Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Kurowska, mgr inż.

poprzednio: Nowak

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem16106
2009211
200811
200711
200622
2005624
2004321
200311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem16412
2009211
200811
200711
2006211
200566
200433
200311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem16511
2009211
200811
200711
2006211
200566
2004312
200311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16412
2009211
200811
200711
200622
2005633
200433
200311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem16115
2009211
200811
200711
200622
200566
200433
200311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16511
2009211
200811
200711
200622
2005633
2004312
2003111
2
3
 • Błonkowe elektrody bizmutowe w woltamperometrii układów katalitycznych – przygotowanie, właściwości i zastosowania analityczne : [poster][Bismuth film electrodes in catalytic voltammetry – preparation, properties and analytical application] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI, Katarzyna NOWAK, Maria KOŁPANOWICZ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — S. 67–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Catalytic adsorptive potentiometric stripping determination of metal traces at bismuth film electrodes / A. BOBROWSKI, K. NOWAK // W: ICEP : International Conference on “Electrode Processes” : Szczyrk, Poland 15\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza ; EAGLE'S NEST. — [Warszawa : Firma Poligraficzno-Reklamowa „SIGMA”], [2004]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 115. — Bibliogr. s. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt as its dimethyloglyoximate complex at bismuth film electrodes / Agnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Katarzyna NOWAK // W: YISAC'03 : 10\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Venice, June 3–5, 2003 : book of abstracts. Session F, Electroanalysis / Dipartimento di Chimica Fisica Università Ca Foscari di Venezia ; VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia. — [Venice : s. n.], [2003]. — S. 34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Catalytic stripping voltammetric determination of vanadium in the presence of chloranilic acid and bromate / Andrzej BOBROWSKI, Katarzyna NOWAK, Jerzy ZARĘBSKI // Scientific Papers of the University of Pardubice. Series A, Faculty of Chemical Technology ; ISSN 1211-5541. — 2005 vol. 11, s. 309–314. — Bibliogr. s. 314. — Presented at YISAC 2005 – 12th Young Investigator's Seminar on Analytical Chemistry : Sarajevo (Bosnia and Hercegovina), July 5–10, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Determination of cobalt traces by catalytic adsorptive stripping potentiometry at bismuth film electrodes / Katarzyna NOWAK, Andrzej BOBROWSKI // W: YISAC 2004 : 11\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Graz, Austria June 30–July 3, 2004 : program ; book of abstracts ; proceedings ; list of participants. — [Austria : s. n.], [2004]. — S. 3. — Bibliogr. s. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determination of picomolar levels of vanadium by catalytic adsorptive stripping voltammetry / K. NOWAK, A. BOBROWSKI, J. ZARĘBSKI // W: YISAC 2005 : 12\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Sarajevo, Bosnia and Herzegovina July 5–10, 2005 : book of abstracts / University of Sarajevo. Faculty of Natural Sciences and Mathematics. Department of Chemistry. — [Bosnia and Herzegovina : s. n.], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 27–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Katalityczno-woltamperometryczne oznaczanie śladow żelaza na błonkowej elektrodzie bizmutowej w alkalicznym roztworze trietanoloaminy i bromianów[Catalytic voltammetric determination of iron traces at bismuth film electrode in alkaline solutions of triethanolamine and bromides] / Andrzej BOBROWSKI, K. NOWAK, Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków, 24–25 maja 2007 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-127-2. — S. 47, P 1. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Novel catalytic adsorptive voltammetric method for vanadium determination at hanging mercury drop and bismuth film electrodes / A. BOBROWSKI, K. NOWAK, J. ZARĘBSKI // W: ESEAC 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference on Electroanalysis : Bordeaux, France 11–15 June 2006 : book of abstracts / European Society for ElectroAnalytical Chemistry. — [France? : ESEAC], [2006]. — S. [1], P1-071

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Voltammetric studies of the novel vanadium(V) : chloranilic acid-bromate catalytic system / A. BOBROWSKI, K. NOWAK, J. ZARĘBSKI // W: IMA'05 : [the 4th international conference on Instrumental Methods of Analysis : modern trends and applications] : 2–6 October, 2005 Iraklion, Crete, Greece : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2005]. — S. 329

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Woltamperometryczne badania nowego układu katalityczno-adsorpcyjnego wanad(V)-kwas chloroanilowy-bromian[Voltammetric investigation of the new catalytic-adsorptive vanadium(V)-chloranilic acid-bromate system] / Andrzej BOBROWSKI, K. NOWAK, J. ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1–2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. — S. 45, P4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie nowoczesnych czujników bizmutowych do woltamperycznego oznaczania śladowych ilości żelaza[Application of bismuth film electrode for catalytic adsorptive stripping voltammetric determination of iron traces] / Andrzej BOBROWSKI, Katarzyna NOWAK, Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-175-3. — S. 52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: