Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Czupryński, mgr

asystent

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzfj, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 602c8f679543c7410626dffdStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1611104
202211
200622
20053111
2004211
200366
200222
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem16313
202211
200622
2005312
2004211
200366
2002211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem16610
202211
2006211
2005321
200422
200366
2002211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16313
202211
200622
200533
200422
200366
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem16115
202211
200622
200533
200422
200366
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16214
202211
2006211
200533
200422
200366
2002221
 • An assessment of an ion exchange resin system for the removal and recovery of Ni, Hg, and Cr from wet flue gas desulphurization wastewater - a pilot study / Piotr CZUPRYŃSKI, Maciej Płotka, Piotr Glamowski, Witold Żukowski, Tomasz BAJDA // RSC Advances [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2046-2069. — 2022 vol. 12 iss. 9, s. 5145-5156. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5155-5156, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-10. — P. Czupryński - dod. afiliacja: PGE Energia Ciepła S. A., Warszawa, Poland. — tekst: https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d1ra09426b?page=search

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/D1RA09426B

2
 • An assessment of the hydraulic properties and performance of a subsurface flow constructed wetland, Nowa Słupia, Poland / Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Wojciech CHMURA, Piotr Małoszewski, Jarosław M. NĘCKI, Teresa Ozimek, Mirosław ZIMNOCH // W: Constructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment Scale : EU 5\textsuperscript{th} FP RTD PRIMROSE “PRocess based Integrated Management of constructed and Riverine wetlands for Optimal control of wastewater at catchment ScalE” (EVK1-CT 2000-00065) : LIFE environment project “Sustainable wastewater purification in Estonian small municipalities” (ENV/EE/00924) : [29 September to 2 October Tartu, Estonia] : international conference : conference proceedings / eds. Ülo Mander, Christina Vohla, Age Poom ; University of Tartu. Institute of Geography ; Norwegian Centre for Soil and Environmental Research. — Tartu : UT IG, 2003. — (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis ; ISSN 1406-3069 ; 94). — Opis częśc. wg wstępu. — s. 205–208

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of the static chamber method for gas emission measurement from a constructed wetland / Jarosław M. NĘCKI, Mirosław ZIMNOCH, Wojciech CHMURA, Piotr CZUPRYŃSKI // W: Constructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment Scale : EU 5\textsuperscript{th} FP RTD PRIMROSE “PRocess based Integrated Management of constructed and Riverine wetlands for Optimal control of wastewater at catchment ScalE” (EVK1-CT 2000-00065) : LIFE environment project “Sustainable wastewater purification in Estonian small municipalities” (ENV/EE/00924) : [29 September to 2 October Tartu, Estonia] : international conference : conference proceedings / eds. Ülo Mander, Christina Vohla, Age Poom ; University of Tartu. Institute of Geography ; Norwegian Centre for Soil and Environmental Research. — Tartu : UT IG, 2003. — (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis ; ISSN 1406-3069 ; 94). — Opis częśc. wg wstępu. — S. 289–291

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania emisji metanu z hydrofitowych oczyszczalni ścieków[Investigation of methane emmission from costructed wetlands] / J. M. NĘCKI, P. CZUPRYŃSKI, W. Chmura, M. ZIMNOCH // W: XXVI [Dwudzieste szóste] sympozjum naukowe nt. Chromatograficzne metody badania związków organicznych : 5–6. czerwca 2002 Katowice – Szczyrk : streszczenia / Uniwersytet Śląski. Instytut Chemii [etc.]. — [Polska : s. n.], [2002]. — Opis częśc. wg okł. — S. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hydraulic characteristics of a constructed wetland: implications for pollutant removal / P. WACHNIEW, P. CZUPRYŃSKI, P. Maloszewski, T. Ozimek // W: Geophysical Research Abstracts [Dokument elektroniczny] : EGS-AGU-EUG joint assembly : Nice, France, 06–11 April 2003, Vol. 5 / European Geophysical Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : EGS], 2003. — S. 1–2 [Sekcja Hydrogeological Sciences HS 26 EAE03-A-11959]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hydraulic characteristics of a wastewater treatment pond evaluated through tracer test and multi-flow mathematical approach / P. Małoszewski, P. WACHNIEW, P. CZUPRYŃSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 1, s. 105–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/v6BTdR

 • keywords: mathematical modelling, multi-flow dispersion model, constructed wetland, tracer test, duckweed pond

