Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Potoczny, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900960Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Modelowanie rozkładu pola magnetycznego w wielowystępowych uszczelnieniach z cieczą magnetoreologicznąModeling of magnetic field distribution in multistage magnetorheological fluid seals / Marcin Potoczny, Józef SALWIŃSKI, Marcin SZCZĘCH // W: Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, Kudowa-Zdrój, 22–24 maja 2013 = Seals and sealing technology of machines and devices : XIIIth international scientific-technical conference / ed. Marek Gawliński ; SIMP. — Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, cop. 2013. — Błędnie podano nr ISBN: 078-83-87982-82-9. — ISBN: 978-83-87982-82-9. — S. 212–218. — Bibliogr. s. 217–218. — Błędnie podano nazwisko: Józef Salwińsk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Opory ruchu uszczelnień z cieczą magnetoreologiczną dla wałów obrotowychFrictional torque in magneto-rheological fluid-based seals for rotating shafts / Włodzimierz OCHOŃSKI, Marcin Potoczny, Józef SALWIŃSKI // W: Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, Kudowa-Zdrój, 22–24 maja 2013 = Seals and sealing technology of machines and devices : XIIIth international scientific-technical conference / ed. Marek Gawliński ; SIMP. — Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, cop. 2013. — Błędnie podano nr ISBN: 078-83-87982-82-9. — ISBN: 978-83-87982-82-9. — S. 226–232. — Bibliogr. s. 231–232

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Przyrząd montażowy luźno pasowanej tulei kołnierzowej, zwłaszcza tulei labiryntowego uszczelnienia wału cieczą magnetyczną[Assembly aid of a loosely interference-fitting flanged bushing, especially labyrinth sealed bushing with magnetic fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Potoczny Marcin, DUDEK Rafał, LEPIARCZYK Dariusz. — Int.Cl.: B25B 27/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 400711 A1 ; Opubl. 2013-04-15. — Zgłosz. nr P.400711 z dn. 2012-09-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 8, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL400711A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Przyrząd montażowy luźno pasowanej tulei kołnierzowej, zwłaszcza tulei labiryntowego uszczelnienia wału cieczą magnetyczną[Assembly aid of a loosely interference-fitting flanged bushing, especially labyrinth sealed bushing with magnetic fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marcin Potoczny, Rafał DUDEK, Dariusz LEPIARCZYK. — Int.Cl.: B25B 27/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222955 B1 ; Udziel. 2015-11-18 ; Opubl. 2016-09-30. — Zgłosz. nr P.400711 z dn. 2012-09-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222955B1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, uszczelnienie, tuleja kołnierzowa, przyrząd montażowy

  keywords: magnetic fluid, seal, assembly aid, flanged bushing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Urządzenie badawcze endoprotez stawu kolanowego[Device for testing knee endoprostheses] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Rafał DUDEK, Marcin Potoczny. — Int.Cl.: A61F 2/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214843 B1 ; Udziel. 2013-01-28 ; Opubl. 2013-09-30. — Zgłosz. nr P.390787 z dn. 2010-03-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214843B1.pdf

 • słowa kluczowe: badania, endoproteza, staw kolanowy, urządzenie badawcze

  keywords: endoprosthesis, knee, testing, device for testing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: