Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Kurowska, mgr inż.

poprzednio: Nowak

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Application of a bismuth film electrode to the voltammetric determination of trace iron using a $Fe(III)-TEA-BrO^{-}_{3}$ catalytic system
2
 • Application of the bismuth film electrode for catalytic adsorptive stripping potentiometric determination of cobalt in dimethylglyoxime-nitrite system
3
 • Błonkowe elektrody bizmutowe w woltamperometrii układów katalitycznych – przygotowanie, właściwości i zastosowania analityczne
4
 • Catalytic adsorptive potentiometric stripping determination of metal traces at bismuth film electrodes
5
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt as its dimethyloglyoximate complex at bismuth film electrodes
6
 • Catalytic stripping voltammetric determination of vanadium in the presence of chloranilic acid and bromate
7
 • Determination of cobalt traces by catalytic adsorptive stripping potentiometry at bismuth film electrodes
8
 • Determination of picomolar levels of vanadium by catalytic adsorptive stripping voltammetry
9
10
 • Katalityczno-woltamperometryczne oznaczanie śladow żelaza na błonkowej elektrodzie bizmutowej w alkalicznym roztworze trietanoloaminy i bromianów
11
12
 • Novel catalytic adsorptive voltammetric method for vanadium determination at hanging mercury drop and bismuth film electrodes
13
14
 • Voltammetric studies of the novel vanadium(V)
15
 • Woltamperometryczne badania nowego układu katalityczno-adsorpcyjnego wanad(V)-kwas chloroanilowy-bromian
16
 • Zastosowanie nowoczesnych czujników bizmutowych do woltamperycznego oznaczania śladowych ilości żelaza