Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Potoczny, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900960
1
 • [referat, 2010]
 • TytułBadanie ciśnienia przebicia w uszczelnieniu z cieczą magneto-reologiczną dla wałów obrotowych
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Marcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoUszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : międzynarodowa XII konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Kudowa Zdrój, 26–28 maja 2010 / pod red. Marka Gawlińskiego ; SIMP. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, cop. 2010. — S. 121–128
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadanie ciśnienia przebicia w uszczelnieniu z cieczą magneto-reologiczną dla wałów obrotowych
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Marcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoArmatura i Rurociągi. — 2010 R. 10 z. 3, s. 35–38
3
 • [zgłoszenie patentowe, 2011]
 • TytułGłowica pomiarowa do wyznaczania granicznych warunków pracy uszczelnień z cieczą magnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, ZACHARA Bolesław, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/43textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390575 A1 ; Opubl. 2011-09-12. — Zgłosz. nr P.390575 z dn. 2010-03-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 19, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390575A1.pdf
4
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułGłowica pomiarowa do wyznaczania granicznych warunków pracy uszczelnień z cieczą magnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Bolesław ZACHARA, Marcin POTOCZNY
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/43textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217660 B1 ; Udziel. 2013-12-16 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.390575 z dn. 2010-03-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217660B1.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułInfluence of magnetorheological fluid volume onto obtained critical pressures on rotary shaft seals
  AutorzyMarcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoKey Engineering Materials. — 2012 vol. 490 Spec. topic volume on Fundamentals of machine design / ed. Waldemar Karaszewski, s. 119–127. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.490.119
6
 • [referat, 2003]
 • TytułKoncepcja symulatora pracy do badań endoprotez stawu kolanowego
  AutorzyMarcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoXXI Sympozjon PKM : Ustroń 2003, T. 2 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 145–150
7
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMotion resistance of magnetorheological fluid seals for rotating shafts
  AutorzyJ. SALWIŃSKI, M. POTOCZNY
  ŹródłoVìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 231–236
8
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułNew construction of the holder of concrete cylindrical elements
  AutorzyK. MICHALCZYK, R. DUDEK, M. POTOCZNY
  ŹródłoVìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 127–131
9
 • [referat, 2007]
 • TytułNośność złącza śrubowego utworzonego z użyciem napinacza hydraulicznego
  AutorzyMarcin POTOCZNY
  ŹródłoXXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 2, Połaczenia ; Napędy ; Przekładnie zębate, cięgnowe, sprzęgła / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — S. 81–89
10
 • [referat, 2007]
 • TytułPomiar rozkładu pola magnetycznego i ciśnienia przebicia uszczelnienia z cieczą magnetyczną wału obrotowego
  AutorzyMarian POTOCZNY, Zbigniew SZYDŁO, Józef SALWIŃSKI
  ŹródłoXXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 3, Łożyskowanie ; Łożyskowanie toczne, ślizgowe, uszczelnienia, tarcie i smarowanie ; Problemy dydaktyczne / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — S. 135–143
11
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułPoprzeczne łożysko ślizgowe
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEPIARCZYK Dariusz, RUPETA Wiktor, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: F16C 33/10textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392765 A1 ; Opubl. 2012-05-07. — Zgłosz. nr P.392765 z dn. 2010-10-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 10, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392765A1.pdf
12
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułPoprzeczne łożysko ślizgowe
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEPIARCZYK, Wiktor RUPETA, Marcin POTOCZNY
  DetailsInt.Cl.: F16C 33/10textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217800 B1 ; Udziel. 2014-01-09 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.392765 z dn. 2010-10-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217800B1.pdf
13
 • [referat, 2009]
 • TytułPrzyrząd do mechanicznego przenoszenia bloków betonowych
  AutorzyMarcin POTOCZNY, Rafał DUDEK
  ŹródłoXXIV Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Białystok–Białowieża : 14–18 września 2009 / red. nauk. Jerzy Nachimowicz ; Politechnika Białostocka. Wydział Mechaniczny. Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn. — Białystok : Oficyna Wydawnicza PB, 2009. — S. 388–392
14
 • [zgłoszenie patentowe, 2011]
 • TytułRęczny, samozaciskowy chwytak elementów budowlanych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUDEK Rafał, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: B66C 1/44textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 389906 A1 ; Opubl. 2011-06-20. — Zgłosz. nr P.389906 z dn. 2009-12-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 13, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL389906A1.pdf
15
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2012]
 • TytułRęczny, samozaciskowy chwytak elementów budowlanych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Rafał DUDEK, Marcin POTOCZNY
  DetailsInt.Cl.: B66C 1/44textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212760 B1 ; Udziel. 2012-06-18 ; Opubl. 2012-11-30. — Zgłosz. nr P.389906 z dn. 2009-12-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212760B1.pdf
16
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułRozkład pola magnetycznego w wielowystępowym uszczelnieniu z cieczą magnetyczną wału obrotowego
  AutorzyMarcin POTOCZNY, Marcin SZCZĘCH
  ŹródłoPodstawy konstrukcji maszyn – kierunki badań i rozwoju, T. 3 / red. nauk. Michał Wasilczuk ; Politechnika Gdańska. Wydział Mechaniczny. — Gdańsk : WM PG, 2011. — S. 427–435
17
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułSprzęgło przeciążeniowe cierne
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: RUPETA Wiktor, LEPIARCZYK Dariusz, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: F16D 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393978 A1 ; Opubl. 2012-08-27. — Zgłosz. nr P.393978 z dn. 2011-02-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 18, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393978A1.pdf
18
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułSprzęgło przeciążeniowe cierne
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wiktor RUPETA, Dariusz LEPIARCZYK, Marcin POTOCZNY
  DetailsInt.Cl.: F16D 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218362 B1 ; Udziel. 2014-03-17 ; Opubl. 2014-11-28. — Zgłosz. nr P.393978 z dn. 2011-02-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218362B1.pdf
19
 • [referat, 2009]
 • TytułStanowisko pomiarowe do badań uszczelnień z cieczą magnetyczną i magneto reologiczną
  AutorzyBolesław ZACHARA, Marcin POTOCZNY
  ŹródłoXXIV Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Białystok–Białowieża : 14–18 września 2009 / red. nauk. Jerzy Nachimowicz ; Politechnika Białostocka. Wydział Mechaniczny. Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn. — Białystok : Oficyna Wydawnicza PB, 2009. — S. 508–513
20
 • [zgłoszenie patentowe, 2004]
 • TytułSymulator do badań dwukomponentowych endoprotez stawów, zwłaszcza stawu kolanowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZACHARA Bolesław, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: A61F 2/32. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 359771 A1 ; Opubl. 2004-11-02. — Zgłosz. nr P.359771 z dn. 2003-04-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2004  nr 22, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL359771A1.pdf
21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułSymulator do badań dwukomponentowych endoprotez stawów, zwłaszcza stawu kolanowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bolesław ZACHARA, Marcin POTOCZNY
  DetailsInt.Cl.: A61F 2/32textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206888 B1 ; Udziel. 2010-04-15 ; Opubl. 2010-10-29. — Zgłosz. nr P.359771 z dn. 2003-04-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206888B1.pdf
22
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułUntersuchungen zu Dichtungen mit magnetorheologischen Flüssigkeiten
  AutorzyMarcin POTOCZNY, Włodzimierz OCHOŃSKI, Józef SALWIŃSKI
  ŹródłoDichtungstechnik : Jahrbuch 2013 / eds. Friedrich Berger, Sandra Kiefer. — Mannheim(Germany) : ISGATEC, 2012. — S. 276–288
23
 • [zgłoszenie patentowe, 2011]
 • TytułUrządzenie badawcze endoprotez stawu kolanowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUDEK Rafał, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: A61F 2/32textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390787 A1 ; Opubl. 2011-09-26. — Zgłosz. nr P.390787 z dn. 2010-03-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 20, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390787A1.pdf
24
 • [zgłoszenie patentowe, 2011]
 • TytułUrządzenie do przenoszenia elementów cylindrycznych, zwłaszcza kręgów betonowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUDEK Rafał, POTOCZNY Marcin, MICHALCZYK Krzysztof, GRĄDKOWSKI Piotr
  DetailsInt.Cl.: B66C 1/54textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 389968 A1 ; Opubl. 2011-07-04. — Zgłosz. nr P.389968 z dn. 2009-12-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 14, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL389968A1.pdf
25
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2012]
 • TytułUrządzenie do przenoszenia elementów cylindrycznych, zwłaszcza kręgów betonowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Rafał DUDEK, Marcin POTOCZNY, Krzysztof MICHALCZYK, Piotr GRĄDKOWSKI
  DetailsInt.Cl.: B66C 1/54textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212759 B1 ; Udziel. 2012-06-18 ; Opubl. 2012-11-30. — Zgłosz. nr P.389968 z dn. 2009-12-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212759B1.pdf