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Hydraulic characteristics of artificial gravel beds derived from results of tracer tests / P. WACHNIEW, P. Małoszewski, P. CZUPRYŃSKI // Geophysical Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1607-7962. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — 2005 vol. 7, s. [1–2]. — CD-ROM z czasopismem w wersji elektronicznej dołączony do programu naukowego konferencji wydanej w wersji drukowanej. — Oznaczenie abstraktu EGU05-A-04072. — CD-ROM z czasopismem w wersji elektronicznej dołączony do programu naukowego konferencji wydanej w wersji drukowanej. — Oznaczenie abstraktu EGU05-A-04072. — European Geosciences Union : general assembly : Vienna, 24–29 April 2005. — [Vienna : EGU, 2005]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Hydraulic characteristics of constructed wetlands evaluated by means of tracer tests / Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Piotr Maloszewski // W: “Trace elements and isotopes in geochemistry – fluids and solids” : Proceedingsband zum Workshop am Geologischen Institut der TU Bergakademie Freiberg am 20. Juni 2003 : 54. Berg- und Hüttenmännischer Tag / eds. B. Merkel, Ch. Wolkersdorfer, A. Hasche ; TU Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Geologie. — Freiberg : TU Bergakademie, 2003. — (Wissenschaftliche Mitteilungen / Technische Universität Bergakademie, Institut für Geologie ; ISSN 1433-1284 ; 24). — S. 83–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Isotope and tracer techniques in studies of constructed wetlands: the PRIMROSE project example / Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI // W: VI [Sixth] isotope workshop : 29. June – 4. July 2002, Tallinn, Estonia : abstracts / European Society for Isotope Research. — Tallinn : Institute of Geology at Tallinn Technical University, 2002. — S. 124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • {\em Lemnaceae} in wastewater treatment – case study, Mniow, Poland / Teresa Ozimek, Piotr CZUPRYŃSKI // W: Constructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment Scale : EU 5\textsuperscript{th} FP RTD PRIMROSE “PRocess based Integrated Management of constructed and Riverine wetlands for Optimal control of wastewater at catchment ScalE” (EVK1-CT 2000-00065) : LIFE environment project “Sustainable wastewater purification in Estonian small municipalities” (ENV/EE/00924) : [29 September to 2 October Tartu, Estonia] : international conference : conference proceedings / eds. Ülo Mander, Christina Vohla, Age Poom ; University of Tartu. Institute of Geography ; Norwegian Centre for Soil and Environmental Research. — Tartu : UT IG, 2003. — (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis ; ISSN 1406-3069 ; 94). — Opis częśc. wg wstępu. — S. 302–307. — Bibliogr. s. 307

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Roślinne oczyszczalnie ścieków : przewodnik dla gmin[Constructed wetlands : guide for communities] / Tomasz BERGIER, Andrzej Czech, Piotr CZUPRYŃSKI, Agnieszka Łopata, Przemysław WACHNIEW, Joanna WOJTAL. — Kraków : Natural Systems, 2004. — 32 s.. — ISBN10: 83-920509-0-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Study of hydraulic parameters in heterogeneous gravel beds: constructed wetland in Nowa Słupia (Poland) / Piotr Małoszewski, Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI // Journal of Hydrology (Amsterdam) / European Geophysical Society ; ISSN 0022-1694. — 2006 vol. 331 iss. 3–4, s. 630–642. — Bibliogr. s. 641–642, Summ.. — tekst: https://goo.gl/dfdz64

 • keywords: constructed wetlands, mathematical modelling, heterogeneous medium, tracer tests, hydraulic parameters, Nowa Slupia (Poland)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jhydrol.2006.06.014

13
 • Ten years' experience of constructed wetlands in Poland / Teresa Ozimek, Piotr CZUPRYŃSKI // W: Constructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment Scale : EU 5\textsuperscript{th} FP RTD PRIMROSE “PRocess based Integrated Management of constructed and Riverine wetlands for Optimal control of wastewater at catchment ScalE” (EVK1-CT 2000-00065) : LIFE environment project “Sustainable wastewater purification in Estonian small municipalities” (ENV/EE/00924) : [29 September to 2 October Tartu, Estonia] : international conference : conference proceedings / eds. Ülo Mander, Christina Vohla, Age Poom ; University of Tartu. Institute of Geography ; Norwegian Centre for Soil and Environmental Research. — Tartu : UT IG, 2003. — (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis ; ISSN 1406-3069 ; 94). — Opis częśc. wg wstępu. — S. 163–167. — Bibliogr. s. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Tracer test in Hob\o l Creek, Norway, under different flow conditions / Anders Wörman [et al.], Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Aaron Packman // W: Hydrophysical processes and systems : thirty years of water resources department / eds. Jarosław J. Napiórkowski, Paweł M. Rowiński ; Polish Academy of Sciences. Committee of Geophysics. Institute of Geophysics. — Warszawa : Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 2005. — (Acta Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; ISSN 0001-5725 ; vol. 53 no. 4 spec. iss.). — S. 517–526. — Bibliogr. s. 525–526, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Tryt jako znacznik przepływu w hydrofitowych oczyszczalniach ściekówTritium as a tracer of flow in constructed wetlands / Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Piotr Małoszewski // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 21–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Use of tracer tests to evaluate hydraulic properties of constructed wetlands / Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Piotr Małoszewski // W: Tracers and tracing methods TRACER 3 : 22–24 June 2004, Ciechocinek, Poland : proceedings / Warsaw University of Technology. Faculty of Process and Chemical Engineering. Institute of Nuclear Chemistry and Technology ; Laboratoire des Sciences du Génie Chemique ; International Atomic Energy Agency. — Warszawa : INChT, 2004. — ISBN10: 8390969025. — S. 157–162. — Bibliogr. s. 161–162, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: