Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Łoziak, mgr inż.

specjalista

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kan, * Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania eksperymentalne możliwości transmisji danych w budynkowej sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem modemów PLC HomePlug
  AutorzyZdzisław PAPIR, Jacek DAŃDA, Krzysztof ŁOZIAK, Jacek WSZOŁEK, Marek NATKANIEC, Władysław ŁOZIAK
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2007 nr 3, s. 52–56
2
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułBadania właściwości termicznych wybranych budynków AGH i miasteczka studenckiego
  AutorzyK. Chachaj, A. Raźniak, M. FILIPOWICZ, W. ŁOZIAK
  ŹródłoPaliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 139–146
3
 • [referat, 2003]
 • TytułComparative tests of flickermeters
  AutorzyMarcin SZLOSEK, Marcin Piekarz, Zbigniew HANZELKA, Andrzej BIEŃ, Władysław ŁOZIAK, Krzysztof PIĄTEK, Robert PIETRUCHA, [et al.]
  ŹródłoCIRED 2003 : 17textsuperscript{th} international conference and exhibition on Electricity distribution : Barcelona 12–15 May 2003. Session 2, Power quality and EMC : technical reports. — [Spain : s. n.], [2003]. — S. [1–5]
4
 • [referat, 2009]
 • TytułKoszty złej jakości energii elektrycznej – analiza przypadku
  AutorzyAndrzej Kowal, Krzysztof PIĄTEK, Władysław ŁOZIAK, Zbigniew HANZELKA, Ryszard Pawełek, Antoni Klajn, Jerzy Tenerowicz
  ŹródłoMateriały międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : perspektywy i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 24–26 września 2009, T. 1 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Fundacja Polska Miedź, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2009. — S. 199–203
5
 • [referat, 2003]
 • TytułMeasurements of the power quality factors at the coupling point of distribution and transmission systems
  AutorzyMarcin Chechelski, Marcin Włodarczyk, Zbigniew HANZELKA, Władysław ŁOZIAK, Robert JAROCHA, Jan STRZAŁKA, Marek ROGÓŻ
  ŹródłoEPQU'03 : Electrical Power Quality and Utilisation : 7textsuperscript{th} [seventh] international conference : September 17–19, 2003, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek, Ryszard Klempka. — Łódź ; Kraków : Technical University of Lodz. Institute of Electrical Power Engineering ; AGH-University of Science and Technology. Department of Electrical Drive and Industrial Equipment Control, 2003. — S. 261–267
6
 • [referat, 2003]
 • TytułMeasurements of the power quality factors at the coupling point of distribution and transmission systems
  AutorzyChechelski M., Włodarczyk M., HANZELKA Z., ŁOZIAK W., JAROCHA R., STRZAŁKA J., Rogoż M.
  ŹródłoCIRED 2003 : 17textsuperscript{th} international conference and exhibition on Electricity distribution : Barcelona 12–15 May 2003. Session 2, Power quality and EMC : technical reports. — [Spain : s. n.], [2003]. — S. [1–6]
7
 • [referat, 2003]
 • TytułMeasurements of the power quality factors at the coupling point of distribution and transmission systems
  AutorzyChechelski M., Włodarczyk M., HANZELKA Z., ŁOZIAK W., JAROCHA R., Rogoż M., STRZAŁKA J.
  ŹródłoFault and disturbance analysis conference : May 5–6, 2003 Atlanta, Georgia / Georgia Tech Professional Education. — [USA : s. n.], [2003]. — S. 1–11
8
 • [referat, 2009]
 • TytułMonitorowanie wskaźników jakości energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych
  AutorzyGrzegorz Błajszczak, Krzysztof Chmielowiec, Andrzej FIRLIT, Zbigniew HANZELKA, Władysław ŁOZIAK, Marej ROGÓŻ, Magdalena Wasiluk-Hassa
  ŹródłoAutomatyka, elektryka, zakłócenia : konferencja – 2009 : Jurata 3–6 czerwca 2009 / red. Zbigniew R. Kwiatkowski ; INFOTECH. — Gdańsk, INFOTECH, 2009. — S. 57–68
9
 • [referat, 2009]
 • TytułMonitorowanie wskaźników jakości energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych
  AutorzyMagdalena Wasiluk-Hassa, Grzegorz Błajszczak, Andrzej FIRLIT, Władysław ŁOZIAK, Marek ROGÓŻ, Krzysztof Chmielowiec, Zbigniew HANZELKA
  ŹródłoAPE'09 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 3–5 czerwca 2009. T. 2, Automatyka i pomiary zabezpieczenia, sterowanie, regulacja, pomiary, rejestracja, diagnostyka, zastosowania informatyki / Politechnika Gdańska. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : PG], [2009]. — S. 73–87
10
 • [referat, 2003]
 • TytułOkreślenie wartości wskaźników jakości energii elektrycznej w punktach zasilania sieci rozdzielczej 110 kV
  AutorzyChechelski M., Włodarczyk M., HANZELKA Z., ŁOZIAK W., STRZAŁKA J., Rogóż M.
  ŹródłoAPE 2003 : Aktualne problemy w elektroenergetyce : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 11–13 czerwca 2003. T. 2, Automatyka i pomiary: sterowanie i regulacja, zabezpieczenia, pomiary, rejestracja, diagnostyka, zastosowanie informatyki / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : PG], [2003]. — S. 189–201
11
 • [referat, 1995]
 • TytułTranzystorowy przemiennik [częstotliwości] do nagrzewania indukcyjnego
  AutorzyAleksy KURBIEL, Władysław ŁOZIAK, Zbigniew WARADZYN, Roman KIEROŃSKI
  ŹródłoSENE'95 : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : II konferencja : Łódź–Arturówek, 15–17 listopada 1995 r, T. 2 / Politechnika Łódzka. Instytut Automatyki. — Łódź : PŁ IA, 1995. — S. 396–401
12
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2001]
 • TytułUkład do nagrzewania indukcyjnego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Aleksy KURBIEL, Władysław ŁOZIAK, Zbigniew WARADZYN, Roman KIEROŃSKI
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: H05B 6/02. — Polska. — Opis patentowy ; PL 180577 B1 ; Udziel. 2000-09-11 ; Opubl. 2001-02-28. — Zgłosz. nr P.317587 z dn. 1996-12-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL180577B1.pdf
13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2000]
 • TytułUkład regulacji łuku pieca łukowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Aleksy KURBIEL, Władysław ŁOZIAK, Zbigniew WARADZYN, Roman KIEROŃSKI
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{6}: H05B 7/144. — Polska. — Opis patentowy ; PL 178224 B1 ; Udziel. 1999-09-03 ; Opubl. 2000-03-31. — Zgłosz. nr P.311099 z dn. 1995-10-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL178224B1.pdf
14
 • [referat, 2003]
 • TytułVoltage dips and short supply interruptions in contracts for the electric power supply from high voltage transmission systems
  AutorzyMatusz G., Maj T., HANZELKA Z., ŁOZIAK W.
  ŹródłoPCIM 2003 Europe : official proceedings of the ninth European power quality conference : May 20–22, 2003 : Nürnberg, Germany. — [Germany : s. n.], [2003]. — S. 69–74
15
 • [referat, 2003]
 • TytułVoltage dips and short supply interruptions in contracts for the electric power supply from high voltage transmission systems
  AutorzyMatusz G., Maj T., HANZELKA Z., ŁOZIAK W.
  ŹródłoFault and disturbance analysis conference : May 5–6, 2003 Atlanta, Georgia / Georgia Tech Professional Education. — [USA : s. n.], [2003]. — S. 1–9
16
 • [referat, 2003]
 • TytułZapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu w kontrakcie na dostawę energii elektrycznej w sieciach wysokiego napięcia
  AutorzyMatusz G., Maj T., HANZELKA Z., ŁOZIAK W.
  ŹródłoJakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce : zmiany napięcia w sieciach NN : Jelenia Góra, 8–9 maja 2003 r. / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2003]. — S. 77–84