Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Czupryński, mgr

asystent

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzfj, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 602c8f679543c7410626dffd

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2003]
 • TytułAn assessment of the hydraulic properties and performance of a subsurface flow constructed wetland, Nowa Słupia, Poland
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Wojciech CHMURA, Piotr Małoszewski, Jarosław M. NĘCKI, Teresa Ozimek, Mirosław ZIMNOCH
  ŹródłoConstructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment Scale : EU 5textsuperscript{th} FP RTD PRIMROSE “PRocess based Integrated Management of constructed and Riverine wetlands for Optimal control of wastewater at catchment ScalE” (EVK1-CT 2000-00065) : LIFE environment project “Sustainable wastewater purification in Estonian small municipalities” (ENV/EE/00924) : [29 September to 2 October Tartu, Estonia] : international conference : conference proceedings / eds. Ülo Mander, Christina Vohla, Age Poom ; University of Tartu. Institute of Geography ; Norwegian Centre for Soil and Environmental Research. — Tartu : UT IG, 2003. — s. 205–208
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2003]
 • TytułApplication of the static chamber method for gas emission measurement from a constructed wetland
  AutorzyJarosław M. NĘCKI, Mirosław ZIMNOCH, Wojciech CHMURA, Piotr CZUPRYŃSKI
  ŹródłoConstructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment Scale : EU 5textsuperscript{th} FP RTD PRIMROSE “PRocess based Integrated Management of constructed and Riverine wetlands for Optimal control of wastewater at catchment ScalE” (EVK1-CT 2000-00065) : LIFE environment project “Sustainable wastewater purification in Estonian small municipalities” (ENV/EE/00924) : [29 September to 2 October Tartu, Estonia] : international conference : conference proceedings / eds. Ülo Mander, Christina Vohla, Age Poom ; University of Tartu. Institute of Geography ; Norwegian Centre for Soil and Environmental Research. — Tartu : UT IG, 2003. — S. 289–291
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania emisji metanu z hydrofitowych oczyszczalni ścieków
  AutorzyJ. M. NĘCKI, P. CZUPRYŃSKI, W. Chmura, M. ZIMNOCH
  ŹródłoXXVI [Dwudzieste szóste] sympozjum naukowe nt. Chromatograficzne metody badania związków organicznych : 5–6. czerwca 2002 Katowice – Szczyrk : streszczenia / Uniwersytet Śląski. Instytut Chemii [etc.]. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 129
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2003]
 • TytułHydraulic characteristics of a constructed wetland: implications for pollutant removal
  AutorzyP. WACHNIEW, P. CZUPRYŃSKI, P. Maloszewski, T. Ozimek
  ŹródłoGeophysical Research Abstracts [Dokument elektroniczny] : EGS-AGU-EUG joint assembly : Nice, France, 06–11 April 2003, Vol. 5 / European Geophysical Society. — [France : EGS], 2003. — S. 1–2 [Sekcja Hydrogeological Sciences HS 26 EAE03-A-11959]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułHydraulic characteristics of a wastewater treatment pond evaluated through tracer test and multi-flow mathematical approach
  AutorzyP. Małoszewski, P. WACHNIEW, P. CZUPRYŃSKI
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2006 vol. 15 no. 1, s. 105–110. — tekst: https://goo.gl/v6BTdR
 • keywords: mathematical modelling, multi-flow dispersion model, constructed wetland, tracer test, duckweed pond

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2005]
 • TytułHydraulic characteristics of artificial gravel beds derived from results of tracer tests
  AutorzyP. WACHNIEW, P. Małoszewski, P. CZUPRYŃSKI
  ŹródłoGeophysical Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2005 vol. 7, s. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2003]
 • TytułHydraulic characteristics of constructed wetlands evaluated by means of tracer tests
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Piotr Maloszewski
  Źródło“Trace elements and isotopes in geochemistry – fluids and solids” : Proceedingsband zum Workshop am Geologischen Institut der TU Bergakademie Freiberg am 20. Juni 2003 : 54. Berg- und Hüttenmännischer Tag / eds. B. Merkel, Ch. Wolkersdorfer, A. Hasche ; TU Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Geologie. — Freiberg : TU Bergakademie, 2003. — S. 83–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2002]
 • TytułIsotope and tracer techniques in studies of constructed wetlands: the PRIMROSE project example
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI
  ŹródłoVI [Sixth] isotope workshop : 29. June – 4. July 2002, Tallinn, Estonia : abstracts / European Society for Isotope Research. — Tallinn : Institute of Geology at Tallinn Technical University, 2002. — S. 124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2003]
 • Tytuł{em Lemnaceae} in wastewater treatment – case study, Mniow, Poland
  AutorzyTeresa Ozimek, Piotr CZUPRYŃSKI
  ŹródłoConstructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment Scale : EU 5textsuperscript{th} FP RTD PRIMROSE “PRocess based Integrated Management of constructed and Riverine wetlands for Optimal control of wastewater at catchment ScalE” (EVK1-CT 2000-00065) : LIFE environment project “Sustainable wastewater purification in Estonian small municipalities” (ENV/EE/00924) : [29 September to 2 October Tartu, Estonia] : international conference : conference proceedings / eds. Ülo Mander, Christina Vohla, Age Poom ; University of Tartu. Institute of Geography ; Norwegian Centre for Soil and Environmental Research. — Tartu : UT IG, 2003. — S. 302–307
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • [referat, 2003]
 • TytułTen years' experience of constructed wetlands in Poland
  AutorzyTeresa Ozimek, Piotr CZUPRYŃSKI
  ŹródłoConstructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment Scale : EU 5textsuperscript{th} FP RTD PRIMROSE “PRocess based Integrated Management of constructed and Riverine wetlands for Optimal control of wastewater at catchment ScalE” (EVK1-CT 2000-00065) : LIFE environment project “Sustainable wastewater purification in Estonian small municipalities” (ENV/EE/00924) : [29 September to 2 October Tartu, Estonia] : international conference : conference proceedings / eds. Ülo Mander, Christina Vohla, Age Poom ; University of Tartu. Institute of Geography ; Norwegian Centre for Soil and Environmental Research. — Tartu : UT IG, 2003. — S. 163–167
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułTracer test in Hobo l Creek, Norway, under different flow conditions
  AutorzyAnders Wörman [et al.], Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Aaron Packman
  ŹródłoHydrophysical processes and systems : thirty years of water resources department / eds. Jarosław J. Napiórkowski, Paweł M. Rowiński ; Polish Academy of Sciences. Committee of Geophysics. Institute of Geophysics. — Warszawa : Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 2005. — S. 517–526
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2005]
 • TytułTryt jako znacznik przepływu w hydrofitowych oczyszczalniach ścieków
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Piotr Małoszewski
  ŹródłoTechnika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — S. 21–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2004]
 • TytułUse of tracer tests to evaluate hydraulic properties of constructed wetlands
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Piotr Małoszewski
  ŹródłoTracers and tracing methods TRACER 3 : 22–24 June 2004, Ciechocinek, Poland : proceedings / Warsaw University of Technology. Faculty of Process and Chemical Engineering. Institute of Nuclear Chemistry and Technology ; Laboratoire des Sciences du Génie Chemique ; International Atomic Energy Agency. — Warszawa : INChT, 2004. — S. 157–162
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: