Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Wiśniewski, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, * Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem14410
2007211
2006211
2005422
200444
200322
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14104
2007211
200622
2005422
2004431
200322
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem14104
2007211
200622
2005422
2004431
200322
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1414
200722
200622
200544
200444
200322
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem14113
2007211
200622
200544
200444
200322
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1495
2007211
2006211
2005422
2004431
2003221
 • Analiza procesu kucia matrycowego odkuwek osiowosymetrycznych ze spiekanej staliAnalysis of close-die forging processes of axial-symmetrical parts from PM steel / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 7, s. 427–433. — Bibliogr. s. 433

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, kucie matrycowe, modelowanie fizyczne, spiekana stal

  keywords: numerical modeling, sintered steel, die forging, physical modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania wpływu obróbki cieplnej połączonej z operacją kucia matrycowego spiekanej stali na jej strukturę i własności[The influence of heat treatment directly after closed – die forging of sintered steel on the structure and properties] / Bartosz WIŚNIEWSKI, Stefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kucie w matrycach zamkniętych wyprasek w stanie półciekłym z kompozytów na osnowie proszku stopu $Al-Cu-Si-Mg$ umocnionych cząstkami SiCClosed-die forging in semi-solid-state of composites from PM $Al-Cu-Si-Mg$ alloy reinforced with SiC particles / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2005 nr 4, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semIX_58.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, kompozyt, faza ciekła, proszek kompozytowy, faza wzmacniająca

  keywords: mechanical properties, composite, composite powder, reinforced phase

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kucie w matrycach zamkniętych wyprasek z proszku stopu Al–Cu–Si z udziałem fazy ciekłejClosed die forging of PM preforms from Al–Cu–Si alloy in semi-solid state / Stefan SZCZEPANIK, Jerzy FRYDRYCH, Jerzy KRAWIARZ, Bartosz WIŚNIEWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 10-11, s. 473–479. — Bibliogr. s. 478–479, Streszcz., Abstr.. — Odkształcalność metali i stopów : V konferencja : Łańcut 18–21 listopada 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Materiały otrzymane w procesach przeróbki plastycznej wyprasek z proszków i kompozytówMaterials obtained by mechanical working of metal powder compacts and composites / Stefan SZCZEPANIK, Marek WOJTASZEK, Bartosz WIŚNIEWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 4, s. 158–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: proszek aluminium, wyciskanie na gorąco, proszek żelaza, dogniatanie

  keywords: aluminium powder, hot extrusion, iron powder, burnishing, cold densification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Osiągnięcia w zakresie kucia matrycowego wyprasek z kompozytów na osnowie stopu aluminium $Al-Cu-Si$ z udziałem fazy ciekłej oraz spiekanych stali niskostopowychResults of closed-die forging of composites based on $Al-Cu-Si$ alloy with liquid phase and sintered low alloy steel participation / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI, Teresa SKRZYPEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 4, s. 163–170. — Bibliogr. s. 169-170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Struktura i wybrane własności spiekanej stali niskostopowej o zawartości 0,25\% C poddanej obróbce cieplno-plastycznejStructure and selected properties of the sintered low-alloy steel containing 0.25\% C after thermo-mechanical treatment / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI, Tomasz Wójtowicz // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 9, s. 462–467. — Bibliogr. s. 467

 • słowa kluczowe: struktura, własności, obróbka cieplno-plastyczna, spiekana stal niskostopowa, węgiel molibden

  keywords: properties, carbon, structure, thermomechanical treatment, molybdenum, sintered low-alloy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The influence of closed-die hot forging of Al-Cu-Si, steel and Ni-Al PM preforms on the properties and structure of the products / Stefan SZCZEPANIK, Katarzyna FLUDZIŃSKA, Bartosz WIŚNIEWSKI // W: ICCE-12 : twelfth annual International Conference on Composites/Nano Engineering : August 1–6, 2005, Tenerife, Spain. — [Spain : International Community for Composites/Nano Engineering], [2005]. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The influence of hot forging and heat treatment parameters on the properties of PM steel / S. SZCZEPANIK, B. WIŚNIEWSKI // W: DF PM 2005 : Deformation and Fracture in structural PM materials : proceedings of the international conference : Stará Lesná, Slovak Republic, September 27–30, 2005 / eds. L'udovít Parilák, Herbert Danninger. — Košice : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences in Košice, 2005. — S. 56–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr.. — Toż. W: DF PM 2005 [Dokument elektroniczny] : Deformation and Fracture in structural PM materials : proceedings of the international conference : Stará Lesná, Slovak Republic, September 27 – October 1, 2005. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / eds. L'udovít Parilák, Herbert Danninger. - Košice : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences in Košice, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 56–63. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 63, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The influence of the extrusion temperature of PM ${Al-Cu-Si}$ alloy preforms on the structure and properties of the products / Stefan SZCZEPANIK, Marek WOJTASZEK, Bartosz WIŚNIEWSKI // Steel Grips ; ISSN 1611-4442. — 2004 vol. 2 no. 3a suppl., s. 717–721. — Bibliogr. s. 720–721, Abstr.. — Metal Forming 2004 : proceedings of the 10th international conference on Metal Forming : Kraków, Poland, September 19–22, 2004. Vol. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The results of the investigation of thermomechanical processing of PM steel / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI, Jerzy KRAWIARZ // W: 10\textsuperscript{th} ESAFORM conference on Material forming : Zaragoza, Spain, 18–20 April 2007, Pt. A, B / eds. Elías Cueto, Francisco Chinesta. — Melville ; New York : American Institute of Physics, cop. 2007. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 907). — ISBN: 978-0-7354-0414-4. — S. 445–450. — Bibliogr. s. 450, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ dogniatania na zimno na własności spieku żelazaAn effect of cold burnishing on the properties of an iron sinter / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 2, s. 78–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie, twardość, gęstość, własności wytrzymałościowe, dogniatanie na zimno, dogniatanie powierzchniowe, spiek żelaza

  keywords: mechanical properties, modelling, density, cold burnishing, surface burnishing, iron sinter, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ warunków chłodzenia po odkształceniu w zakresie austenitycznym niskostopowej stali spiekanej o zawartości 0,4\% węgla na strukturę i własnościInfluence of cooling conditions after forming in austenitic range of low alloy PM steel with content of 0.4\%C on structure and properties / Bartosz WIŚNIEWSKI, Stefan SZCZEPANIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 10–11, s. 629–634. — Bibliogr. s. 634. — Odkształcalność metali i stopów : VI konferencja : 22–25 listopada 2005 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybrane własności stopu Al–Cu–Si otrzymanego z proszku po przeróbce plastycznej z udziałem fazy ciekłejSelected properties of Al–Cu–Si alloy obtained from powder after forming with liquid phase content / Stefan SZCZEPANIK, Jerzy FRYDRYCH, Jerzy KRAWIARZ, Marek WOJTASZEK, Wacław CIEŚLA, Bartosz WIŚNIEWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 431–435. — Bibliogr. s. 435. — Problemy metaloznawstwa we współczesnej technice : seminarium Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych : Kielce, wrzesień 2004

 • słowa kluczowe: kucie, wyciskanie, proszek stopu aluminium, odkształcenie z udziałem fazy ciekłej

  keywords: extrusion, thixoforming, aluminium alloy powder, closed - die forging

  cyfrowy identyfikator dokumentu: