Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Major-Gabryś, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1956-9734

ResearcherID: U-3336-2018

Scopus: 55027242000

PBN: 900674

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 138, z ogólnej liczby 141 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułActive binder content as a factor of the control system of the moulding sand quality
  AutorzyJ. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 1, s. 49–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2011]
 • TytułActive binder content as a factor of the control system of the moulding sand quality
  AutorzyJ. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoWspółpraca 2011 [Dokument elektroniczny] : XVII międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Książ, 13–16.04.2011. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. [1–4]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2007]
 • TytułAlternatywny utwardzacz estrowy do mas ze szkłem wodnym
  AutorzyKatarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ
  ŹródłoXXXI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2007 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, listopad 2007 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Oddział Krakowski, Fundacja Wydziału Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — S. 33–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułANN modelling for the determination of moulding sand matrix grain size
  AutorzyJ. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 61–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAuthor's researches of improvement of moulding and core sands
  AutorzyStanisław M. DOBOSZ, Petr Jelinek, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2011 nr 5–6, s. 196–209
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułBadania deformacji mas w podwyższonej temperaturze
  AutorzySt. M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoTendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach : monografia przygotowana z okazji X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach” : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pietrowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa. — Katowice ; Gliwice : Archives of Foundry Engineering, cop. 2010. — S. 43–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania laboratoryjne odlewniczych mas formierskich
  AutorzyKatarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ, Aleksandra GRABARCZYK
  ŹródłoLaboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski. — 2015 nr 11–12, s. 62–64
 • słowa kluczowe: uwodniony krzemian sodu, wybijalność, regeneracja mechaniczna, odlewnicze masy formierskie i rdzeniowe

  keywords: mechanical reclamation, hydrated sodium silicate, knock-out properties, foundry moulding and core sands

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania termicznych i mechanicznych odkształceń masy formierskiej
  AutorzyA. GRABARCZYK, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie [Dokument elektroniczny] : 21–24 czerwca 2016, Bachotek. — Toruń : [s. n.], 2016. — S. 89
 • słowa kluczowe: hot-distortion, odlewnicze masy formierskie, deformacja cieplna i mechaniczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBiodegradable materials as binders for IVth generation moulding sands
  AutorzyK. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoChina Foundry. — 2015 vol. 12 no. 5, s. 375–381
 • keywords: reclamation, moulding sand, resin, binder, biodegradable material, foundry practice, toxicity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [przegląd , 2015]
 • TytułBiodegradable materials as foundry moulding sands binders
  AutorzyK. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoMetalurgija. — 2015 vol. 54 no. 3, s. 591–593. — tekst: http://hrcak.srce.hr/file/194469
 • keywords: reclamation, moulding sand, foundry practice, biodegradable polymer, toxicity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2015]
 • TytułBiodegradowalne polimery w dziedzinie odlewniczych mas formierskich
  AutorzyA. GRABARCZYK, K. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ
  ŹródłoIX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) [Dokument elektroniczny] : 24–26 czerwca 2015, Toruń. — Toruń : [UMK], 2015. — S. 110
 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, spoiwa organiczne, żywice furfurylowe, dodatki biodegradowalne, odlewnicze masy formierskie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBiopolimery jako spoiwa mas formierskich IV generacji
  AutorzyStanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu. — 2010 vol. 30 nr 1, s. 11–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2009]
 • TytułBiopolimery jako spoiwa mas formierskich IV generacji
  AutorzyStanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoXXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH], [2009]. — S. [1–7]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDeformacja cieplna mas formierskich : masy formierskie IV generacji wiązane spoiwami biopolimerowymi
  AutorzyKatarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI
  ŹródłoTworzywa Sztuczne i Chemia. — 2010 R. 9 nr 4, s. 26–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2014]
 • TytułDeformacja cieplna mas z uwodnionym krzemianem sodu modyfikowanym $Al_{2}O_{3}$
  AutorzyNatalia Kaźnica, Aleksandra Grabarczyk, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Jarosław JAKUBSKI
  Źródło”Cluster–casting – future” : international scientific conference : 09–12.09.2014 r., Świlcza. — Rzeszów : RSdruk, 2014. — S. 47–52
 • słowa kluczowe: masy formierskie, uwodniony krzemian sodu, deformacja cieplna, α-Al2O3, γ-Al2O3

  keywords: moulding sands, hydrated sodium silicate, α-Al2O3, γ-Al2O3, thermal deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2020]
 • TytułDeformations in chemically bonded molding sands
  AutorzyA. GRABARCZYK, K. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI, R. Pastirčák
  ŹródłoWspółpraca 2020 : XXVI międzynarodowa konferencja naukowa odlewników polskich, czeskich i słowackich : 7-9.09.2020 r., Baranów Sandomierski / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [etc.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa], [2020]. — S. 40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2018]
 • TytułDeformations in chemically bonded moulding sands
  AutorzyAleksandra GRABARCZYK, Stanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Jarosław JAKUBSKI, Jan Morek
  Źródło73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73textsuperscript{rd} world foundry congress : young researchers'seminar : 23textsuperscript{rd}–27textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — S. 49–50
 • keywords: moulding sands, hot-distortion, thermal deformation, mechanical deformation, core fracture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDevelopment tendencies of moulding and core sands
  AutorzyStanisław M. DOBOSZ, Petr Jelinek, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoChina Foundry. — 2011 vol. 8 no. 4, s. 438–446
 • keywords: moulding sand, core sands, development tendencies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [inne, 2012]
 • TytułDevelopment tendencies of moulding and core sands [Dokument elektroniczny]
  AutorzyStanisław M. DOBOSZ, Peter Jelinek, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ
  Details[S. l. : s. n.], [2012]. — 16 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2018]
 • TytułDobór optymalnych składów mas przeznaczonych na wykonywanie form do odlewania ablacyjnego
  AutorzySabina Puzio, Jadwiga Kamińska, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoIII konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2018 Koła Zakładowego STOP IOd : 7 grudnia 2018, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2018]
 • TytułEffect of curing parameters of selected technological properties of the moulding sand with inorganic cordis binder used for ablation casting of aluminium alloys
  AutorzyMałgorzata Hosadyna-Kondracka, Jadwiga Kamińska, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Aleksandra GRABARCZYK, Michał Angrecki
  Źródło73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73textsuperscript{rd} world foundry congress : 23textsuperscript{rd}–27textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — S. 343–344
 • keywords: moulding sand, inorganic binder, innovative technology, ablation casting, thermal curing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEffect of strontium inoculation on hot tearing in aluminium alloys
  AutorzyD. Bolibruchová, M. Bruna, R. Pastirčák, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2018 vol. 63 iss. 4, s. 1837–1842. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2018/34.pdf
 • keywords: aluminium alloys, hot tearing, strontium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/amm.2018.125112