Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Potoczny, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN:
1
 • Głowica pomiarowa do wyznaczania granicznych warunków pracy uszczelnień z cieczą magnetyczną[Measuring head to determine the limiting conditions of seal performance in the presence of magnetic liquid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Bolesław ZACHARA, Marcin POTOCZNY. — Int.Cl.: F16J 15/43\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217660 B1 ; Udziel. 2013-12-16 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.390575 z dn. 2010-03-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217660B1.pdf

 • słowa kluczowe: uszczelnienie z cieczą magnetyczną, głowica pomiarowa, pomiar momentu tarcia w uszczelnieniu, pomiar ciśnienia przebicia w uszczelnieniu

  keywords: magnetic fluid seal, measuring head, measurement of friction moment in seal, measurement of burst pressure in seal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Poprzeczne łożysko ślizgowe[Journal slide bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEPIARCZYK, Wiktor RUPETA, Marcin POTOCZNY. — Int.Cl.: F16C 33/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217800 B1 ; Udziel. 2014-01-09 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.392765 z dn. 2010-10-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217800B1.pdf

 • słowa kluczowe: łożysko ślizgowe, łożysko, łożysko poprzeczne, panew łożyska

  keywords: slide bearing, bearing, journal bearing, bearing shell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Urządzenie do smarowania łożyska wału pionowego[Grease lubrication system for vertical shaft bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEPIARCZYK, Wiktor RUPETA, Marcin POTOCZNY. — Int.Cl.: F16N 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216448 B1 ; Udziel. 2013-09-13 ; Opubl. 2014-04-30. — Zgłosz. nr P.391678 z dn. 2010-06-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216448B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Uszczelnienia z cieczą magnetoreologiczną do wałów obrotowych[Shaft packing with magnetorheological liquid for rotating shafts] / Włodzimierz OCHOŃSKI, Marcin POTOCZNY, Józef SALWIŃSKI // Hydraulika i Pneumatyka ; ISSN 1505-3954. — 2014 nr 1, s. 25–28. — Bibliogr. s. 27–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Uszczelnienie hybrydowe dla wału w układzie pionowym[Hybrid seal for a shaft in a vertical system] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Józef SALWIŃSKI, Marcin POTOCZNY. — Int.Cl.: F16J 15/43\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217813 B1 ; Udziel. 2014-01-17 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.387185 z dn. 2009-02-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217813B1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, wał pionowy, magnesy trwałe, uszczelnienie hybrydowe, wielokrawędziowe nabiegunniki, uszczelnienie labiryntowe osiowe

  keywords: magnetic fluid, vertical shaft, permanent magnets, hybrid seal, multi-edged pole pieces, axial labyrinth seal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego[Multistage seal with magnetic fluid, for a rotating shaft] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Józef SALWIŃSKI, Marcin POTOCZNY. — Int.Cl.: F16J 15/54\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217657 B1 ; Udziel. 2013-12-19 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.387154 z dn. 2009-01-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217657B1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, magnesy trwałe, wał obrotowy, wielokrawędziowe nabiegunniki, wielostopniowe uszczelnienie

  keywords: magnetic fluid, permanent magnets, multi-staged seal, rotating shaft, multi-edged pole pieces

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zawias sworzniowy o pionowej osi obrotu[Pin hinge with a vertical axis of rotation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUDEK Rafał, POTOCZNY Marcin. — Int.Cl.: E05D 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 122721 U1 ; Opubl. 2014-09-29. — Zgłosz. nr W.122721 z dn. 2010-03-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 20, s. 66. — Numer zgłoszenia macierzystego P.390574

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: