Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Stempkowska, dr inż.

poprzednio: Izak

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1853-3767

ResearcherID: brak

Scopus: 56741230800

PBN: 909531

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Characterization of poly(sodium acrylate)/sodium silicate hydrogels with Low Field NMR Relaxometry / I. HABINA, A. T. KRZYŻAK, J. MASTALSKA-POPŁAWSKA, A. STEMPKOWSKA // Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine ; ISSN 0968-5243. — 2019 vol. 32 suppl. 1, s. S79–S80. — Bibliogr. s. S80. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-24. — DOI wspólny dla wszystkich abstraktów: 10.1007/s10334-019-00753-3. — ESMRMB 2019 congress : 36\textsuperscript{th} Annual Scientific Meeting : Rotterdam, NL, October 3-5 : book of abstracts. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10334-019-00753-3.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dehydration of polymeric hydrogels designed for gelcasting method in ceramics / A. Kochanowski, R. Dziembaj, M. Molenda, A. IZAK, E. Bortel // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2007 vol. 88 iss. 2, s. 499–502. — Bibliogr. s. 502. — Publikacja dostępna online od: 2007-05-15. — 9th European symposium on Thermal analysis and calorimetry : Cracow, Poland, August 28–31, 2006. — tekst: https://goo.gl/0re09p

 • keywords: DSC, gelcasting, TG, hydrogel, dehydration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-006-8138-5

3
 • Influence of the type of aqueous sodium silicate on the stabilization and rheology of kaolin clay suspensions / Piotr IZAK, Longin Ogłaza, Włodzimierz MOZGAWA, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Agata STEMPKOWSKA // Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy ; ISSN 1386-1425. — 2018 vol. 196, s. 155–159. — Bibliogr. s. 159, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-08. — ICMS 2017 : XIV\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to functional materials : Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017. — tekst: https://goo.gl/yFsYn4

 • keywords: rheology, kaolin, stabilization, aqueous sodium silicates, silicate modulus

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.saa.2018.02.022

4
 • Rheology of cross-linked poly(sodium acrylate)/sodium silicate hydrogels / Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK, Agata STEMPKOWSKA // Arabian Journal for Science and Engineering ; ISSN 2193-567X. — Tytuł poprz.: Arabian Journal for Science and Engineering. Section B, Engineering ; ISSN: 1319-8025. — 2016 vol. 41 no. 6, s. 2221–2228. — Bibliogr. s. 2227–2228, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-11-05. — tekst: http://goo.gl/JKIAdm

 • keywords: poly(sodium acrylate), oscillation rheology, cross-linked hydrogels, rheology of hydrogels, water glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s13369-015-1950-0

5
 • Stabilization of kaolin clay slurry with sodium silicate of different silicate moduli : note / A. STEMPKOWSKA, J. MASTALSKA-POPŁAWSKA, P. IZAK, L. Ogłaza, M. Turkowska // Applied Clay Science ; ISSN 0169-1317. — 2017 vol. 146, s. 147–151. — Bibliogr. s. 151, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-05. — tekst: goo.gl/dlofDa

 • keywords: ion exchange, kaolin, sodium water glass, depleted stabilization, silicate modulus

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.clay.2017.05.046

6
7
 • The analysis of thermal properties of selected rock materials by thermovision methodsAnaliza właściwości cieplnych wybranych surowców naturalnych, na podstawie badań wykorzystujących metody termowizyjne / Agata STEMPKOWSKA, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Magdalena STASZEWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 337–344. — Bibliogr. s. 343, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: termowizja, moc cieplna, ciepło właściwe minerałów, emisja ciepła, termiczne właściwości skał

  keywords: thermovision, thermal power, minerals specific heat capacity, rocks thermal properties, heat emission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-41

8
9
 • Wymiana kationowa w środowisku kwaśnym wybranych pierwiastków na powierzchni sorbentów wytworzonych na bazie modyfikowanego węgla brunatnegoSelected elements cations exchange in acidic medium on sorbents surface based on modified brown coal / Agata STEMPKOWSKA, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 1, s. 139–149. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/rQ8rnE

 • słowa kluczowe: sorpcja, węgiel brunatny, wymiana kationowa

  keywords: sorption, cations exchange, brown coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0002

10
 • Zdolność iłowo-cementowych spoiw hydraulicznych do akumulacji węglowodorów alifatycznych i aromatycznychThe ability of clay-cement hydraulic binders to accumulate aliphatic and aromatic hydrocarbons / Agata STEMPKOWSKA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2020 vol. 25 iss. 1, s. 52–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/wp-2019/wp-content/uploads/2020/04/052_060_06_Stempkowska.pdf

 • słowa kluczowe: węglowodory alifatyczne, spoiwa iłowo-cementowe, węglowodory aromatyczne, substancje ropopochodne

  keywords: aliphatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, clay-cement binder, organic pollutions, oil derivaties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32047/cwb.2020.25.1.6