Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Fuksa, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5519-5923

ResearcherID: brak

Scopus: 36102462200

PBN: 909440

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 81, z ogólnej liczby 82 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliz urovnâ zagrâzneniâ vozduha na primere gorodskoj aglomeracii Katowic
  AutorzyE. CISZYŃSKA, D. FUKSA
  ŹródłoProblemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 20–22 aprelâ 2011 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Gosudarstvennoe Obrazovatel'noe Učreždenie Vysšego Professional'nogo Obrazovaniâ Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Gornyj Institut imeni G. V. Plehanova (Tehničeskij Universitet). — Sankt-Peterburg : GI, 2011. — S. 189–191
3
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAnaliza i prognoza zanieczyszczeń powietrza na przykładzie aglomeracji miejskiej Krakowa
  AutorzyDariusz FUKSA, Ewa CISZYŃSKA
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — S. 446–455
4
 • [książka, 2009]
 • TytułAnaliza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych
  Autorzyoprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.
5
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza postoptymalna jako narzędzie wspomagające procesy decyzyjne w górnictwie węgla kamiennego
  AutorzyDariusz FUKSA
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 10–12 września 2003 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2003. — S. 89–94
6
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułAnaliza wieloasortymentowego progu rentowności na przykładzie kopalni węgla kamiennego
  AutorzyDariusz FUKSA
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod. red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — S. 314–319
7
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2006]
 • TytułAnaliza wpływu zmiennego zapotrzebowania na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej spółki węglowej
  AutorzyDariusz FUKSA
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006. — S. 376–384
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych kopalń wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego
  AutorzyDariusz FUKSA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 9, s. 56–59
9
 • [referat, 2011]
 • TytułAnalysis of the breakeven point mining company in terms of a variable level of demand for coal
  AutorzyD. FUKSA
  Źródło22textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydov{g}du Ofset, cop. 2011. — S. 93–99
10
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnalysis of the impact of demand changes on the profit and the degree of operating leverage of a mining company
  AutorzyDariusz FUKSA
  ŹródłoInformation systems in management. 10, Computer aided logistics / scientific eds. Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski ; Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Department of Informatics. — Warsaw : WULS Press, 2011. — S. 7–16
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadanie kosztów stałych i zmiennych kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych
  AutorzyBeata TRZASKUŚ-ŻAK, Dariusz FUKSA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 1/1, s. 45–78
12
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadanie oczekiwań motywacyjnych pracowników przemysłu wydobywczego
  AutorzyArtur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 10–13
13
14
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułConsolidation of mining enterprises as a chance to make the Polish mining industry profitable
  AutorzyDariusz FUKSA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 20 nr 2, s. 47–54
15
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułControling zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
  AutorzyMieczysław ŚLÓSARZ, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Artur BATOR
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 8, s. 79–82
16
 • [referat, 2004]
 • TytułDekompozycja szeregów czasowych z wykorzystaniem metody DCT
  AutorzyMarek KĘSEK, Dariusz FUKSA
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 15–17 września 2004 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — [Kraków : AGH WGiG], 2004. — S. 243–250
17
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułEfektywne technologie eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego
  AutorzyDariusz FUKSA, Piotr KIPCZAK, Ewa CISZYŃSKA
  ŹródłoKOMTECH 2014 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2014. — S. 83–99
18
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułIdentyfikacja sezonowości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych z zastosowaniem metod statystycznych
  AutorzyBeata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Dariusz FUKSA, Romuald OGRODNIK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 8, s. 99–103
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułIdentyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczych
  AutorzyArtur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 9, s. 10–14
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułIstota i sposoby modyfikacji transportu kopalnianego
  AutorzyDariusz FUKSA, Anna WILKOSZ
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4237–4244
21
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułKomputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym
  AutorzyMarek KĘSEK, Dariusz FUKSA
  ŹródłoInnowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012. — S. 790–798
22
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKomputerowe wspomaganie zarządzania rentownością przedsiębiorstwa górniczego
  AutorzyDariusz FUKSA, Marek KĘSEK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 70–73
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułKoncepcja opustów cenowych jako element polityki kredytowej przedsiębiorstwa górniczego
  AutorzyDariusz FUKSA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65, nr 9, s. 36–39
24
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKoncepcja wyznaczania wieloasortymentowego progu rentowności dla kopalń węgla kamiennego
  AutorzyDariusz FUKSA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 46–48
25
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKoncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyDariusz FUKSA, Marek KĘSEK, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 8, s. 23–25