Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Kosowski, dr inż.

adiunkt

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kin

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5218-2799

ResearcherID: A-2908-2017

Scopus: 36237369800

PBN: 901173

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 99, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
2
 • [proceedings, 2015]
 • Tytuł25 years of Gazprom on the Russian gas market
  AutorzyKosowska Katarzyna, KOSOWSKI Piotr
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 14
3
 • [article, 2004]
 • TytułAdaptacja do warunków gospodarki rynkowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Limanowa w okresie od 1990 do 2003 roku
  AutorzyBronisław Kosowski, Piotr KOSOWSKI
  ŹródłoPrace Wydziału Nauk Przyrodniczych / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe ; 41. B, Prace Komisji Nauk Rolniczych i·Przyrodniczych. — 2004 nr 54, s. 303–307
4
 • [proceedings, 2017]
 • TytułAnaliza i wybór źródeł $CO_{2}$ na potrzeby projektów CCS-EOR w klastrach złóż ropy naftowej w Polsce
  AutorzyPiotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Edyta Mikołajczak, Joanna WARTAK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 36
5
 • [proceedings, 2016]
 • TytułAnaliza kosztów geologicznej sekwestracji $CO_{2}$
  AutorzyPiotr KOSOWSKI, Michał Kuk
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 9
6
7
 • [chapter, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości zatłaczania ditlenku węgla do złoża A w celu zwiększenia wydobycia
  AutorzyP. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI
  ŹródłoMożliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 139–157
8
 • [chapter, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości zwiększenia wydobycia ze złoża B za pomocą otworów wielodennych
  AutorzyP. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI
  ŹródłoMożliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 158–168
9
 • [article, 2010]
 • TytułAnaliza rynku gazu ziemnego w Polsce w latach 2003-2009 i prognozy na lata 2010-2012
  AutorzyPiotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2010 R. 66 nr 11, S. 993–999
10
 • [article, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża
  AutorzyDamian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2017 t. 96 nr 5, s. 968–971
11
 • [proceedings, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża
  AutorzyDamian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 26
12
 • [proceedings, 2017]
 • TytułAnaliza zmiany składu chemicznego ropy naftowej podczas procesu intensyfikacji wydobycia węglowodorów metodą $CO_{2}-EOR$
  AutorzyPaweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK, Damian JANIGA, Robert CZARNOTA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 23
13
 • [article, 2018]
 • TytułAnalysis and selection of $CO_{2}$ sources for CCS-EOR projects in oil fields clusters in Poland
  AutorzyEdyta MIKOŁAJCZAK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Joanna WARTAK
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 295–307
14
15
 • [article, 2015]
 • TytułAnalysis of reservoir properties and parameters of oil fields suitable for the application of $CO_{2}-EOR$ method
  AutorzyBarbara ULIASZ-MISIAK, Piotr KOSOWSKI, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2015 vol. 32 no. 1, s. 33–48. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2015.32.1/drill.2015.32.1.33.pdf
16
 • [article, 2013]
 • TytułAnalysis of the current state and tendencies on the natural gas market and gas storage in Europe on the background of the situation in Poland
  AutorzyPiotr KOSOWSKI
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 151–160
17
 • [article, 2012]
 • TytułAn estimation of profitability of investment projects in the oil and gas industry using real options theory
  AutorzyPiotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2012 vol. 57 no. 2, s. 391–401
18
 • [article, 2016]
 • TytułCharacteristics of industrial $CO_{2}$ emissions in Poland in 2014 in terms of its underground storage
  AutorzyPiotr KOSOWSKI, Edyta Mikołajczak
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 117–133. — tekst: http://goo.gl/NVvy2c
19
 • [proceedings, 2016]
 • TytułCharakterystyka przemysłowej emisji $CO_{2}$ w Polsce w 2014 roku w aspekcie jej podziemnego składowania
  AutorzyPiotr KOSOWSKI, Edyta Mikołajczak
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 10
20
 • [chapter, 2010]
 • TytułCharakterystyka złóż karpackich
  AutorzyP. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI
  ŹródłoMożliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 24–42
21
 • [proceedings, 2016]
 • Tytuł$CO_{2}$-EOR in multilayered mature oil fields
  AutorzyJerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Damian JANIGA
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June – 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 4, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 65–72
22
 • [article, 2016]
 • TytułCost analysis of geological sequestration of $CO_{2}$
  AutorzyPiotr KOSOWSKI, Michał Kuk
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 105–116. — tekst: http://goo.gl/azlF1j
23
24
 • [journal paper, 2006]
 • TytułCzynniki wpływające na koszty podziemnego magazynowania gazu
  AutorzyJerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2006 t. 9 z. spec., s. 311–318
25
 • [article, 2009]
 • TytułEconomic aspects of UGS in depleted high-nitrogen natural gas fields
  AutorzyJerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1814. Górnictwo. — 2009 z. 287, s. 225–234