Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Piwowarczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6796-9719 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Projektowanie oprogramowania zgodnego z profilem Ravenscar[Ravenscar profile software design] / Jacek PIWOWARCZYK // W: Współczesne problemy systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red.: Andrzeja Kwietnia i Piotra Gaja. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — ISBN10: 8320430232. — S. 283–292. — Bibliogr. s. 292

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • RTCP-net approach to verification of embedded systems implemented in Ada / Marcin SZPYRKA, Piotr MATYASIK, Jacek PIWOWARCZYK // W: DESDes'06 : a proceedings volume from the 3\textsuperscript{rd} IFAC workshop on Discrete-Events System Design 2006 : Rydzyna, Poland, 26–28 September 2006 / eds.: Marian Adamski [et al.] ; IFAC. — Zielona Góra : International Federation of Automatic Control, University of Zielona Góra Press, 2006. — S. 203–208. — Bibliogr. s. 208, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Strategia przetwarzania wiedzy w wielopopulacyjnym algorytmie ewolucyjnymKnowledge processing strategy in the multi-population evolutionary algorithm / Piotr KADŁUCZKA, Wojciech CHMIEL, Jacek PIWOWARCZYK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2009 t. 13 z. 2, s. 325–331. — Bibliogr. s. 331, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-02/Auto19.pdf

 • słowa kluczowe: system wieloagentowy, wielopopulacyjny algorytm ewolucyjny, zagadnienie komiwojażera

  keywords: multi agent system, traveling salesman problem, multi population evolutionary algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Studies of the DC and AC hopping electrical conductivity in ferroelectric $Pb[(Fe_{1/3}Sb_{2/3})_{X}Ti_{Y}Zr_{Z}]O_{3}$Badania stało- i zmiennoprądpowego hoppingowego przewodnictwa elektrycznego w ferroelektrycznym $Pb[(Fe_{1/3}Sb_{2/3})_{X}Ti_{Y}Zr_{Z}]O_{3}$ / Andrzej Osak, Jacek PIWOWARCZYK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 108 z. 22. Nauki Podstawowe = Fundamental Sciences ; ISSN 2081-2671. — 2011 nr 1–NP, s. 59–75. — Bibliogr. s. 73–75, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Współbieżny algorytm ewolucyjny wykorzystujący mechanizm samoadaptacjiConcurrent evolutionary algorithm with self-adaptation / Piotr KADŁUCZKA, Jacek PIWOWARCZYK, Wojciech CHMIEL // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2007 t. 11 z. 1–2, s. 161–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-1-2/Auto13.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie języka UML do projektowania programów w języku AdaApplying UML language for developing Ada programs / Jacek PIWOWARCZYK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2003 t. 7 z. 1–2, s. 237–243. — Bibliogr. s. 243, Streszcz., Summ.. — Materiał był prezentowany na XV [piętnastym] międzynarodowym sympozjum „Zastosowania teorii systemów” : Zakopane '2003

 • słowa kluczowe: UML, programowanie, język UML, język Ada

  keywords: UML, UML language, Ada programs, Ada language

  cyfrowy identyfikator dokumentu: