Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Fuksa, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5519-5923

ResearcherID: brak

Scopus: 36102462200

PBN: 909440

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 81, z ogólnej liczby 82 publikacji Autora


1
 • An evaluation of practical applicability of multi-assortment production break-even analysis based on mining companies
2
 • Analiz urovnâ zagrâzneniâ vozduha na primere gorodskoj aglomeracii Katowic
3
 • Analiza i prognoza zanieczyszczeń powietrza na przykładzie aglomeracji miejskiej Krakowa
4
 • Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych
5
 • Analiza postoptymalna jako narzędzie wspomagające procesy decyzyjne w górnictwie węgla kamiennego
6
 • Analiza wieloasortymentowego progu rentowności na przykładzie kopalni węgla kamiennego
7
 • Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej spółki węglowej
8
 • Analiza wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych kopalń wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego
9
 • Analysis of the breakeven point mining company in terms of a variable level of demand for coal
10
 • Analysis of the impact of demand changes on the profit and the degree of operating leverage of a mining company
11
 • Badanie kosztów stałych i zmiennych kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych
12
 • Badanie oczekiwań motywacyjnych pracowników przemysłu wydobywczego
13
 • Concept of determination and analysis of the break-even point for a mining enterprise
14
 • Consolidation of mining enterprises as a chance to make the Polish mining industry profitable
15
 • Controling zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
16
 • Dekompozycja szeregów czasowych z wykorzystaniem metody DCT
17
 • Efektywne technologie eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego
18
 • Identyfikacja sezonowości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych z zastosowaniem metod statystycznych
19
 • Identyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczych
20
 • Istota i sposoby modyfikacji transportu kopalnianego
21
 • Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym
22
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania rentownością przedsiębiorstwa górniczego
23
 • Koncepcja opustów cenowych jako element polityki kredytowej przedsiębiorstwa górniczego
24
 • Koncepcja wyznaczania wieloasortymentowego progu rentowności dla kopalń węgla kamiennego
25
 • Koncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennego