Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Rams, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506209262

PBN: 909810

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • [referat, 2003]
 • TytułDamages of bearings of induction motor from its bearing currents
  AutorzyA. MATRAS, W. RAMS
  Źródło48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : Informations- und Elektrotechnik : Werkstoffe, Bauelemente, Systeme und Technologien für die Zukunft : 22.–25.09.2003 : Tagungsband / Hrsg. Heinrich Kern ; Technische Universität Ilmenau. — Ilmenau : TU Ilmenau, 2003. — S. 641–642
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKontrola klatek wirników silników indukcyjnych z wykorzystaniem czujników magnetorezystancyjnych
  AutorzyAndrzej MATRAS, Antoni NYKLIŃSKI, Michał RAD, Witold RAMS
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2002 nr 64, s. 117–120
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKontrola stanu izolacji blach maszyn elektrycznych w warunkach przemysłowych
  AutorzyTomasz LERCH, Michał RAD, Witold RAMS
  ŹródłoNapędy i Sterowanie. — 2010 R. 12 nr 6, s. 74–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKontrola zwarć w rdzeniach dużych maszyn synchronicznych z wykorzystaniem wielu czujników magnetycznych
  AutorzyMichał RAD, Witold RAMS, Wojciech Kandora
  ŹródłoNapędy i Sterowanie. — 2014 R. 16 nr 3, s. 140–143
 • słowa kluczowe: maszyny elektryczne, izolacja blach, badania diagnostyczne prądem zmiennym

  keywords: electrical machines, stator core insulation, AC diagnostic tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [referat, 2003]
 • TytułMaszyna komutatorowa jako układ o cyklicznie stałej strukturze
  AutorzyWitold RAMS
  ŹródłoSME 2003 : 39textsuperscript{th} international Symposium on Electrical Machines : Gdańsk–Jurata, Poland, June 9–11, 2003 : conference proceedings-summaries / Polish Academy of Sciences. Electrical Engineering Committee. Section for Electrical Machines and Transformers, [et al.]. — [Poland : PAN], [2003]. — S. [1–6]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2006]
 • TytułMeasurement and calculation of voltages induced in non-supplied winding of double speed induction motors
  AutorzyAntoni NYKLIŃSKI, Witold RAMS, Jan RUSEK
  ŹródłoSME 2006 : XLII international symposium on Electrical machines : Cracow, Poland, July 3–6, 2006 : conference proceedings / ed. Witold Rams ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Poland Section, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines, Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion. — Kraków : [AGH]. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. — S. 271–274
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułMeasurement and calculation of voltages induced in non-supplied winding of double speed induction motors
  AutorzyAntoni NYKLIŃSKI, Witold RAMS, Jan RUSEK
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2006 R. 82 nr 11, s. 46–48
 • słowa kluczowe: silniki indukcyjne, silniki dwubiegowe

  keywords: induction motors, double speed motors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2004]
 • TytułNowoczesne układy do badania maszyn elektrycznych w DFME DAMEL
  AutorzyAntoni NYKLIŃSKI, Witold RAMS, Michał Rams
  ŹródłoNowe rozwiązania i doświadczenia w budowie i bezpiecznej eksploatacji urządzeń kompleksowej odstawy urobku przenośnikami taśmowymi : XII międzynarodowe sympozjum : Zakopane 5–7. 05. 2004 / Fabryka Taśm Transportowych STOMIL Wolbrom S. A.. — Wolbrom : FTT STOMIL Wolbrom S. A. ; Kraków : AWK „GEO”, 2004. — S. 145–155
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2005]
 • TytułPomiary przebiegów dynamicznych w systemie napędowym walcarki profilowej nawrotnej
  AutorzyAntoni NYKLIŃSKI, Witold RAMS
  ŹródłoWalcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — S. 61–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPraktyczna diagnostyka maszyn indukcyjnych klatkowych
  AutorzyWitold RAMS, Jan RUSEK
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2004 nr 68, s. 1–5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułPraktyczna diagnostyka maszyn indukcyjnych pracujących w systemie potrzeb własnych elektrociepłowni
  AutorzyWitold RAMS, Jan RUSEK
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2005 R. 81 nr 10, s. 75–80
 • słowa kluczowe: maszyna indukcyjna, podwójna diagnostyka, cyfrowa filtracja dolnoprzepustowa

  keywords: induction machine, double diagnostic, digital Iow - pass filtering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2005]
 • TytułPraktyczna diagnostyka maszyn indukcyjnych pracujących w systemie potrzeb własnych elektrociepłowni
  AutorzyWitold RAMS, Jan RUSEK
  ŹródłoSME'2005 : XLI międzynarodowe sympozjum maszyn elektrycznych : Polska, Opole–Jarnołtówek, 14–17 czerwiec 2005 : materiały konferencyjne, T. 2 / Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Poland Section, Politechnika Opolska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, [2005]. — S. 591–597
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułProblemy praktycznej diagnostyki maszyn indukcyjnych w przemyśle
  AutorzyPaweł DYBOWSKI, Witold RAMS, Jan RUSEK
  ŹródłoNapędy i Sterowanie. — 2008 R. 10 nr 6, s. 54–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2002]
 • TytułSkomputeryzowany system do pomiarów maszyn elektrycznych
  AutorzyAntoni NYKLIŃSKI, Witold RAMS
  ŹródłoWspółczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — S. 177–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [materiały konferencyjne (red.), 2006]
 • TytułSME 2006 : XLII international symposium on Electrical machines : Cracow, Poland, July 3–6, 2006 : conference proceedings
  Autorzyed. Witld RAMS ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Poland Section, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines, Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion
  DetailsKraków : [AGH]. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. — XII, [2], 376 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [zgłoszenie patentowe, 2010]
 • TytułSposób i układ do wykrywania uszkodzeń obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: RAMS Witold, LERCH Tomasz, RAD Michał, NYKLIŃSKI Antoni
  DetailsInt.Cl.: G01R 31/34textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386432 A1 ; Opubl. 2010-05-10. — Zgłosz. nr P.386432 z dn. 2008-11-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2010  nr 10, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386432A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2012]
 • TytułSposób i układ do wykrywania uszkodzeń obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Witold RAMS, Tomasz LERCH, Michał RAD, Antoni NYKLIŃSKI
  DetailsInt.Cl.: G01R 31/34textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212859 B1 ; Udziel. 2012-05-07 ; Opubl. 2012-12-31. — Zgłosz. nr P.386432 z dn. 2008-11-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212859B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułSposób i układ do wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn elektrycznych prądu zmiennego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: RAMS Witold, RAD Michał
  DetailsInt.Cl.: G01R 31/34textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 399459 A1 ; Opubl. 2012-12-03. — Zgłosz. nr P.399459 z dn. 2012-06-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 25, s. 42-43. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL399459A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułSposób i układ do wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn elektrycznych prądu zmiennego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; EthosEnergy Poland Spółka Akcyjna, Lubliniec ; wynalazca: Witold RAMS, Michał RAD, Wojciech Kandora
  DetailsInt.Cl.: G01R 31/34textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223315 B1 ; Udziel. 2015-12-02 ; Opubl. 2016-10-31. — Zgłosz. nr P.399459 z dn. 2012-06-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223315B1.pdf
 • słowa kluczowe: diagnostyka, prądy wirowe, maszyny indukcyjne, maszyny synchroniczne, blachowanie rdzenia

  keywords: diagnostics, eddy currents, induction motors, synchronous motors, core laminations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2014]
 • TytułSystem for core fault detection of AC electric machines, based on magnetic field scanning
  AutorzyW. RAMS, M. RAD
  Źródło2014 International Conference on Electrical Machines (ICEM) [Dokument elektroniczny] : Berlin, Germany, 02–05 September, 2014 : proceedings. — [Piscataway : IEEE], 2014. — S. 1666–1669
 • keywords: eddy currents, diagnostic of electric machines, core lamination inspection, magnetic field measurement, induction machines, turbogenerators

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICELMACH.2014.6960406