Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rogóż, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kan, * Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1394
200933
200733
2005211
200411
2003413
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1367
200933
2007312
2005211
200411
200344
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem13112
200933
2007312
200522
200411
200344
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1313
200933
200733
200522
200411
200344
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1313
200933
200733
200522
200411
200344
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1385
2009321
2007321
2005211
200411
20034311
 • IEC flickermeter used in power system monitoring. Pt. 1, comparative testsMiernik wahań napięcia IEC do pomiarów w systemie elektroenergetycznym. Cz. 1, Testy porównawcze / Marcin SZLOSEK, Zbigniew HANZELKA, Andrzej BIEŃ, Marek Hartman, Marek ROGÓŻ // Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej ; ISSN 1234-6789. — 2003 vol. 9 no. 1, s. 5–21. — Bibliogr. s. 20, Summ., Streszcz.. — EPQU 2003 : Electrical Power Quality and Utilisation : 7 [Seventh] international conference : 17–19 September 2003, Kraków. — tekst: http://www.epqu.agh.edu.pl/archives/journal/v9i1/v9i1_01.pdf

 • słowa kluczowe: test, jakość energii elektrycznej, wahania napięcia, migotanie światła, miernik migotania światła

  keywords: flicker, flickermeter, test, voltage fluctuations, electrical powee quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • IEC flickermeter used in the power system monitoring. Pt. 2, investigation of the flickermeter model sensitivityMiernik wahań napięcia IEC do pomiarów w systemie elektroenergetycznym. Cz. 2, badania czułości modelu miernika / Marek ROGÓŻ, Andrzej BIEŃ, Zbigniew HANZELKA, Marcin SZLOSEK, Marek Hartman // Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej ; ISSN 1234-6789. — 2003 vol. 9 no. 1, s. 23–27. — Bibliogr. s. 26, Summ., Streszcz.. — EPQU 2003 : Electrical Power Quality and Utilisation : 7 [Seventh] international conference : 17–19 September 2003, Kraków. — tekst: http://www.epqu.agh.edu.pl/archives/journal/v9i1/v9i1_02.pdf

 • słowa kluczowe: model, jakość energii elektrycznej, wrażliwość, migotanie światła, miernik migotania światła

  keywords: model, sensitivity, flicker, flickermeter, electrical power quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Measurements of the power quality factors at the coupling point of distribution and transmission systems / Marcin Chechelski, Marcin Włodarczyk, Zbigniew HANZELKA, Władysław ŁOZIAK, Robert JAROCHA, Jan STRZAŁKA, Marek ROGÓŻ // W: EPQU'03 : Electrical Power Quality and Utilisation : 7\textsuperscript{th} [seventh] international conference : September 17–19, 2003, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek, Ryszard Klempka. — Łódź ; Kraków : Technical University of Lodz. Institute of Electrical Power Engineering ; AGH-University of Science and Technology. Department of Electrical Drive and Industrial Equipment Control, 2003. — ISBN10: 8391429679. — S. 261–267. — Bibliogr. s. 267, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Model of the harmonic analyzer for the needs of power quality assessment / Marek ROGÓŻ // W: EPQU '05 : Electrical Power Quality and Utilisation : 8th international conference : September 21–23, 2005, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek. — Łódź : Technical University. Institute of Electrical Power Engineering, 2005. — S. 281–289. — Bibliogr. s. 289, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Monitorowanie wskaźników jakości energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych[Power quality monitoring in transmission and distribution networks] / Grzegorz Błajszczak, Krzysztof Chmielowiec, Andrzej FIRLIT, Zbigniew HANZELKA, Władysław ŁOZIAK, Marej ROGÓŻ, Magdalena Wasiluk-Hassa // W: Automatyka, elektryka, zakłócenia : konferencja – 2009 : Jurata 3–6 czerwca 2009 / red. Zbigniew R. Kwiatkowski ; INFOTECH. — Gdańsk, INFOTECH, 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-921711-7-1. — S. 57–68. — Bibliogr. s. 67–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Monitorowanie wskaźników jakości energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach przesyłowychMonitoring of power quality indices in industrial power networks / Magdalena Wasiluk-Hassa, Grzegorz Błajszczak, Andrzej FIRLIT, Władysław ŁOZIAK, Marek ROGÓŻ, Krzysztof Chmielowiec, Zbigniew HANZELKA // W: APE'09 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 3–5 czerwca 2009. T. 2, Automatyka i pomiary zabezpieczenia, sterowanie, regulacja, pomiary, rejestracja, diagnostyka, zastosowania informatyki = Present-day problems of power engineering : the XIV\textsuperscript{th} international scientific conference. Vol. 2, Automatics and measurement protection, control, regulation, measurement, recording, diagnostics application of informatics / Politechnika Gdańska. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : PG], [2009]. — S. 73–87. — Bibliogr. s. 86, Summ.. — Toż w: APE'09 [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 3–5 czerwca 2009 / Katedra Elektroenergetyki. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Politechnika Gdańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : PG, 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 73–87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Power system harmonic estimation using neural networks / Bogusław ŚWIĄTEK, Marek ROGÓŻ, Zbigniew HANZELKA // W: Electrical power quality and utilisation [Dokument elektroniczny] : 9th international conference : Barcelona, 9–11 October 2007 / Technical University of Catalonia. Electrical Engineering Department. CITEA - Centre of Technological Innovation in Static Converters and Drives, Technical University of Łódź, AGH University of Science and Technology in Cracow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona] : CIMNE- International Center for Numerical Methods in Engineering, [2007]. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-84-691-0057-8. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EPQU.2007.4424245

8
 • System monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej – ocena techniczna i warunki kontraktuThe power quality monitoring system – technical assessment and conditions of contract / Marek ROGÓŻ, Zbigniew HANZELKA // W: „Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce” : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 14–16 marca 2007 r. : materiały konferencyjne. — Warszawa : APS Energia Sp. z o. o., 2007. — ISBN10: 83-918709-7-9. — S. 6.1–6.9. — Bibliogr. s. 6.9, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • System oceny jakości energii elektrycznej dla potrzeb określenia warunków technicznych pzyłączenia odbiornikówPower quality assessment system for the purposes of determination of technical conditions for connecting loads / Marek ROGÓŻ // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 65–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The design and construction of a power quality parameters recorder / Marek ROGÓŻ, Zbigniew HANZELKA // W: Electrical power quality and utilisation [Dokument elektroniczny] : 9th international conference : Barcelona, 9–11 October 2007 / Technical University of Catalonia. Electrical Engineering Department. CITEA - Centre of Technological Innovation in Static Converters and Drives, Technical University of Łódź, AGH University of Science and Technology in Cracow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona] : CIMNE- International Center for Numerical Methods in Engineering, [2007]. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-84-691-0057-8. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The IEC flickermeter modelModel miernika migotania światła / Marek ROGÓŻ // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2003 t. 22 z. 1, s. 36–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: jakość energii, model, wrażliwość, miernik migotania światła

  keywords: model, flickermeter, sensibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • W trosce o przyszłość – jakość energii elektrycznejConcern with the future – quality of electric energy / Marek ROGÓŻ // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2005 R. 73 nr 3, s. 6–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, parametry jakościowe

  keywords: electric energy, quality parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wyznaczanie wartości skutecznej, współczynnika asymetrii oraz zapadów napięcia dla potrzeb oceny jakości energii elektrycznejDetermination of RMS value, unbalance and voltage dips for the needs of power quality assessment / Marek ROGÓŻ // W: OWD'2004 : VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie : [Wisła, 16–19 October 2004]., Vol. 3 = VI International Workshop for Candidates for a Doctor's Degree / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [etc.]. — [Warszawa : PTETiS], [2004]. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 19). — S. 139–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: