Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Wiśniewski, dr inż.

asystent

Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
WIMiIP-kpp


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza procesu kucia matrycowego odkuwek osiowosymetrycznych ze spiekanej stali
2
 • Badania wpływu obróbki cieplnej połączonej z operacją kucia matrycowego spiekanej stali na jej strukturę i własności
3
 • Kucie w matrycach zamkniętych wyprasek w stanie półciekłym z kompozytów na osnowie proszku stopu $Al-Cu-Si-Mg$ umocnionych cząstkami SiC
4
 • Kucie w matrycach zamkniętych wyprasek z proszku stopu Al–Cu–Si z udziałem fazy ciekłej
5
 • Materiały otrzymane w procesach przeróbki plastycznej wyprasek z proszków i kompozytów
6
 • Osiągnięcia w zakresie kucia matrycowego wyprasek z kompozytów na osnowie stopu aluminium $Al-Cu-Si$ z udziałem fazy ciekłej oraz spiekanych stali niskostopowych
7
 • Struktura i wybrane własności spiekanej stali niskostopowej o zawartości 0,25\% C poddanej obróbce cieplno-plastycznej
8
 • The influence of closed-die hot forging of Al-Cu-Si, steel and Ni-Al PM preforms on the properties and structure of the products
9
 • The influence of hot forging and heat treatment parameters on the properties of PM steel
10
 • The influence of the extrusion temperature of PM ${Al-Cu-Si}$ alloy preforms on the structure and properties of the products
11
 • The results of the investigation of thermomechanical processing of PM steel
12
 • Wpływ dogniatania na zimno na własności spieku żelaza
13
 • Wpływ warunków chłodzenia po odkształceniu w zakresie austenitycznym niskostopowej stali spiekanej o zawartości 0,4\% węgla na strukturę i własności
14
 • Wybrane własności stopu Al–Cu–Si otrzymanego z proszku po przeróbce plastycznej z udziałem fazy ciekłej