Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Potoczny, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900960Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułModelowanie rozkładu pola magnetycznego w wielowystępowych uszczelnieniach z cieczą magnetoreologiczną
  AutorzyMarcin Potoczny, Józef SALWIŃSKI, Marcin SZCZĘCH
  ŹródłoUszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, Kudowa-Zdrój, 22–24 maja 2013 / ed. Marek Gawliński ; SIMP. — Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, cop. 2013. — S. 212–218
2
 • [referat, 2013]
 • TytułOpory ruchu uszczelnień z cieczą magnetoreologiczną dla wałów obrotowych
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Marcin Potoczny, Józef SALWIŃSKI
  ŹródłoUszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, Kudowa-Zdrój, 22–24 maja 2013 / ed. Marek Gawliński ; SIMP. — Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, cop. 2013. — S. 226–232
3
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułPrzyrząd montażowy luźno pasowanej tulei kołnierzowej, zwłaszcza tulei labiryntowego uszczelnienia wału cieczą magnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Potoczny Marcin, DUDEK Rafał, LEPIARCZYK Dariusz
  DetailsInt.Cl.: B25B 27/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 400711 A1 ; Opubl. 2013-04-15. — Zgłosz. nr P.400711 z dn. 2012-09-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 8, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL400711A1.pdf
4
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułPrzyrząd montażowy luźno pasowanej tulei kołnierzowej, zwłaszcza tulei labiryntowego uszczelnienia wału cieczą magnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marcin Potoczny, Rafał DUDEK, Dariusz LEPIARCZYK
  DetailsInt.Cl.: B25B 27/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222955 B1 ; Udziel. 2015-11-18 ; Opubl. 2016-09-30. — Zgłosz. nr P.400711 z dn. 2012-09-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222955B1.pdf
5
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2013]
 • TytułUrządzenie badawcze endoprotez stawu kolanowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Rafał DUDEK, Marcin Potoczny
  DetailsInt.Cl.: A61F 2/32textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214843 B1 ; Udziel. 2013-01-28 ; Opubl. 2013-09-30. — Zgłosz. nr P.390787 z dn. 2010-03-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214843B1.pdf