niepewności / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2011 vol. 30 no. 2, s. 85–95. — Bibliogr. s. 95, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2011-02/Mechanics_2011_02_07.pdf

 • słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, metoda powierzchni odpowiedzi, metamodel, pojazd szynowy, tramwaj, układ zawieszenia, komfort podróżowania, model układów wieloczłonowych, optymalizacja konstrukcji, propagacja niepewności

  keywords: suspension system, design optimization, genetic algorithms, metamodel, multibody model, response surface method, uncertainty propagation, rail vehicle, tram, travelling comfort

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • An assessment of run stability for multibody model of rail vehicle / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // W: Selected problems of modal analysis of mechanical systems / ed. Tadeusz Uhl. — Kraków : Department of Robotics and Mechatronics, University of Science and Technology AGH, cop. 2011. — Monografia jest wynikiem 15\textsuperscript{th} School on Modal Analysis. — ISBN: 978-83-7789-074-5. — S. 45–53. — Bibliogr. s. 52–53, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of FBG sensors for modal analysis of overhead wires / Piotr KUROWSKI, Krzysztof MENDROK // W: Diagnostyka maszyn : XLIII ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 29.02–4.03.2016 r. : streszczenia / red. Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : [Politechnika Śląska], 2016. — ISBN: 978-83-930581-6-7. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Application of genetic algorithms to modal damping updating / KUROWSKI Piotr, IWANIEC Joanna, PIECZARA Janina, UHL Tadeusz // W: Noise and vibration engineering [Dokument elektroniczny] : proceedings of ISMA2004 : Leuven, [Belgium] 2004, September 20–22 / eds. P. Sas, M. De Munck ; KU Leuven. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Leuven : Katholieke Universiteit Leuven. Department of Mechanical Engineering], [cop. 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1873–1884. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1883–1884, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Application of modal analysis supported by 3D vision-based measurementsTrójwymiarowe wizyjne metody pomiarowe do wspomagania analizy modalnej / Piotr KOHUT, Piotr KUROWSKI // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2009 vol. 47 no. 4, s. 855–870. — Bibliogr. s. 868–870, Streszcz.

 • keywords: modal analysis, passive 3D vision techniques, structure from motion, vibration measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Application of novel image processing and analysis methods to objectivization of medical diagnosing / Sebastian RÓG, Piotr KUROWSKI, Joanna IWANIEC // W: MEMSTECH : 2019 IEEE XV\textsuperscript{th} international conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : Polyana, [Ukraina], May 22–26, 2019 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMS (MEMSTECH) : materìali XV-oï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 22–26 travnâ, 2019, Polâna, Ukraïna. — L'vìv ; [Piscataway] : Nacìonal'nij unìversitet "L'vìvs'ka polìtehnìka" ; [IEEE], cop. 2019. — ISBN: 978-1-7281-4028-5. — S. 8–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • keywords: image processing, image analysis, medical diagnostics, knee joints osteoarthritis, wound healing progress

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Application of sensitivity analysis for the improvement of dynamic properties of the finite element model of bus / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2010. — ISBN: 978-83-7204-983-4. — S. 199-206. — Bibliogr. s. 206, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Application of vision for modal experiment / Piotr KOHUT, Piotr KUROWSKI // Machine Dynamics Problems ; ISSN 0239-7730. — 2005 vol. 29 no. 2, s. 81–90. — Bibliogr. s. 89–90, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badanie modeli modalnych fundamentów dużych maszyn energetycznychResearch into modal model of power plant foundations / Piotr KUROWSKI // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2006 nr 4, s. 119–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badanie modeli modalnych fundamentów dużych maszyn energetycznych[Research into modal model of power plant foundations] / Tadeusz UHL, Piotr KUROWSKI, Wojciech LISOWSKI, Krzysztof MENDROK // W: Problemy badawcze energetyki cieplnej : VII konferencja : Warszawa, 6–9 grudnia 2005 r. / Politechnika Warszawska. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — (Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Konferencje ; ISSN 0860-858X ; z. 24). — S. 335–346. — Bibliogr. s. 346

