Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Musiał, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem44
200511
200422
200311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem422
200511
2004211
200311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem44
200511
200422
200311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem44
200511
200422
200311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem44
200511
200422
200311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem44
200511
200422
2003111
 • Analiza hydrogeochemiczna wód mineralnych Muszyny Zdroju na przykładzie ujęcia Antoni i P-3The hydrogeochemical analysis of mineral groundwater from Muszyna Zdrój on the example frame Antoni and P-3 / KARPIŃSKA-RZEPA Agnieszka, MUSIAŁ Magdalena // W: Hydrogeochémia 04 : “teorie a praxe v hydrogeologických aplikacích” : VIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 24. 6.–25. 6. 2004 Ostrava / Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. HGF Institut geologického inženýrství, PRIF UK Bratislava. Katedra hydrogeológie, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Ostrava : VŠB – TU, 2004. — S. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Changes of chemical composition of infiltrating waters in loess loam profile / Joanna KARLIKOWSKA, Agnieszka KARPIŃSKA-RZEPA, Magdalena MAJCHRZAK // W: Hydrogeochémia '03 : aktuálne problémy hydrogeochémie. 1., Legislatíva a jej aplikácia v praxi : 2. Modelovanie v hydrogeochémii : 3. Aktuálne problémy hydrogeochémie : zbornik z vedeckej konferencie : 12.–13. jún 2003 Bratislava. VII. ročník / Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta. Katedra hydrogeológie ; Slovenská asociácia hydrogeológov ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk o Ziemi. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Bratislava : PRIF UK. Katedra hydrogeológie, 2003. — S. 74–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Construction of a large-diameter dug well in the profile of unsaturated zone as a good database of percolating water composition / Agnieszka KARPIŃSKA-RZEPA, Magdalena MUSIAŁ, Stanisław WITCZAK // W: 11\textsuperscript{th} Magdeburg seminar on Waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management : proceedings of the international conference : 18–22 October 2004 / eds. Walter Geller [et al] ; UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle. Department Inland Water Research. — [Leipzig : s. n.], [2004]. — (UFZ-Bericht ; ISSN 0948-9452 ; nr. 18/2004). — S. 244–245. — Bibliogr. s. 245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie hydrogeochemiczne jako próba wyjaśnienia reakcji na przejściu opady atmosferyczne – spływ powierzchniowy, dla obszaru Muszyny Zdroju[Hydrogeochemical modeling as an experiment to explain reactions – precipitation in relation to flow superficial of Muszyna Zdrój area] / Magdalena MUSIAŁ // W: Hydrogeochémia '05 : nové trendy v hydrogeochémii : 1. Modelovanie hydrogeochemických procesov : 2. Izotopy v hydrogeochémii : 3. Moderné metodické postupy : 4. Nová legislatíva : 5. Aktuálne problémy hydrogeochémie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 21.–22. jún 2005 Bratislava, IX. ročník / eds. Renáta Fl'aková, Zlatica Ženišová ; Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Katedra hydrogeológie [etc.]. — [Bratislava : s. n.], [2005]. — S. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: