Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Musiał, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • [referat, 2004]
 • TytułAnaliza hydrogeochemiczna wód mineralnych Muszyny Zdroju na przykładzie ujęcia Antoni i P-3
  AutorzyKARPIŃSKA-RZEPA Agnieszka, MUSIAŁ Magdalena
  ŹródłoHydrogeochémia 04 : “teorie a praxe v hydrogeologických aplikacích” : VIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 24. 6.–25. 6. 2004 Ostrava / Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. HGF Institut geologického inženýrství, PRIF UK Bratislava. Katedra hydrogeológie, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Ostrava : VŠB – TU, 2004. — S. 33–36
2
 • [referat, 2003]
 • TytułChanges of chemical composition of infiltrating waters in loess loam profile
  AutorzyJoanna KARLIKOWSKA, Agnieszka KARPIŃSKA-RZEPA, Magdalena MAJCHRZAK
  ŹródłoHydrogeochémia '03 : aktuálne problémy hydrogeochémie. 1., Legislatíva a jej aplikácia v praxi : 2. Modelovanie v hydrogeochémii : 3. Aktuálne problémy hydrogeochémie : zbornik z vedeckej konferencie : 12.–13. jún 2003 Bratislava. VII. ročník / Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta. Katedra hydrogeológie ; Slovenská asociácia hydrogeológov ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk o Ziemi. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Bratislava : PRIF UK. Katedra hydrogeológie, 2003. — S. 74–79
3
 • [referat, 2004]
 • TytułConstruction of a large-diameter dug well in the profile of unsaturated zone as a good database of percolating water composition
  AutorzyAgnieszka KARPIŃSKA-RZEPA, Magdalena MUSIAŁ, Stanisław WITCZAK
  Źródło11textsuperscript{th} Magdeburg seminar on Waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management : proceedings of the international conference : 18–22 October 2004 / eds. Walter Geller [et al] ; UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle. Department Inland Water Research. — [Leipzig : s. n.], [2004]. — S. 244–245
4
 • [referat, 2005]
 • TytułModelowanie hydrogeochemiczne jako próba wyjaśnienia reakcji na przejściu opady atmosferyczne – spływ powierzchniowy, dla obszaru Muszyny Zdroju
  AutorzyMagdalena MUSIAŁ
  ŹródłoHydrogeochémia '05 : nové trendy v hydrogeochémii : 1. Modelovanie hydrogeochemických procesov : 2. Izotopy v hydrogeochémii : 3. Moderné metodické postupy : 4. Nová legislatíva : 5. Aktuálne problémy hydrogeochémie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 21.–22. jún 2005 Bratislava, IX. ročník / eds. Renáta Fl'aková, Zlatica Ženišová ; Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Katedra hydrogeológie [etc.]. — [Bratislava : s. n.], [2005]. — S. 21–24
5
 • [referat, 1996]
 • TytułTermiczna utylizacja substancji tłuszczowo-oleistych z przemysłu hutniczego
  AutorzySławomir LESZCZYŃSKI, Magdalena MUSIAŁ
  ŹródłoUnieszkodliwianie i utylizacja odpadów niebezpiecznych : Poznań, 30 września–1 października 1996 : materiały konferencyjne. — [Poznań] : Wydawnictwo ABRYS, [1996]. — S. 121–132