Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Potoczny, mgr inż.

asystent

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMiR-kkem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900960
1
 • [proceedings, 2010]
 • TytułBadanie ciśnienia przebicia w uszczelnieniu z cieczą magneto-reologiczną dla wałów obrotowych
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Marcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoUszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : międzynarodowa XII konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Kudowa Zdrój, 26–28 maja 2010 / pod red. Marka Gawlińskiego ; SIMP. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, cop. 2010. — S. 121–128
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [article, 2010]
 • TytułBadanie ciśnienia przebicia w uszczelnieniu z cieczą magneto-reologiczną dla wałów obrotowych
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Marcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoArmatura i Rurociągi. — 2010 R. 10 z. 3, s. 35–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [patent application, 2011]
 • TytułGłowica pomiarowa do wyznaczania granicznych warunków pracy uszczelnień z cieczą magnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, ZACHARA Bolesław, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/43textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390575 A1 ; Opubl. 2011-09-12. — Zgłosz. nr P.390575 z dn. 2010-03-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 19, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390575A1.pdf
 • słowa kluczowe: uszczelnienie z cieczą magnetyczną, głowica pomiarowa, pomiar momentu tarcia w uszczelnieniu, pomiar ciśnienia przebicia w uszczelnieniu

  keywords: magnetic fluid seal, measuring head, measurement of friction moment in seal, measurement of burst pressure in seal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [proceedings, 2003]
 • TytułKoncepcja symulatora pracy do badań endoprotez stawu kolanowego
  AutorzyMarcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoXXI Sympozjon PKM : Ustroń 2003, T. 2 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 145–150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [patent application, 2012]
 • TytułPoprzeczne łożysko ślizgowe
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEPIARCZYK Dariusz, RUPETA Wiktor, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: F16C 33/10textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392765 A1 ; Opubl. 2012-05-07. — Zgłosz. nr P.392765 z dn. 2010-10-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 10, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392765A1.pdf
 • słowa kluczowe: łożysko ślizgowe, łożysko, łożysko poprzeczne, panew łożyska

  keywords: slide bearing, bearing, journal bearing, bearing shell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [patent application, 2011]
 • TytułRęczny, samozaciskowy chwytak elementów budowlanych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUDEK Rafał, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: B66C 1/44textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 389906 A1 ; Opubl. 2011-06-20. — Zgłosz. nr P.389906 z dn. 2009-12-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 13, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL389906A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [patent application, 2012]
 • TytułSprzęgło przeciążeniowe cierne
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: RUPETA Wiktor, LEPIARCZYK Dariusz, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: F16D 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393978 A1 ; Opubl. 2012-08-27. — Zgłosz. nr P.393978 z dn. 2011-02-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 18, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393978A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [patent application, 2004]
 • TytułSymulator do badań dwukomponentowych endoprotez stawów, zwłaszcza stawu kolanowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZACHARA Bolesław, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: A61F 2/32. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 359771 A1 ; Opubl. 2004-11-02. — Zgłosz. nr P.359771 z dn. 2003-04-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2004  nr 22, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL359771A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [patent application, 2011]
 • TytułUrządzenie badawcze endoprotez stawu kolanowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUDEK Rafał, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: A61F 2/32textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390787 A1 ; Opubl. 2011-09-26. — Zgłosz. nr P.390787 z dn. 2010-03-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 20, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390787A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [patent application, 2012]
 • TytułUrządzenie do smarowania łożyska wału pionowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEPIARCZYK Dariusz, RUPETA Wiktor, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: F16N 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391678 A1 ; Opubl. 2012-01-02. — Zgłosz. nr P.391678 z dn. 2010-06-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 1, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391678A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [patent application, 2010]
 • TytułUszczelnienie hybrydowe dla wału w układzie pionowym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SALWIŃSKI Józef, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/43textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387185 A1 ; Opubl. 2010-08-16. — Zgłosz. nr P.387185 z dn. 2009-02-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2010  nr 17, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387185A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [patent application, 2010]
 • TytułWielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SALWIŃSKI Józef, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/54textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387154 A1 ; Opubl. 2010-08-02. — Zgłosz. nr P.387154 z dn. 2009-01-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2010  nr 16, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387154A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [proceedings, 2005]
 • TytułZastosowanie hydraulicznego napinacza śrub do realizacji ćwiczenia laboratoryjnego z zakresu połączeń gwintowych
  AutorzyMarcin POTOCZNY, Józef SALWIŃSKI
  ŹródłoXXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Gdynia–Jurata 2005. T. 1, Referaty plenarne i dydaktyczne / red. nauk. Wiesław Tarełko, Leonard Hempel ; Akademia Morska w Gdyni. Wydział Mechaniczny. — Gdynia : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005. — S. 193–198
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [proceedings, 2005]
 • TytułZastosowanie nowego, bezpieczniejszego rozwiązania hydraulicznego napinacza do połączeń śrubowych
  AutorzyJózef SALWIŃSKI, Marcin POTOCZNY
  ŹródłoXXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Gdynia–Jurata 2005. T. 4, Referaty sesyjne i plakatowe N-Z / red. nauk. Wiesław Tarełko, Leonard Hempel ; Akademia Morska w Gdyni. Wydział Mechaniczny. — Gdynia : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005. — S. 169–176
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [patent application, 2011]
 • TytułZawias sworzniowy o pionowej osi obrotu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUDEK Rafał, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: E05D 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390574 A1 ; Opubl. 2011-09-12. — Zgłosz. nr P.390574 z dn. 2010-03-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 19, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390574A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [implemented layout design of integrated circuits, 2014]
 • TytułZawias sworzniowy o pionowej osi obrotu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUDEK Rafał, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: E05D 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 122721 U1 ; Opubl. 2014-09-29. — Zgłosz. nr W.122721 z dn. 2010-03-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 20, s. 66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: