Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Major-Gabryś, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1956-9734

ResearcherID: U-3336-2018

Scopus: 55027242000

PBN: 900674

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 138, z ogólnej liczby 141 publikacji Autora


1
2
 • Active binder content as a factor of the control system of the moulding sand quality
3
 • Active binder content as a factor of the control system of the moulding sand quality
4
 • Alternatywny utwardzacz estrowy do mas ze szkłem wodnym
5
 • Analiza metod pomiaru wybijalności mas formierskich
6
 • ANN modelling for the analysis of the green moulding sands properties
7
 • ANN modelling for the determination of moulding sand matrix grain size
8
 • Author's researches of improvement of moulding and core sands
9
 • Badania deformacji mas w podwyższonej temperaturze
10
 • Badania laboratoryjne odlewniczych mas formierskich
11
 • Badania termicznych i mechanicznych odkształceń masy formierskiej
12
 • Biodegradable materials as binders for IVth generation moulding sands
13
 • Biodegradable materials as foundry moulding sands binders
14
 • Biodegradowalne polimery w dziedzinie odlewniczych mas formierskich
15
 • Biopolimery jako spoiwa mas formierskich IV generacji
16
 • Biopolimery jako spoiwa mas formierskich IV generacji
17
 • Deformacja cieplna mas formierskich
18
 • Deformacja cieplna mas z uwodnionym krzemianem sodu modyfikowanym $Al_{2}O_{3}$
19
 • Deformations in chemically bonded molding sands
20
 • Deformations in chemically bonded moulding sands
21
 • Development tendencies of moulding and core sands
22
23
 • Dobór optymalnych składów mas przeznaczonych na wykonywanie form do odlewania ablacyjnego
24
 • Effect of curing parameters of selected technological properties of the moulding sand with inorganic cordis binder used for ablation casting of aluminium alloys
25
 • Effect of strontium inoculation on hot tearing in aluminium alloys