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Bezprzewodowy system monitorowania mostów[Wireless system of bridge monitoring] / Tadeusz UHL, Piotr KUROWSKI, Artur Hanc, Krzysztof Tworkowski, Tomasz Wróblewski // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2006. — Monografia powstała w wyniku dyskusji prowadzonej na XI Szkole Analizy Modalnej : Kraków, grudzień 2006. — ISBN10: 83-7204-577-1. — S. 234–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Comparison of modal parameters determined in operational conditions by means of the OMA and OMAX method / P. KUROWSKI, J. BEDNARZ // W: Structural health monitoring 2008 : proceedings of the fourth European workshop : Cracow, Poland, July 2–4, 2008 / eds. Tadeusz Uhl, Wiesław Ostachowicz, Jan Holnicki-Szulc. — Lancaster, Pennsylvania : DES{\em tech} Publications, Inc., cop. 2008. — ISBN: 978-1-932078-94-7. — S. 127–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Design optimization of multibody model of rail vehicle supported by Response Surface Method / Adam MARTOWICZ, Piotr KUROWSKI, Tadeusz UHL, Grzegorz LASKO // W: EngOpt 2010 : 2\textsuperscript{nd} international conference on Engineering optimization : Lisbon 6–9 September 2010 : book of abstracts and CD-ROM proceedings / eds. Hélder Rodrigues, [et al.] ; Instituto Superior Técnico. — Lisboa : APMTAC – Associação Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computacional, cop. 2010. — ISBN: 978-989-96264-3-0. — S. 270–271. — Pełny tekst W: EngOpt2010 [Dokument elektroniczny] : 2nd international conference on Engineering optimization : Lisbon 6–9 September 2010 : CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lisboa : APMTAC, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Example of autonomous parameter estimation procedure and its application to results of modal testing of an airplane / W. LISOWSKI, T. UHL, P. KUROWSKI, K. MENDROK, G. GÓRAL, A. KLEPKA // W: Noise and vibration engineering [Dokument elektroniczny] : proceedings of ISMA2004 : Leuven, [Belgium] 2004, September 20–22 / eds. P. Sas, M. De Munck ; KU Leuven. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Leuven : Katholieke Universiteit Leuven. Department of Mechanical Engineering], [cop. 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1019–1031. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1031, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Experimental verification of selected methods sensitivity to damage size and location / J. IWANIEC, P. KUROWSKI // W: ISMA2014 & USD2014 conferences [Dokument elektroniczny] : Leuven, Belgium 15–19 September 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : s. n.], [2014]. — e-ISBN: 978-90-73802-91-9. — S. 3849–3863. — Tryb dostępu: http://www.isma-isaac.be/proceedings/papers/isma2014_0423.pdf [2014-09-30]. — Bibliogr. s. 3861–3863, Abstr.. — W bazie Web of Science opis wersji o numerze ISBN: 978-90-73802-91-9. — S. 3789-3803

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Experimental verification of selected methods sensitivity to damage size and location / Joanna IWANIEC, Piotr KUROWSKI // Journal of Vibration and Control ; ISSN 1077-5463. — 2017 vol. 23 iss. 7, s. 1133–1151. — Bibliogr. s. 1150-1151, Abstr.

 • keywords: damage detection, classical modal analysis, recurrence plots (RP), cross recurrence plots (CRP), joint recurrence plots (JRP), tracking changes in the system natural frequencies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/1077546315589677

24
 • Identification of suspension bridge parameters on the basis of system responses to operational excitation / J. IWANIEC, M. IWANIEC, P. KUROWSKI // W: ISMA 2010 ; USD 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of ISMA 2010 : international conference on Noise and vibration engineering : including USD 2010 : Leuven (Belgium), 20–22 September 2010 / eds. P. Sas, B. Bergen ; Katholieke Universiteit Leuven. Departement Werktuigkunde. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Haverlee : Katholieke Universiteit Leuven. Departement Werktuigkunde, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-90-7380-287-2. — S. 1403–1417. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1416–1417, Abstr.. — Abstrakt dostępny również W: ISMA 2010 ; USD 2010 : 20–22 September 2010, Leuven, Belgium : programme and book of abstracts. — [Leuven : Katholieke Universiteit, 2010]. — S. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Load cell for active pantograph solution based on the fiber-bragg grating sensor / Paweł ZDZIEBKO, Piotr KUROWSKI, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL // W: MSM 2018 : 14th international conference Mechatronics Systems and Materials : 4–6 June 2018, Zakopane, Poland / eds. Grzegorz Robak [et al.]. — [USA] : AIP Publishing, 2018. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 2029). — ISBN: 978-0-7354-1751-9. — S. 020083-1–020083-9. — Bibliogr. s. 020083-9, Abstr.. — Abstrakt w: MSM 2018 : 14\textsuperscript{th} international conference Mechatronic Systems and Materials : Opole–Zakopane, June 4–6 2018 : book of abstracts / Opole University of Technology. Department of Mechanics and Machines Design. — [Opole : Opole University of Technology], [2018]. — Opis częśc. wg okł. — S. 77. — tekst: https://aip-1scitation-1org-11obt7ywd0074.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1063/1.5066545

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.5066545