Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Kosowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5218-2799 orcid iD

ResearcherID: A-2908-2017

Scopus: 36237369800

PBN: 5e70920b878c28a04738f02d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem10821231612
2022312
2021211
202011
20196123
2018734
20171156
20161046
2015716
2014532
20135113
20128332
201111
201011101
20094121
2008523
2007624
200655
200533
200444
2003422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem108563616
2022321
2021211
202011
20196222
2018725
201711164
201610253
2015734
201455
2013523
20128332
201111
20101192
20094121
200855
200766
2006532
200533
200444
200344
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1089117
2022312
2021211
202011
2019642
2018734
20171183
20161091
201577
201455
201355
2012871
201111
20101111
2009431
200855
200766
2006532
200533
200444
200344
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1081494
2022321
2021211
202011
2019624
2018725
20171147
20161010
201577
201455
201355
2012817
201111
20101111
200944
2008514
200766
200655
200533
200444
200344
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1086246
2022321
2021211
202011
2019642
2018761
20171165
20161073
2015761
2014523
201355
2012835
201111
20101111
2009422
2008532
2007624
200655
200533
200444
200344
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1086939
2022321
2021211
202011
2019642
2018761
20171165
20161073
2015761
2014532
201355
2012835
201111
20101183
2009422
2008532
2007615
2006523
200533
2004431
20034221
2
 • 25 years of Gazprom on the Russian gas market / Kosowska Katarzyna, KOSOWSKI Piotr // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 14

 • keywords: gas prices, gas market, Russia, Gazprom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adaptacja do warunków gospodarki rynkowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Limanowa w okresie od 1990 do 2003 rokuAdaptation to free market economy of the Limanowa District Dairy Cooperative in the years 1990–2003 / Bronisław Kosowski, Piotr KOSOWSKI // Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe ; 41. B, Prace Komisji Nauk Rolniczych i·Przyrodniczych ; ISSN 0138-0095. — 2004 nr 54, s. 303–307. — Bibliogr. s. 307, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An estimation of profitability of investment projects in the oil and gas industry using real options theoryOcena opłacalności projektów inwestycyjnych w przemyśle naftowym z wykorzystaniem teorii opcji realnych / Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 2, s. 391–401. — Bibliogr. s. 401. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/92797/PDF/10267-Volume57_Issue2-09_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: przemysł naftowy, opcje realne, analiza efektywności ekonomicznej

  keywords: profitability analysis, oil industry, gas industry, real options

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10267-012-0025-2

5
 • Analiza i wybór źródeł $CO_{2}$ na potrzeby projektów CCS-EOR w klastrach złóż ropy naftowej w PolsceAnalysis and selection of $CO_{2}$ sources for CCS-EOR projects in oil fields clusters in Poland / Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Edyta Mikołajczak, Joanna WARTAK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 36. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: klaster, ropa naftowa, CO2, CCS, EOR

  keywords: CO2, EOR, cluster, CCS, oil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza kosztów geologicznej sekwestracji $CO_{2}$Analysis of the costs of $CO_{2}$ geological sequestration / Piotr KOSOWSKI, Michał Kuk // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 9. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: koszty, CO2, sekwestracja geologiczna

  keywords: costs, CO2, geological sequestration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Analiza możliwości podziemnego magazynowania paliw ciekłych w kawernach solnychAnalysis of possibility of the underground storage of liquid fuels in salt caverns / Edyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Ewa KNAPIK, Michał KUK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 15. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kawerny solne, paliwa ciekłe, podziemne magazynowanie

  keywords: underground storage, liquid fuels, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza możliwości zatłaczania ditlenku węgla do złoża A w celu zwiększenia wydobycia[Analysis of the possibility of injecting carbon dioxide into oil field A to increase production] / P. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI // W: Możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0357). — ISBN: 978-83-7464-294-1. — S. 139–157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza możliwości zwiększenia wydobycia ze złoża B za pomocą otworów wielodennych[Analysis of the ability to increase production from the reservoir B throught multilateral boreholes] / P. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI // W: Możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0357). — ISBN: 978-83-7464-294-1. — S. 158–168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza rynku gazu ziemnego w Polsce w latach 2003-2009 i prognozy na lata 2010-2012Analysis of the natural gas market in Poland in the years 2003-2009 and forecasts for 2010–2012 / Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2010 R. 66 nr 11, S. 993–999. — Bibliogr. s. 999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złożaEffect of reservoir water salinity on optimum design of polymer flooding / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 5, s. 968–971. — Bibliogr. s. 971

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.5.5

13
 • Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złożaInfluence of reservoir water salinity on optimal polymer flooding process design / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 26. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, zasolenie, polimery

  keywords: optimization algorithms, salinity, polymer flooding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza zmiany składu chemicznego ropy naftowej podczas procesu intensyfikacji wydobycia węglowodorów metodą $CO_{2}-EOR$Analysis of changes in the chemical composition of crude oil for increased hydrocarbon recovery by $CO_{2}-EOR$ method / Paweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK, Damian JANIGA, Robert CZARNOTA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 23. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: chromatografia gazowa, ropa naftowa, CO2-EOR

  keywords: gas chromatography, crude oil, CO2-EOR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analysis and selection of $CO_{2}$ sources for CCS-EOR projects in oil fields clusters in Poland / Edyta MIKOŁAJCZAK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Joanna WARTAK // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 295–307. — Bibliogr. s. 307, Summ.

  orcid iD
 • keywords: CO2, EOR, cluster, CCS, oil field, emitters selection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2018.35.1.295

16
17
18
 • Analysis of the current state and tendencies on the natural gas market and gas storage in Europe on the background of the situation in Poland / Piotr KOSOWSKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 151–160. — Bibliogr. s. 160, Summ.

 • keywords: gas prices, natural gas market, gas storage, gas consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Application of Bayesian networks in modeling of underground gas storage energy security / Piotr KOSOWSKI, Katarzyna Kosowska, Wojciech Nawalaniec // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 14 art. no. 5185, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 22–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-18. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/14/5185/pdf?version=1658127209

  orcid iD
 • keywords: gas storage, energy, natural gas, energy security, Europe, Bayesian network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15145185

20
 • Characteristics of industrial $CO_{2}$ emissions in Poland in 2014 in terms of its underground storage / Piotr KOSOWSKI, Edyta Mikołajczak // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 117–133. — Bibliogr. s. 132–133, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/NVvy2c

 • keywords: CO2, Poland, sequestration, industrial emission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.1.117

21
 • Charakterystyka przemysłowej emisji $CO_{2}$ w Polsce w 2014 roku w aspekcie jej podziemnego składowaniaDescription of industrial $CO_{2}$ emission in Poland in 2014 in terms of its geological sequestration / Piotr KOSOWSKI, Edyta Mikołajczak // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 10. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, Polska, CO2, sekwestracja

  keywords: CO2, statistical analysis, Poland, sequestration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Charakterystyka złóż karpackich[Characteristics of the Carpathian deposits] / P. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI // W: Możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0357). — ISBN: 978-83-7464-294-1. — S. 24–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • $CO_{2}$-EOR in multilayered mature oil fields / Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Damian JANIGA // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June – 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 4, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — Na okł. dod.: Book 1. — Na str. tyt. inne miejsce i data odbycia konferencji: 2-5 November 2016, Vienna, Austria. — ISBN: 978-619-7105-80-3. — S. 65–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

 • keywords: CO2-EOR, mature field, multi-layered oil field

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Cost analysis of geological sequestration of $CO_{2}$ / Piotr KOSOWSKI, Michał Kuk // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 105–116. — Bibliogr. s. 114–116, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/azlF1j

 • keywords: costs, CO2, geological sequestration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.1.105

25